Kurzy Soft Skills

Kurzy Soft Skills

Chcete se stále zdokonalovat, rozvíjet svůj potenciál nebo vašich zaměstnanců? Ano? Právě pro Vás jsme připravili nabídku kurzů měkkých dovedností NICOM.

položek na stránku:
  
1
Vyberte pobočku:

Rozvoj osobních dovedností

Time management aneb mějte svůj čas pod kontrolou – 2denní kurz od 2 600,00 Kč

SN7
Motto: Nikdy nebudete mít tolik času, kolik chcete a potřebujete, ani tolik, abyste splnili vše, co po vás chtějí druzí. Cílem kurzu je naučit účastníky efektivnímu hospodaření s časem, umět stanovovat a uvědomit si priority jak v práci, tak v osobním životě. Umět odbourávat stres z nedostatku času a směřovat své aktivity k vlastním profesním i soukromým cílům a spokojenosti. Součástí kurzu je řešení modelových situací, workshop a odborné poradenství.
detail kurzu

Jak být zářivou, sebe-vědomou ženou? – víkendový kurz od 2 890,00 Kč

SN6
Kurz je určen pro ženy, které chtějí umět reagovat i v neobvyklých situacích a rozhodly se nehledat důvody „proč to nejde“, ale najít cestu „jak na to“.
detail kurzu

Klíč ke každodenní vyrovnanosti od 2 000,00 Kč

SN14
Kurz je postaven tak, aby každý účastník pracoval se svou konkrétní životní situací a na konci sám nalezl postupy, jak vystavět a udržovat právě svůj individuální soulad mezi požadavky svými a požadavky okolí. Kurz poskytuje jedinečné autorské know-how. Je výjimečný tím, že účastníkům umožňuje bezpečným způsobem prožít a zpracovat velice rozsáhlá, dosti náročná a málo formulovaná témata tak, že si po 2 dnech odnesou ucelený metodický postup, jenž jim umožní samostatně udržovat životní rovnováhu v dlouhodobém časovém horizontu.
detail kurzu

Typologie osobnosti – kurz od 1 900,00 Kč

SN19
Proč každý jednu a tu samou instrukci slyšíme jinak? Co na koho platí? Jak pochopit „nesrozumitelné chování“ druhých a přizpůsobit tomu své jednání. Kurz je koncipován jako praktická pomůcka pro usnadnění komunikace na základě pochopení principů typologie osobnosti. Na požádání možno srovnání různých typologií. Hlavní téma: Naučit se chápat chování lidí v kontextu typologie temperamentu.
detail kurzu

Změna korunovaná úspěchem – kurz od 1 800,00 Kč

SN20
Workshop je určen pro manažery týmů nebo celé týmy, které procházejí změnou. Cílem je pochopit vnitřní dynamiku procesu změny a porozumět individuálnímu prožíváním změn, předvídat chování lidí (a i svoje vlastní chování) v jednotlivých fázích změny a snižovat tak vlastní i týmové energetické náklady na realizaci změn a vyhnout se obvyklým komplikacím.
detail kurzu

Obchodní dovednosti

Emoční zákulisí obchodního rozhovoru – kurz od 2 000,00 Kč

SN12
Jak reagovat na nevyslovené námitky a na námitky s emocionálním podtextem. Jak poznat a úspěšně využívat mocenský potenciál rozhovoru Jak zpracovat zpětnou vazbu z obchodního rozhovoru a jak ji využít pro další jednání Kurz je koncipován jako průvodce emočními reakcemi, které vytvářejí jádro bezpečí obchodního rozhovoru a podporují vznik oboustranně výhodné obchodní dohody. Hlavní téma: Zvýšení úspěšnosti obchodního rozhovoru.
detail kurzu

Obchodní dovednosti – 2denní kurz od 2 950,00 Kč

SN8
Obchodní dovednosti, klíč k prodejnímu úspěchu. Pod vedením zkušeného lektora se naučíte, jak pracovat se zákazníky.
detail kurzu

Prodejní komunikační dovednosti – kurz od 1 550,00 Kč

SN2
Komunikace je základem našeho života. Je to prostředek, kterým interpretujeme svoje myšlenky, názory a city. Prodejní a komunikační dovednosti z velké míry ovlivňují mezilidské vztahy a velmi často nám pomáhají k dosažení stanovených cílů.
detail kurzu

Úspěšné telefonování - 2denní kurz od 4 000,00 Kč

SN3
Kurz vede účastnicky k odbourání stresu z telefonování a naučí je, jak se strachem, přetížením a nejistotou pracovat. Výstupem z kurzu je připravení vlastního účinného postupu při oslovování klientů po telefonu, speciálně v situaci, kdy telefonující musí kupní potřebu klienta v tzv. studeném telefonátu teprve vzbudit. Hlavní téma: Naučit se telefonovat tak, aby to „druhou stranu“ zaujalo.
detail kurzu

Prezentační dovednosti

Prezentace podle Steva Jobse – 2denní kurz od 4 700,00 Kč

SN1
Prezentační dovednosti se v poslední době více a více mění. Prezentující si více uvědomují, že jsou to právě oni, kteří jsou „v hlavní roli“ prezentace, nikoliv technika, která je jejich pouhým doplňkem. Pozoruhodným se stal příklad „moderních“ prezentačních dovedností, který uplatňoval ve svých prezentacích dřívější šéf Apple Steve Jobs. Není tedy náhodou, že jeho prezentační styl se stal předmětem studia odborníků. Cílem navrhovaného kurzu je tedy ukázat, nacvičit a do vlastní praxe převést principy, jimiž právě Jobs strhával tisíce svých posluchačů, aniž by se zaměřoval pouze na formu nebo obsah sdělení. Cílem totiž byla nejen efektnost, ale efektivita každé prezentace.
detail kurzu

Tipy a triky jak prezentovat s využitím PowerPointu – kurz od 2 200,00 Kč

SN16
PowerPoint je dnes již běžnou součástí většiny prezentací, přesto prezentace bývá často plný nedostatků či chyb. To pak ubírá na pochopitelnosti, srozumitelnosti a efektivitě prezentace a k nedůvěryhodnosti prezentujícího. Proto kurz upozorní na hlavní nedostatky PowerPointových prezentací a ukáže, jak je opravit. Krom toho se zaměří na vybrané inovativní prvky moderních prezentací.
detail kurzu

Manažerské dovednosti

Leadership jako proces vedení lidí – kurz od 1 850,00 Kč

SN11
Leadership jako proces vedení lidí aneb umění manažera inspirovat a motivovat, umění pomáhat ostatním maximálně využít svůj potenciál.
detail kurzu

Projektové řízení – 2denní od 3 000,00 Kč

SN5
Každý z nás řeší různé projekty, když dělá něco, co má předem daný cíl, začátek a konec. Úspěšnost projektů může každý zvýšit přenesením důrazu na způsob, jakým jsou projekty řízeny.
detail kurzu

Psaní projektů a získávání financí od 1 490,00 Kč

SN13
Fundraising (z angl. „shromažďování zdrojů“) je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců.
detail kurzu

Vedení lidí na dálku od 1 350,00 Kč

SN9
Práce na dálku může být efektivní strategií pro posílení pracovního výkonu a úsporu nákladů. Zároveň však nelze předpokládat, že každý zaměstnanec pracující na dálku bude dosahovat skvělých výkonů bez pravidelné kontroly výsledků a spojení s kanceláří.
detail kurzu

Lektorské dovednosti

Trénink interních lektorů – 2denní kurz od 4 800,00 Kč

SN10
Cílem tohoto kurzu je prohloubit znalosti, ale především dovednosti interních lektorů ve firmách v jejich práci. Na konkrétních příkladech, ukázkách a modelových situacích představit škálu různých typů interaktivních metod (např. metaplán, domino, skládačky, doplňovačky a další kreativní techniky) a dalších metod vzdělávání. Účastníci kurzu si zároveň zpracování vybraných interaktivních metod vyzkoušejí.
detail kurzu

kurzy - štíhlá výroba, řízení výroby

Základní kompetence a dovednosti mistra I. – kurz od 1 890,00 Kč

SN18
Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti základních dovedností mistra. Cílem programu je uvědomit si, kdo jsem, nalézt svoje silné a slabé stránky v oblasti řízení lidí. Zdokonalit své dovednosti ve vedení různých typů podřízených.
detail kurzu

Základní kompetence a dovednosti mistra II. - kurz od 1 890,00 Kč

SN22
Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti základních dovedností mistra. Cílem programu je zdokonalit se v komunikace s kolegy, podřízenými i nadřízenými. Odhalit své slabé a silné stránky v komunikace a pracovat na jejich odstranění resp. zdokonalení. Naučit se správně naslouchat, používat řeč těla. Získat nové dovednosti ve vedení porad s podřízenými.
detail kurzu

Eliminace plýtvání - kurz od 1 550,00 Kč

SN21
Kurz je zaměřen na osvojení teoretického zázemí eliminace plýtvání a praktickému využívání správných postupů v oblasti odstraňování plýtvání ve firmě. Absolventi kurzu získají ucelený pohled na procesy ve firmě a její vazbě na nákladovost podnik. Pochopí k čemu eliminace plýtvání slouží a budou moci efektivně využívat nabyté znalosti v praxi. Správným odstraněním plýtvání, může firma dosáhnout velkých úspor v oblasti nákladů a také si vytvořit větší konkurenceschopnost.
detail kurzu

Logistika

Logistika pro malé a střední firmy – kurz od 1 800,00 Kč

SN17
Je logistika ve vaší firmě efektivní? Spolupracují všechny oddělení logistiky správně? Dodáváte zákazníků včas, kvalitně a s minimálními náklady? Komplexní logistika ve firmě zahrnuje oblast od marketingu až po distribuci hotových výrobků. Správným nastavením logistických procesů, může firma dosáhnout velkých úspor v oblasti nákladů a také si vytvořit větší konkurenceschopnost.
detail kurzu

Soft skills - 1. VOX a.s.

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací od 6 190,00 Kč

SV14
Pochopit chování svoje a druhých lidí, umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Získat znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Trénovat použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získat vnitřní rovnováhu a jistotu v projevu.
detail kurzu

Asertivní dovednosti a techniky v praxi – trénink komunikačních dovedností ve vypjatých situacích od 3 290,00 Kč

SV81
Účastníci zdokonalí žádoucí a konstruktivní reakce v zátěžových situacích, které dosud nezvládají plně ke své spokojenosti. Dále protrénují dovednosti „udržet si hlavu nad vodou a zachovat glanc“ i v konfliktních situacích. Osvojí si asertivní komunikační techniky a prostřednictvím modelových situací a kamerových technik se je budou snažit „dostat pod kůži“ tak, aby je aplikovali i ve své denní praxi.
detail kurzu

B2B marketing a obchodní prezentace od 3 290,00 Kč

SV24
Kurzy marketingu, obchodu a logistiky, marketing a PR.
detail kurzu

Desatero užitečné komunikace od 3 290,00 Kč

SV49
Doporučení, která lze okamžitě aplikovat do praxe. Nezbytná komunikační výbava každého člověka pro dnešní náročnou dobu a ještě něco užitečného navíc.
detail kurzu

Efektivní komunikace od 6 190,00 Kč

SV07
Prostřednictvím tréninkových metod účastníci získají potřebné komunikační a asertivní dovednosti. Účastníci budou vedeni k rozvíjení komunikace jako klíčového faktoru chování a jednání při profesním kontaktu vně i uvnitř firmy, ke stimulování motivace pro konstruktivní postoje i v konfliktních situacích. Osvojí si asertivní techniky, práva a pravidla a naučí se diagnostikovat ty situace, kdy mají tendenci k agresivitě či pasivitě či jakému typu manipulace nejsnáze podléhají. Lektorka – psycholožka zanalyzuje jejich možnosti a potenciál jednat novými přiměřenými způsoby, v nichž se budou cítit lépe a sebevědoměji.
detail kurzu

Efektivní Time management a Stres management od 3 290,00 Kč

SV02
Seznámit účastníky s problematikou uspořádání času a s principy stres managementu. Diagnostikovat jejich slabá místa v hospodaření s časem, v plánování i odkládání. Zaměřit se na prevenci v boji proti stresu a na nácvik relaxačních technik, upozornit a analyzovat ty komunikačně vypjaté situace, které účastníky uvádějí do stavu psychické zátěže.
detail kurzu

Efektivní vedení, aneb co se v týmu skrytě děje od 6 190,00 Kč

SV55
Na tomto semináři zjistíte, co ovlivňuje chování lidí a jejich motivaci, poznáte manažerské styly a jejich vliv na výkonnost a motivaci. Zjistíte, jaké praktické dopady mají na tým osobnostní rysy a odnesete si tipy na rozvoj sebe i podřízených. Získáte moderní poznatky o podstatě řady manažerských situací.
detail kurzu

Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě od 6 190,00 Kč

SV53
Účastníci semináře si uvědomí význam emocí v profesním i osobním životě. Zlepší svoje schopnosti zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Seznámí se s projevy emoční inteligence a naučí se tyto projevy analyzovat. Zlepší svoji schopnost komunikovat empaticky a předejít tak náročným a konfliktním situacím.
detail kurzu

Emotion management® a odhalení tajné řeči těla od 3 990,00 Kč

SV30
Slyšeli jste o kurzech „stress managementu“? Přístup typu „stres, eustres, distres, antistresová opatření“, které byly ve své době populární, se jeví dnes již překonaný. Desítky druhů negativních lidských emocí se dají rozdělit do tří tříd – smutky, strachy, vzteky. U vzteků je dále důležité členěn na vzteky ve vlastní psychice a vzteky druhých lidí kolem nás (= emočně vyhrocené konflikty).
detail kurzu

Image úředníka veřejné správy od 1 990,00 Kč

SV64
Úředníkům, vedoucím úředníkům a zaměstnancům ve veřejné správě. Seminář je určen pro úplné začátečníky, i pro všechny bez rozdílu, kteří se chtějí dále vzdělávat a drží se i hesla „Repetitio est mater studiorum“ („opakování je matkou moudrosti“).
detail kurzu

Jak na personalistiku v malé firmě od 3 190,00 Kč

sv47
Seminář je určen managamentu malých firem i těm, kteří v malé firmě za personalistiku odpovídají.
detail kurzu

Jak podpořit zvyšování osobního výkonu od 3 290,00 Kč

sv52
Chcete vědět, jaké jsou Vaše možnosti, jak zvýšit svoji výkonnost a jak s ní pracovat? Cílem tohoto semináře je představit účastníkům účinné moderní nástroje vedoucí k větší výkonnosti a naučit je tyto nástroje využívat. Dozvíte se, jak pracovat se svojí, případně i s týmovou výkonností.
detail kurzu

Jak správně napsat tiskovou zprávu od 5 990,00 Kč

SV39
Osvojíte si základní pravidla psaní tiskové zprávy. Jak správně napsat titulek. Jak zaujmout novinářskou veřejnost. Jak ji správně doručit novinářům. Naučíte se zvládnout přípravu tiskové zprávy, její realizaci a další práce s tiskovou zprávou.
detail kurzu

Jak vést problémové jedince od 6 190,00 Kč

SV68
Na tomto semináři si pod vedením zkušené lektorky procvičíte zvládnutí emocionálně náročných pracovních situací. Dozvíte se, jak udržovat dobré vztahy mezi kolegy, odnesete si praktické tipy pro jednání, vyjednávání a motivování problémových spolupracovníků
detail kurzu

Jak více využívat mozek – efektivní učení, trénink paměti a práce s informacemi od 6 190,00 Kč

SV69
Seminář je určen všem, kteří se chtějí naučit více využívat svůj mozek, rozvíjet paměť, zefektivnit proces učení a práce s velkým množstvím informací. Cílovou skupinou jsou všichni, kteří si chtějí více pamatovat, rozvíjet svoji paměť, více využívat svůj mozek a tím zefektivnit proces učení a práce s informacemi.
detail kurzu

Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den od 3 290,00 Kč

SV59
Účastníci se naučí rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování – od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací, které o druhém mají. Správné pochopení typologie osobnosti by také mělo varovat před zneužíváním těchto dovedností k manipulaci. Smyslem výuky typologie osobnosti je zvýšení porozumění sobě samému a dále výrazně lepší pochopení a porozumění důvodům a způsobům jednání ostatních. Díky tomu se omezuje konfliktnost komunikace, je možné lépe se předem připravit na různé výsledky jednání s druhým člověkem a v neposlední řadě je možné daleko lépe a efektivněji druhému pomáhat. Podstatou tohoto semináře je naučit účastníky typologii skutečně rozumět a naučit je provádět odhad osobnostního typu ve velmi krátkém čase na základě vnímání, zvážení a vyhodnocení širokého spektra signálů, které každá osoba vysílá. Smyslem je pak zjednodušení a usnadnění komunikace.
detail kurzu

Jak zvládnout konfliktní situace, vlastní emoce a zůstat respektován/a od 6 190,00 Kč

SV61
Účastníci se seznámí s obecnou problematikou zvládání konfliktních situací, s fungováním lidských emocí, s moderními technikami výchovy a vzdělávání k dosažení respektu jedince v rodině i ve společnosti od empatické reakce k řešení problému.
detail kurzu

Komplexní dovednosti office manažera / manažerky od 6 190,00 Kč

SV42
Tento seminář přináší office manažerům i ostatním ucelený soubor poznatků, které potřebuje znát každý zaměstnanec na této pozici. Naučíte se, jak si uspořádat čas tak, abyste byli maximálně efektivní, procvičíte si zásady komunikace v běžných i konfliktních situacích, dozvíte se, jak vést své zaměstnance a delegovat činnosti. V praktické části tohoto semináře si osvojíte základy personalistiky stejně tak jako základy řízení provozních činností, které k office managementu neodmyslitelně patří.
detail kurzu

Komunikační sebeobrana – kurz šitý Vám na míru od 7 690,00 Kč

SV46
Čím je komunikační situace náročnější, konfliktnější, emočnější, tím více roste užitek vaší vyškolenosti. Pro hladce probíhající komunikaci se školit nepotřebujete… Zde je pro vás připravená paleta všech důležitých komunikačních dovedností, které vám lektor předestře spolu se základními řešeními během úvodních několika desítek minut. Pak se zamyslíte, poradíte se spoluúčastníky a sami si stanovíte své tematické priority. Dále se postupuje tak, že jako první a s největším důrazem se probírá nejvíce hlasy preferované téma, pak druhé nejžádanější téma, pak třetí atd. až do vyčerpání času kurzu.
detail kurzu

Koncentrace – paměť – komunikace od 8 000,00 Kč

SV71
Na tomto semináři projdete velmi intenzívním tréninkem. Lektoři budou profesionálně předvádět komunikační situace, účastníci si řešení různých situací dále aktivně vyzkouší a natrénují.
detail kurzu

Koučování konfliktních a vypjatých situací a trénink asertivního jednání od 3 290,00 Kč

SV65
Účastníci budou trénovat žádoucí a konstruktivní reakce ve vypjatých situacích, které dosud nezvládají plně ke své spokojenosti. Dále protrénují dovednosti konstruktivní komunikace, např. „udržet si hlavu nad vodou a zachovat glanc" i v situacích konfliktních či pro ně stresových. Získají též zpětnou vazbu o nežádoucích návycích ve své neverbální i verbální komunikaci za použití kamerových technik. Uvědomí si své silné stránky v komunikaci, na nichž mohou i v budoucnu postavit svůj nový komunikační styl.
detail kurzu

Krizová komunikace aneb jak se vyhnout poškození dobrého jména od 3 190,00 Kč

SV40
Kdo má dobře zpracovaný krizový manuál komunikace s veřejností a médii, ten může předejít šíření nebezpečných dezinformací. Dobře vedená krizová komunikace může odvrátit negativní dopad na dobré jméno Vaše i firmy a naopak může pozitivně ovlivnit vnímání vaší firmy i jména na veřejnosti.
detail kurzu

Letní škola marketingu od 9 400,00 Kč

SV22
Opakování úspěšného letního cyklu "Volný cyklus čtyř modulů", které lze absolvovat i samostatně.
detail kurzu

Lingvopedie – naučte se anglicky (německy, ...) – Farmulti® metoda, psychovzorce® od 3 790,00 Kč

SV04
Bez tohoto kurzu končí většina studujících coby věční začátečníci. Po tomto kurzu je toto nebezpečí minimalizováno – a při důsledném dodržování rad z kurzu zažehnáno. Kurz je zaměřen prioritně na angličtinu, ale mnoho užitečného se dovědí i studující jiných cizích jazyků. Kurz snímá z Vašeho hrdla oprátku typu „buď se tu angličtinu konečně naučíš, anebo prožij zbytek života odborně i osobně hodně nízko ve společnosti“.
detail kurzu

Manažerské dovednosti aneb jak vést lidi k vyšším výkonům od 6 190,00 Kč

SV11
Zdokonalit a rozvinout schopnosti a dovednosti potřebné k vedení lidí k vyšší výkonnosti a využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Naučit se a trénovat použití různých motivačních nástrojů. Naučit se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů a přístupů. Zdokonalit se ve vedení efektivní porady.
detail kurzu

Manipulace, vyjednávání a sebeobrana pro každý den od 6 190,00 Kč

SV74
Seminář je určen komukoliv, kdo se cítí být manipulován nebo potřebuje vyjednávat a účinně prosazovat vlastní myšlenky
detail kurzu

Marketing management od 3 290,00 Kč

SV25
Na tomto semináři se seznámíte s osvědčenými postupy při sestavování marketingové strategie, postavené na potřebách klientů a zároveň diferencované od nabídky konkurence.
detail kurzu

Marketingová komunikace – propagace od 3 290,00 Kč

SV26
Na tomto semináři se účastníci naučí sestavit komunikační plán, formulovat klíčová sdělení a seznámí se s technikami reklamy a propagace.
detail kurzu

Mistr obchodního jednání od 6 190,00 Kč

SV48
Seminář je určen pokročilým obchodníkům, kteří se chtějí dále rozvíjet a vypilovat techniky práce se zákazníkem. Program vznikl na základě mnohaletých zkušeností lektora z oblasti prodeje a obchodu pro B2C a B2B. V praxi rozhodují detaily – které je však možno poznat a natrénovat. Je třeba jen o nich vědět. Pro úspěšný prodej potřebujete zvládnout působení vašeho těla, slov i pomůcek. Každý kompromis je riziko pro vás! Přínosy tohoto semináře: Objevíte často netušené možnosti využití otázek • zvládnete klíčové části prodejního jednání • detailně natrénujete praktické dovednosti pro obchodní jednání • získáte povědomí o nestandardním působení slov, neverbální komunikace a pomůcek • dozvíte se tipy a triky z praxe trenéra.
detail kurzu

Moc pozitivního myšlení od 6 190,00 Kč

SV67
Každému, kdo chce zlepšit vztahy s kolegy či zákazníky skrze vlídnější komunikaci. Tomu, kdo věří, že život může být hezký a úspěšný, kdo přijímá zodpovědnost za to, jaký život žije a chce svůj svět utvářet tím, jak jej bude vnímat a jak o něm bude smýšlet.
detail kurzu

Moderování a vedení rozhovorů s hercem a moderátorem Petrem Srnou od 5 990,00 Kč

SV41
Každý člověk, který umí veřejně vystupovat je začleněn do tzv. vyšší společnosti. Lidi ho rádi poslouchají, je přítel a zároveň zdroj zajímavých informací. Staňte se i Vy moderátorem. Ať už moderátorem prezentace, debaty, rozhovoru, schůze. Staňte se silnějším, sebevědomější a sympatičtějším.
detail kurzu

Motivace zaměstnanců, odměňování, benefity od 6 190,00 Kč

SV57
Personalistům, personálním manažerům, finančním manažerům a dalším zájemcům, pro které je toto téma zajímavé ať už z pohledu finančních nákladů nebo práce s lidskými zdroji
detail kurzu

Námitky a jejich zdolávání od 6 190,00 Kč

SV80
Seminář je určen všem pracovníkům, kteří si potřebují osvojit profesionální průchod krizovou částí každé komunikace s co nejmenšími ztrátami. Seminář je zároveň vhodný i pro zkušenější kolegy, kteří si potřebují oživit zapomenuté znalosti
detail kurzu

Nástrahy Internetu a Facebooku od 1 900,00 Kč

SV82
Internet je veřejný prostor, kde soukromí neexistuje. Všude zanecháváte svoji digitální stopu. Váš prohlížeč o vás posílá data webovým stránkám. Cokoliv, co napíšete na Facebooku může být zneužito, všechno je sledováno a všichni chtějí o vás vědět co nejvíce, aby vám prodali své produkty a služby.
detail kurzu

Nástroje a techniky řízení projektů od 6 190,00 Kč

SV34
Účastník semináře získá orientaci v problematice řízení projektů. Získá dovednosti umožňující efektivně zjednodušit proces plánování, udrží si kontrolu nad dodržením dílčích a konečných cílů. Seminář NEPŘEDPOKLÁDÁ znalosti z oblasti řízení projektů, vhodná je základní znalost Microsoft Excelu. Tento seminář je velmi interaktivní, spíše než školu připomíná dílnu. Cílem je samostatná práce účastníků, prosazování názorů a zavedení pořádku do řízení projektů (hlavně ve fázi realizace – což skoro nikde nedělají).
detail kurzu

Obchod a krize v nás aneb Stížnost a reklamace od 5 990,00 Kč

SV01
Získáte nové dovednosti, které jsou tolik nezbytné při řešení reklamací a stížností vedoucí k udržení zákazníka. Pomůžeme Vám zlepšit odolnost vůči stresu v těchto situacích. Naučíme Vás, jak pochopit uvažování "obtížného" zákazníka a předjímat konfliktní situace.
detail kurzu

Obchodní a vyjednávací dovednosti od 6 190,00 Kč

SV08
Zdokonalit znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné vedení jednání a vyjednávání. Zdokonalit přesvědčivost v komunikaci. Zaměřit se na tzv. „vítězné vyjednávání“. Znát a umět v praxi použít různé vyjednávací techniky. Umět se bránit nátlakovým vyjednávacím taktikám.
detail kurzu

Obchodní dovednosti – aktivní prodej od 5 990,00 Kč

SV15
Cílem kurzu je mít větší profesionální dovednosti při obchodním jednání. Našim úkolem je zvýšit profesionalitu obchodního týmu.
detail kurzu

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 130 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti platby kurzovného

Možností platby za školení je celá řada. Podívejte se na všechny možnosti a podmínky plateb za kurzy a školení, které nabízí školicí středisko NICOM.

Zobrazte si možnosti platby ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky