Kurzy Soft Skills

Kurzy Soft Skills

Chcete se stále zdokonalovat, rozvíjet svůj potenciál nebo vašich zaměstnanců? Ano? Právě pro Vás jsme připravili nabídku kurzů měkkých dovedností NICOM.

položek na stránku:
  
1
Vyberte pobočku:

Rozvoj osobních dovedností

Time management aneb mějte svůj čas pod kontrolou – 2denní kurz od 5 350,00 Kč

SN7
Motto: Nikdy nebudete mít tolik času, kolik chcete a potřebujete, ani tolik, abyste splnili vše, co po vás chtějí druzí. Cílem kurzu je naučit účastníky efektivnímu hospodaření s časem, umět stanovovat a uvědomit si priority jak v práci, tak v osobním životě. Umět odbourávat stres z nedostatku času a směřovat své aktivity k vlastním profesním i soukromým cílům a spokojenosti. Součástí kurzu je řešení modelových situací, workshop a odborné poradenství.
detail kurzu

Klíč ke každodenní vyrovnanosti - 2denní kurz od 4 000,00 Kč

SN14
Kurz je postaven tak, aby každý účastník pracoval se svou konkrétní životní situací a na konci sám nalezl postupy, jak vystavět a udržovat právě svůj individuální soulad mezi požadavky svými a požadavky okolí. Kurz poskytuje jedinečné autorské know-how. Je výjimečný tím, že účastníkům umožňuje bezpečným způsobem prožít a zpracovat velice rozsáhlá, dosti náročná a málo formulovaná témata tak, že si po 2 dnech odnesou ucelený metodický postup, jenž jim umožní samostatně udržovat životní rovnováhu v dlouhodobém časovém horizontu.
detail kurzu

Typologie osobnosti – kurz od 2 390,00 Kč

SN19
Proč každý jednu a tu samou instrukci slyšíme jinak? Co na koho platí? Jak pochopit „nesrozumitelné chování“ druhých a přizpůsobit tomu své jednání. Kurz je koncipován jako praktická pomůcka pro usnadnění komunikace na základě pochopení principů typologie osobnosti. Na požádání možno srovnání různých typologií. Hlavní téma: Naučit se chápat chování lidí v kontextu typologie temperamentu.
detail kurzu

Obchodní dovednosti

Orientace na zákazníka a jednání s klientem – 2denní kurz od 5 890,00 Kč

SN27
Kurz je zaměřen na zlepšení přístupů k potřebám vnějších a vnitřních zákazníků. 
detail kurzu

Emoční zákulisí obchodního rozhovoru – kurz od 2 890,00 Kč

SN12
Jak reagovat na nevyslovené námitky a na námitky s emocionálním podtextem. Jak poznat a úspěšně využívat mocenský potenciál rozhovoru Jak zpracovat zpětnou vazbu z obchodního rozhovoru a jak ji využít pro další jednání Kurz je koncipován jako průvodce emočními reakcemi, které vytvářejí jádro bezpečí obchodního rozhovoru a podporují vznik oboustranně výhodné obchodní dohody. Hlavní téma: Zvýšení úspěšnosti obchodního rozhovoru.
detail kurzu

Obchodní dovednosti – 2denní kurz od 5 250,00 Kč

SN8
Obchodní dovednosti, klíč k prodejnímu úspěchu. Pod vedením zkušeného lektora se naučíte, jak pracovat se zákazníky.
detail kurzu

Prodejní komunikační dovednosti – kurz od 2 950,00 Kč

SN2
Komunikace je základem našeho života. Je to prostředek, kterým interpretujeme svoje myšlenky, názory a city. Prodejní a komunikační dovednosti z velké míry ovlivňují mezilidské vztahy a velmi často nám pomáhají k dosažení stanovených cílů.
detail kurzu

Úspěšné telefonování - 2denní kurz od 4 888,70 Kč

SN3
Kurz vede účastnicky k odbourání stresu z telefonování a naučí je, jak se strachem, přetížením a nejistotou pracovat. Výstupem z kurzu je připravení vlastního účinného postupu při oslovování klientů po telefonu, speciálně v situaci, kdy telefonující musí kupní potřebu klienta v tzv. studeném telefonátu teprve vzbudit. Hlavní téma: Naučit se telefonovat tak, aby to „druhou stranu“ zaujalo.
detail kurzu

Prezentační dovednosti

Prezentace podle Steva Jobse – 2denní kurz od 5 990,00 Kč

SN1
Prezentační dovednosti se v poslední době více a více mění. Prezentující si více uvědomují, že jsou to právě oni, kteří jsou „v hlavní roli“ prezentace, nikoliv technika, která je jejich pouhým doplňkem. Pozoruhodným se stal příklad „moderních“ prezentačních dovedností, který uplatňoval ve svých prezentacích dřívější šéf Apple Steve Jobs. Není tedy náhodou, že jeho prezentační styl se stal předmětem studia odborníků. Cílem navrhovaného kurzu je tedy ukázat, nacvičit a do vlastní praxe převést principy, jimiž právě Jobs strhával tisíce svých posluchačů, aniž by se zaměřoval pouze na formu nebo obsah sdělení. Cílem totiž byla nejen efektnost, ale efektivita každé prezentace.
detail kurzu

Tipy a triky jak prezentovat s využitím PowerPointu – kurz od 2 200,00 Kč

SN16
PowerPoint je dnes již běžnou součástí většiny prezentací, přesto prezentace bývá často plný nedostatků či chyb. To pak ubírá na pochopitelnosti, srozumitelnosti a efektivitě prezentace a k nedůvěryhodnosti prezentujícího. Proto kurz upozorní na hlavní nedostatky PowerPointových prezentací a ukáže, jak je opravit. Krom toho se zaměří na vybrané inovativní prvky moderních prezentací.
detail kurzu

Manažerské dovednosti

Manažerská akademie – intenzivní kurz pro začínající manažery od 15 300,00 Kč

SN23
S námi získáte komplexní manažerské dovednosti. Zlepšíme vaše manažerské dovednosti. Po absolvování manažerské akademie budete skutečnými manažery.
detail kurzu

Základní kompetence a dovednosti mistra I. – kurz od 2 690,00 Kč

SN18
Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti základních dovedností mistra. Cílem programu je uvědomit si, kdo jsem, nalézt svoje silné a slabé stránky v oblasti řízení lidí. Zdokonalit své dovednosti ve vedení různých typů podřízených.
detail kurzu

Základní kompetence a dovednosti mistra II. - kurz od 2 890,00 Kč

SN22
Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v oblasti základních dovedností mistra. Cílem programu je zdokonalit se v komunikace s kolegy, podřízenými i nadřízenými. Odhalit své slabé a silné stránky v komunikace a pracovat na jejich odstranění resp. zdokonalení. Naučit se správně naslouchat, používat řeč těla. Získat nové dovednosti ve vedení porad s podřízenými.
detail kurzu

Vedení lidí a moderní styly řízení – kurz od 2 490,00 Kč

SN24
Program poskytne účastníkům minimum manažerské psychologie, větší orientaci v psychologii personálního managementu, obzvláště v řídící komunikaci a procesech rozhodování s důrazem na aplikaci nových poznatků v praxi. Účastníci budou posilování v základních manažerských dovednostech, které si budou moci v rámci modelové situace procvičit.
detail kurzu

Budování týmu a dobré atmosféry v něm – kurz od 2 490,00 Kč

SN25
Pracovní tým se stále tvoří a jeho příjemná či jiná atmosféra je ovlivňována tím, jak se kdo cítí být členem týmu, jaké postoje zaujímá šéf a jaké pracovníci. Jedna z věcí, které si při práci nedokáže vynachválit, je všudypřítomná dobrá atmosféra. Vybudujte skvělý tým a vytvářejte dobrou atmosféru. Nevíte jak na to? V našem kurzu Vás to naučíme!
detail kurzu

Základy vedení zaměstnanců a pracovních týmů I. – kurz od 2 990,00 Kč

SN26
Prakticky zaměřený seminář seznámí účastníky se základy vedení a řízení zaměstnanců a pracovních týmů.
detail kurzu

Základy vedení zaměstnanců a pracovních týmů II. – kurz od 2 990,00 Kč

SN29
Prakticky zaměřený seminář seznámí účastníky se základy vedení a řízení zaměstnanců a pracovních týmů.
detail kurzu

Leadership jako proces vedení lidí I. – kurz od 2 850,00 Kč

SN11
Leadership jako proces vedení lidí aneb umění manažera inspirovat a motivovat, umění pomáhat ostatním maximálně využít svůj potenciál.
detail kurzu

Strategie vyjednávání – 2denní kurz od 5 390,00 Kč

SN28
"Úspěšného vyjednávání docílíte s pořádným tahem na branku." Vyjednávání je nepostradatelnou dovedností v každodenních činnostech. Absolvujte náš maximálně ineraktivní kurz a zdokonalte se vy vyjednávání!
detail kurzu

Vedení lidí na dálku od 2 350,00 Kč

SN9
Práce na dálku může být efektivní strategií pro posílení pracovního výkonu a úsporu nákladů. Zároveň však nelze předpokládat, že každý zaměstnanec pracující na dálku bude dosahovat skvělých výkonů bez pravidelné kontroly výsledků a spojení s kanceláří.
detail kurzu

Leadership jako proces vedení lidí II. – kurz od 2 950,00 Kč

SN30
Leadership jako proces vedení lidí aneb umění manažera inspirovat a motivovat, umění pomáhat ostatním maximálně využít svůj potenciál.
detail kurzu

Lektorské dovednosti

Trénink interních lektorů – 2denní kurz od 6 800,00 Kč

SN10
Cílem tohoto kurzu je prohloubit znalosti, ale především dovednosti interních lektorů ve firmách v jejich práci. Na konkrétních příkladech, ukázkách a modelových situacích představit škálu různých typů interaktivních metod (např. metaplán, domino, skládačky, doplňovačky a další kreativní techniky) a dalších metod vzdělávání. Účastníci kurzu si zároveň zpracování vybraných interaktivních metod vyzkoušejí.
detail kurzu

kurzy - štíhlá výroba, řízení výroby

Eliminace plýtvání - kurz od 2 650,00 Kč

SN21
Kurz je zaměřen na osvojení teoretického zázemí eliminace plýtvání a praktickému využívání správných postupů v oblasti odstraňování plýtvání ve firmě. Absolventi kurzu získají ucelený pohled na procesy ve firmě a její vazbě na nákladovost podnik. Pochopí k čemu eliminace plýtvání slouží a budou moci efektivně využívat nabyté znalosti v praxi. Správným odstraněním plýtvání, může firma dosáhnout velkých úspor v oblasti nákladů a také si vytvořit větší konkurenceschopnost.
detail kurzu

Logistika

Logistika pro malé a střední firmy – kurz od 3 250,00 Kč

SN17
Je logistika ve vaší firmě efektivní? Spolupracují všechny oddělení logistiky správně? Dodáváte zákazníků včas, kvalitně a s minimálními náklady? Komplexní logistika ve firmě zahrnuje oblast od marketingu až po distribuci hotových výrobků. Správným nastavením logistických procesů, může firma dosáhnout velkých úspor v oblasti nákladů a také si vytvořit větší konkurenceschopnost.
detail kurzu

Soft skills - 1. VOX a.s.

Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě od 3 590,00 Kč

SV89
Během semináře si uvědomíte vlastní myšlenkové modely, které vás brzdí nebo které vám naopak pomáhají v rozvoji. Osvojíte si postupy, jak předejít stresu, syndromu vyhoření, jak dosáhnout pocitu uvolnění a nadhledu. Naučíte se aktivně pracovat se svojí sebedůvěrou, zlepšíte svoji schopnost koncentrace. 
detail kurzu

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací od 6 590,00 Kč

SV14
Pochopit chování svoje a druhých lidí, umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Získat znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Trénovat použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získat vnitřní rovnováhu a jistotu v projevu.
detail kurzu

Asertivní dovednosti a techniky v praxi – trénink komunikačních dovedností ve vypjatých situacích od 3 390,00 Kč

SV81
Účastníci zdokonalí žádoucí a konstruktivní reakce v zátěžových situacích, které dosud nezvládají plně ke své spokojenosti. Dále protrénují dovednosti „udržet si hlavu nad vodou a zachovat glanc“ i v konfliktních situacích. Osvojí si asertivní komunikační techniky a prostřednictvím modelových situací a kamerových technik se je budou snažit „dostat pod kůži“ tak, aby je aplikovali i ve své denní praxi.
detail kurzu

ASISTENTKA JAKO EFEKTIVNÍ PODPORA PROJEKTOVÉHO TÝMU od 3 590,00 Kč

SV140
Seminář je určen všem asistentkám, do jejichž náplně spadá nebo bude spadat  spolupráce s nadřízeným a členy projektového týmu při řízení projektů.
detail kurzu

B2B marketing a obchodní prezentace od 3 390,00 Kč

SV24
Kurzy marketingu, obchodu a logistiky, marketing a PR.
detail kurzu

Co se skrývá za otázkou aneb technky správného použití otázek od 6 390,00 Kč

SV126
Seminář je určen všem, které zajímá, jak úspěšně zjistit ty správné informace, jaký typ otázek použít v konkrétní chvíli a na co si dát v průběhu rozhovoru pozor. Zároveň je seminář vhodný jako trénink pro všechny uchazeče, kteří potřebují vědět, jak pracovat s klientem a motivovat jej. 
detail kurzu

Co stojí říci „ne“ od 3 590,00 Kč

SV133
Seminář je určen všem, kteří se cítí být v napětí a získávají pocit, že jim úkoly a povinnosti berou energii a přerůstají přes hlavu.
detail kurzu

Desatero užitečné komunikace od 3 590,00 Kč

SV49
Doporučení, která lze okamžitě aplikovat do praxe. Nezbytná komunikační výbava každého člověka pro dnešní náročnou dobu a ještě něco užitečného navíc.
detail kurzu

Dlouhodobý stres – když tělo volá o pomoc od 3 390,00 Kč

SV100
Seminář je určen všem, kteří si všímají souvislostí v našem životě. Kteří tuší, že dlouhodobé přepínání se a stres má na naše tělo větší vliv, než se obvykle tvrdí. Seminář je tedy vhodný pro všechny, kteří pracují v dlouhodobě stresujícím prostředí.
detail kurzu

Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situací, antimanipulativní strategie od 6 590,00 Kč

SV84
Prostřednictvím tréninkových metod zdokonalíte potřebné komunikační a asertivní dovednosti. Budete vedeni k rozvíjení komunikace jako klíčového projevu chování a jednání při profesním i osobním kontaktu, ke stimulování motivace pro konstruktivní postoje, a to i v konfliktních situacích. Osvojíte si asertivní techniky, práva a pravidla a naučíte se diagnostikovat ty situace, kdy mají tendenci k agresivitě či pasivitě či jakému typu manipulace nejsnáze podléhají. Lektorka – psycholožka  zanalyzuje vaše možnosti a potenciál jednat novými přiměřenými způsoby, v nichž se budete cítit vy i vaši komunikační partneři lépe a sebevědoměji. Součástí semináře je autodiagnostika verbálních a neverbálních projevů prostřednictvím kamerových technik, kdy každý účastník dostane individuální zpětnou vazbu od lektorky, a trénink pomocí modelových situací přímo z praxe účastníků či na míru šité jejich potřebám.
detail kurzu

Efektivní Time management a Stres management od 3 590,00 Kč

SV02
Seznámit účastníky s problematikou uspořádání času a s principy stres managementu. Diagnostikovat jejich slabá místa v hospodaření s časem, v plánování i odkládání. Zaměřit se na prevenci v boji proti stresu a na nácvik relaxačních technik, upozornit a analyzovat ty komunikačně vypjaté situace, které účastníky uvádějí do stavu psychické zátěže.
detail kurzu

Efektivní vedení, aneb co se v týmu skrytě děje od 6 590,00 Kč

SV55
Na tomto semináři zjistíte, co ovlivňuje chování lidí a jejich motivaci, poznáte manažerské styly a jejich vliv na výkonnost a motivaci. Zjistíte, jaké praktické dopady mají na tým osobnostní rysy a odnesete si tipy na rozvoj sebe i podřízených. Získáte moderní poznatky o podstatě řady manažerských situací.
detail kurzu

Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě od 6 590,00 Kč

SV53
Účastníci semináře si uvědomí význam emocí v profesním i osobním životě. Zlepší svoje schopnosti zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Seznámí se s projevy emoční inteligence a naučí se tyto projevy analyzovat. Zlepší svoji schopnost komunikovat empaticky a předejít tak náročným a konfliktním situacím.
detail kurzu

Excelentní paměť není pouhou iluzí od 3 590,00 Kč

SV120
Seminář je určen všem, kteří chtějí zlepšit svoji práci s pamětí.
detail kurzu

Image úředníka veřejné správy od 1 990,00 Kč

SV64
Úředníkům, vedoucím úředníkům a zaměstnancům ve veřejné správě. Seminář je určen pro úplné začátečníky, i pro všechny bez rozdílu, kteří se chtějí dále vzdělávat a drží se i hesla „Repetitio est mater studiorum“ („opakování je matkou moudrosti“).
detail kurzu

Jak na personalistiku v malé firmě od 3 190,00 Kč

sv47
Seminář je určen managamentu malých firem i těm, kteří v malé firmě za personalistiku odpovídají.
detail kurzu

Jak na soustředění a pozornost ve věku vyrušování od 3 390,00 Kč

SV121
Tento seminář je určen pro každého, kdo chce zlepšit svoje soustředění a pozornost v dnešní době plné vyrušování. Je určen manažerům, majitelům firem, vedoucím týmů i dalším, kteří chtějí poznat cesty, jak najít klid a soustředění. 
detail kurzu

Jak na stížnosti a reklamace od 6 390,00 Kč

SV131
V průběhu tohoto semináře získáte dovednosti, které jsou nezbytné pro řešení reklamací. Zjistíte, jak zvládat stres v náročných situacích. Zjistíte, jak komunikovat s „obtížným“ klientem, pochopit jeho uvažování a tím předjímat konfliktní situace. Seminář je maximálně interaktivní a všichni účastníci jsou zapojeni do rolových her.
detail kurzu

Jak organizovat, připravovat a hodnotit jazykové vzdělávání zaměstnanců od 3 590,00 Kč

SV88
Seminář je určen personálním manažerům a specialistům, kteří se zabývají řízením a organizací jazykového i dalšího vzdělávání zaměstnanců.
detail kurzu

Jak podpořit zvyšování osobního výkonu od 3 290,00 Kč

sv52
Chcete vědět, jaké jsou Vaše možnosti, jak zvýšit svoji výkonnost a jak s ní pracovat? Cílem tohoto semináře je představit účastníkům účinné moderní nástroje vedoucí k větší výkonnosti a naučit je tyto nástroje využívat. Dozvíte se, jak pracovat se svojí, případně i s týmovou výkonností.
detail kurzu

Jak řídit interní komunikaci aneb jak zvyšovat informovanost v týmu od 6 390,00 Kč

SV96
Porady a setkání jsou mikrokosmem organizační kultury dané organizace. Změna atmosféry porad a workshopů tak, aby byly více otevřené, spolupracující, tvořivé a užitečné, má pozitivní efekt na celou organizaci. 
detail kurzu

Jak správně napsat tiskovou zprávu od 5 990,00 Kč

SV39
Osvojíte si základní pravidla psaní tiskové zprávy. Jak správně napsat titulek. Jak zaujmout novinářskou veřejnost. Jak ji správně doručit novinářům. Naučíte se zvládnout přípravu tiskové zprávy, její realizaci a další práce s tiskovou zprávou.
detail kurzu

Jak systematicky vzdělávat zaměstnance od 3 390,00 Kč

SV122
Seminář je určen HR specialistům a dalším pracovníkům, do jejichž kompetencí patří příprava vzdělávacího procesu ve firmě. 
detail kurzu

Jak vést problémové jedince v manažerské praxi od 6 590,00 Kč

SV68
Na tomto semináři si pod vedením zkušené lektorky procvičíte zvládnutí emocionálně náročných pracovních situací. Dozvíte se, jak udržovat dobré vztahy mezi kolegy, odnesete si praktické tipy pro jednání, vyjednávání a motivování problémových spolupracovníků
detail kurzu

JAK VÍCE VYUŽÍVAT MOZEK – PRÁCE S INFORMACEMI, KREATIVNÍ MYŠLENÍ, EFEKTIVNÍ UČENÍ, TRÉNINK PAMĚTI od 6 590,00 Kč

SV69
Cílovou skupinou jsou všichni, kteří si chtějí více pamatovat, mít větší užitek z informací, chtějí rozvíjet svoji paměť, více využívat svůj mozek a tím zefektivnit svoji práci.
detail kurzu

Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den od 3 590,00 Kč

SV59
Účastníci se naučí rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování – od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací, které o druhém mají. Správné pochopení typologie osobnosti by také mělo varovat před zneužíváním těchto dovedností k manipulaci. Smyslem výuky typologie osobnosti je zvýšení porozumění sobě samému a dále výrazně lepší pochopení a porozumění důvodům a způsobům jednání ostatních. Díky tomu se omezuje konfliktnost komunikace, je možné lépe se předem připravit na různé výsledky jednání s druhým člověkem a v neposlední řadě je možné daleko lépe a efektivněji druhému pomáhat. Podstatou tohoto semináře je naučit účastníky typologii skutečně rozumět a naučit je provádět odhad osobnostního typu ve velmi krátkém čase na základě vnímání, zvážení a vyhodnocení širokého spektra signálů, které každá osoba vysílá. Smyslem je pak zjednodušení a usnadnění komunikace.
detail kurzu

Jak zvládnout konfliktní situace, vlastní emoce a zůstat respektován/a od 6 390,00 Kč

SV61
  Ze semináře si odnesete především praktické poznatky, jak zvládat emočně náročné situace a konflikty. Vyzkoušíte si postupy, jak dosáhnout respektu a dojít od empatické reakce k řešení problému.  
detail kurzu

Jak zvýšit význam HRM ve firmě od 3 390,00 Kč

SV103
Tento seminář je určen HR manažerům a specialistům.
detail kurzu

Komplexní dovednosti office manažera / manažerky od 6 190,00 Kč

SV42
Tento seminář přináší office manažerům i ostatním ucelený soubor poznatků, které potřebuje znát každý zaměstnanec na této pozici. Naučíte se, jak si uspořádat čas tak, abyste byli maximálně efektivní, procvičíte si zásady komunikace v běžných i konfliktních situacích, dozvíte se, jak vést své zaměstnance a delegovat činnosti. V praktické části tohoto semináře si osvojíte základy personalistiky stejně tak jako základy řízení provozních činností, které k office managementu neodmyslitelně patří.
detail kurzu

Komunikační sebeobrana – kurz šitý Vám na míru od 7 890,00 Kč

SV46
Čím je komunikační situace náročnější, konfliktnější, emočnější, tím více roste užitek vaší vyškolenosti. Pro hladce probíhající komunikaci se školit nepotřebujete… Zde je pro vás připravená paleta všech důležitých komunikačních dovedností, které vám lektor předestře spolu se základními řešeními během úvodních několika desítek minut. Pak se zamyslíte, poradíte se spoluúčastníky a sami si stanovíte své tematické priority. Dále se postupuje tak, že jako první a s největším důrazem se probírá nejvíce hlasy preferované téma, pak druhé nejžádanější téma, pak třetí atd. až do vyčerpání času kurzu.
detail kurzu

Koncentrace – paměť – komunikace od 8 000,00 Kč

SV71
Na tomto semináři projdete velmi intenzívním tréninkem. Lektoři budou profesionálně předvádět komunikační situace, účastníci si řešení různých situací dále aktivně vyzkouší a natrénují.
detail kurzu

Koučování konfliktních a vypjatých situací a trénink asertivního jednání od 3 590,00 Kč

SV65
Účastníci budou trénovat žádoucí a konstruktivní reakce ve vypjatých situacích, které dosud nezvládají plně ke své spokojenosti. Dále protrénují dovednosti konstruktivní komunikace, např. „udržet si hlavu nad vodou a zachovat glanc" i v situacích konfliktních či pro ně stresových. Získají též zpětnou vazbu o nežádoucích návycích ve své neverbální i verbální komunikaci za použití kamerových technik. Uvědomí si své silné stránky v komunikaci, na nichž mohou i v budoucnu postavit svůj nový komunikační styl.
detail kurzu

Kreativita a změna – cesta k tvořivé osobnosti od 6 390,00 Kč

SV127
Seminář je určen všem zájemcům, kteří potřebují podpořit a rozvinout kreativní myšlení u sebe i u druhých, pro jednotlivce i celé týmy.
detail kurzu

Kreativní myšlení pro jednotlivce a týmy od 3 390,00 Kč

SV130
Pro manažery, majitele firem, vedoucí týmů i celé pracovní týmy i jednotlivce, kteří se chtějí naučit postupy pro nacházení tvůrčích a inovativních nápadů a řešení.
detail kurzu

Krizová komunikace aneb jak se vyhnout poškození dobrého jména od 3 190,00 Kč

SV40
Kdo má dobře zpracovaný krizový manuál komunikace s veřejností a médii, ten může předejít šíření nebezpečných dezinformací. Dobře vedená krizová komunikace může odvrátit negativní dopad na dobré jméno Vaše i firmy a naopak může pozitivně ovlivnit vnímání vaší firmy i jména na veřejnosti.
detail kurzu

LEADER – MANAGER – COACH™ od 7 000,00 Kč

SV105
Seminář je určen každému manažerovi, který vede jednoho podřízeného a více. Časové rozložení výuky: 1. den 9:00–17:30, 2. den 9:00–16:00
detail kurzu

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Potřebujete proškolit zaměstnance? Víte o tom, že můžete mít hrazeno firemní školení až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte o možnosti hrazení rekvalifikačního kurzu úřadem práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky