Vaše nejbližší kurzy

Pc kurzy

  Fotografické kurzy

   Aktuality

   Vlastní šrafovací vzor v aplikaci AutoCAD

   Vlastní šrafovací vzor v aplikaci AutoCAD

   11.03.2019

   Mimo AutoCAD

   Zkušenější uživatelé vědí, že vlastní šrafovací vzory se tvoří mimo aplikaci AutoCAD, a to v jednoduchém textovém editoru, třeba v Poznámkovém bloku.

   Definice šrafovacího vzoru může vypadat následně:

   *TESTCIKCAK, náš testovací vzor s efektem cikcak

   0, 0, 0, 5, 5, 5, -5

   90, 5, 0, 5, 5, 5, -5

    

   Takto zapsaný vzor

     Kde jsou chyby?

   „A kde mám teda chybu? To mě řekněte!“ Ano, taková byla nejčastější reakce. Kouknul jsem na zdroje, které pánové použili a musím konstatovat, že chyby se nacházejí i přímo ve článcích na internetu. No a kde jsou ty zásadní chyby? Ty zobrazuje následující obrázek.

   Je nutné soubor uložit se stejným názvem, jako je název šrafovacího vzoru, jinak vlastní vzor šraf nebude fungovat. Z toho plyne, že každý vlastní šrafovací vzor má samostatný definiční soubor. Prázdný řádek na konci souboru. Mezera za znakem *

     Rekapitulace

   Takže jak vypadá správně napsaný soubor:

   První řádek: *TESTCIKCAK, náš testovací vzor s efektem cikcak

   V tomto řádku začíná kód šrafování se znakem hvězdičky a následným názvem vzoru velkými písmeny bez mezery. Pak máme popis vzoru oddělený čárkou.

   Druhý řádek: 0, 0, 0, 5, 5, 5, -5

   Druhý řádek je určen pro vodorovnou čáru vzoru.

   První znak 0 definuje úhel, který je 0 stupňů, který tvoří vodorovnou čáru. Druhý a třetí znak 0, 0 jsou souřadnice výchozího bodu horizontální čáry. Čtvrtý a pátý znak 5, 5 jsou souřadnice počátečního bodu další sady vodorovné čáry vzhledem k nastavenému počátku prvního bodu (viz předchozí odrážka). Šestý a sedmý znak 5, -5 definují délku segmentu čáry a délku mezery. Délka segmentu je zobrazena jako 5 (kladná hodnota) a mezera je zobrazena jako jednotka -5 (záporná hodnota).

   Třetí řádek: 90, 5, 0, 5, 5, 5, -5

   Třetí řádek je určen pro svislou čáru vzoru.

   První znak 90 opět definuje úhel, který je 90 stupňů, který tvoří svislou čáru. Druhý a třetí znak 5, 0 jsou souřadnice výchozího bodu vertikální čáry vzhledem k levému dolnímu sloupci. Tento bod je definován vzhledem k počátku definovaném ve druhém řádku (počátek první vodorovné čáry). Čtvrtý a pátý znak 5, 5 jsou souřadnice počátečního bodu další sady svislé čáry vzhledem k nastavenému počátku prvního bodu (viz předchozí odrážka). Tentokrát je však posunuta v úhlu 90°. Šestý a sedmý znak 5, -5 opět definují délku segmentu čáry a délku mezery. Délka segmentu je zobrazena jako 5 (kladná hodnota) a mezera je zobrazena jako jednotka -5 (záporná hodnota).

   Čtvrtý řádek:

   Čtvrtý řádek je prázdný, ukončuje definici šrafovacího vzoru.

     Závěrem

   Závěrem mohu doufat, že jsem i já neudělal v popisu nějakou chybu. Pokud ano, napište nám. Zefektivněte vaši práci a přijďte na školení vedené profesionálem. Uvedené téma řešíme v kurzu pro pokročilé uživatele. Nebo se chcete přiučit něco nového? Neváhejte si vybrat z kurzů v AutoCAD autorizovaném školicím středisku NICOM, a.s.

   Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

   Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

   Michal Spielmann
   Autodesk Certified Instructor
   Autodesk AutoCAD Professional
   Autodesk Inventor Professional

    

   Vlastní šrafovací vzory řešíme v kurzu AutoCAD pro pokročilé.


   AutoCAD - kurz pro pokročilé DETAIL KURZU    

   Datum v Excelu

   Datum v Excelu

   25.02.2019

   Již jen samotná možnost rychlého vložení aktuálního datumu do Excelu pomocí klávesové zkratky CTRL a středník je skvělá pomůcka, o které se zase tak moc neví.

    

   Po exportu dat z informačího systému, ale i v jiných situacích, vás může překvapit, že ve sloupečku datum je jen číslo v tisících. Nevěšte hlavu, jedná se stále o datum, ale v obecném formátu. Stačí příslušná čísla označit a formátem buněk převést na datum viz. obrázek.

    

   Dalším pomocníkem bez velké námahy je funkce DNES. Napište do buňky, ve které chcete mít stále aktuální datum =DNES() a potvrďte Enter nebo klikněte na kartě VZORCE na funkce DATUM A ČAS a vyberte funkci DNES. Tato bez argumentová funkce, vám každý den automaticky nastaví datum podle údajů na vašem počítači.

    

   K této funkci můžete pak libovolně přičítat a odečítat čísla, takže automatická aktualizace dat na excelovských nabídkách, fakturách, štítcích apod. je zajištěna.

    

   A to není zdaleka vše, s datumem se dá dělat další řada věcí. Některé funkce společně probereme na základním a mírně pokročilém kurzu Excelu.

    

   Těším se na Vás.
   Eva Hermanová
   Lektorka kurzů MS Office

    

   Zaujal vás náš tip? Více se můžete dozvědět na těchto kurzech:


   Microsoft Excel - základní kurz DETAIL KURZU   Microsoft Excel - mírně pokročilý kurz DETAIL KURZU  

   Fusion 360 – co je nového v lednovém update 2019

   Fusion 360 – co je nového v lednovém update 2019

   11.02.2019

   Použitelnost a výkon Zvýraznění kontextové karty

   Dříve, když jste v náhledu UI spustili náčrt, celý panel nástrojů byl zvýrazněn modře a informoval vás o tom, že náčrt (SKETCH) je kontextový režim v pracovním prostoru návrhu (DESIGN). Pokud jste vybrali jinou kartu, nebylo už vidět, že, karta náčrtu je stále aktivní, Nyní, po spuštění náčrtu se namísto celého panelu nástrojů zvýrazní pouze karta náčrtu SKETCH a aktivní karta bude zvýrazněna podtržením.

   Chování vazeb náčrtu

   Geometrické vazby náčrtu jsou nyní dostupné na hlavním panelu a nemusíte je „lovit“ v paletě náčrtu.

   Dále při vybraných objektech náčrtu budou nyní dostupné pouze použitelné geometrické vazby na hlavním panelu, ostatní budou zešedlé.

   Klávesové zkratky

   Zde pro přepínání se mezi otevřenými soubory – jejich kartami, použijte pro přesun vpravo CTRL+TAB, pro přepnutí vlevo CTRL+SHIFT+TAB. Klávesové přepínání je dostupné jak pro PC, tak pro Mac.

   Přidání či odebrání výběru

   Ve vzorech obdélníkových a kruhových polí nyní můžete při jejich editaci v rámci výběru přidávat či odebírat objekty náčrtu. Toto v předchozích verzích nebylo možné. U kruhového pole můžete také nyní předefinovat střed otáčení a u obdélníkových polí můžete měnit jejich směr.

   Generativní návrh

   Pro uživatele používající generativní návrh připravili vývojáři výuková videa. Nováčci v tomto tipu navrhování získají videa okamžitě při prvním přepnutí do prostředí. Zkušenější uživatelé si jej mohou vyvolat přes nabídku tlačítka nápovědy Help -> Quick Setup.

   Knihovna aditivních materiálů

   Generativní návrh vám umožňuje definovat aditiva jako výrobní omezení, takže potřebujete mít místo pro uložení specifických materiálů běžně používaných pro výrobu aditiv. Tyto materiály lze nyní nalézt v knihovně materiálů Fusion 360 Additive Material v dialogu studie materiálů Study Materials.

   2D výkresy

   Fusion 360 ve výkresovém prostoru umí nově detekovat průměr v bočním pohledu pro kruhovou (válcovou) geometrii (lineární průměr).

   Výroba

   Pracovní prostor CAM pod přepínačem pracovního prostoru se nyní nazývá podle výroby Manufacturing. Stále zde najdete všechny nástroje týkající se CAM, stejně jako řadu doplňkových výrobních nástrojů (které lze povolit v sekci náhledu vašich preferencí).

   V simulacích byla rozšířena možnost pro odebírání stupňů volnosti pro kolíkové zavazbení, kde můžete volit různé kombinace směrů: radiální, axiální nebo tangenciální. Pro zatížení ložiska můžete řešit zatížení vnitřní nebo vnější plochy.

    

   Ostré rohy v soustružení

   Nyní můžete řídit tvar profilu dráhy nástroje pro soustružení v konvexních rozích pomocí parametru "Vytvoření ostrých rohů" Make sharp corners na kartě Passes. Pokud je tento parametr zrušený, konvexní rohy v dráze nástroje jsou vyhlazeny pohybem oblouku. Když je tento parametr zapnutý, konvexní rohy v dráze nástroje jsou obrobeny bez oblouků a zajišťují, že vnější rohy jsou ostré, nikoli zaoblené.

   V lednu proběhla i druhá aktualizace, která více méně pouze opravuje chyby.

   Pokud chcete zefektivnit svoji práci, neváhejte si vybrat z kurzů Fusion 360 v Autodesk autorizovaném středisku NICOM, a.s. Připravujeme pro Vás workshop Fusion CAM.

   Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

   Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

   Michal Spielmann
   Autodesk Certified Instructor
   Autodesk AutoCAD Professional
   Autodesk Inventor Professional

    

   Zavítejte i vy na kurzy Fusion 360

    

   Autodesk Fusion 360 – základní kurz 
   od 6 100,00 Kč DETAIL KURZU   Autodesk Fusion 360 – pro uživatele Autodesk Inventor
   od 2 900,00 Kč DETAIL KURZU    

   Zobrazit všechy aktuality

   Tým školitelů

   Ing. Luboš Maláč
   Vedoucí vzdělávání, garant Microsoft kurzů
   hodnocení: (93%)
   Luboš Kičmer
   Lektor MS Office a grafických programů
   hodnocení: (93%)
   Milan Vyležík
   Lektor MS Office, Adobe a Autodesk programů
   hodnocení: (93%)
   Bc. Aneta Cholevová
   Lektorka soft skills
   hodnocení: (0%)
   Mgr. Radek Tejkl
   Lektor grafiky a programů MS Office
   hodnocení: (94%)
   Ing. Michal Spielmann
   Garant kurzů a testování Autodesk
   hodnocení: (93%)
   Bc. Lubomír Ošmera
   Lektor kurzů technologií Microsoft a MS Office
   hodnocení: (93%)
   Pavel Hortvík
   Lektor MS Office, grafiky a tvorby webů
   hodnocení: (93%)
   Ing. Pavel Pešout
   Lektor MS Office a Adobe programů
   hodnocení: (93%)
   Ing. Radek Trnečka
   Lektor programování, grafiky a CAD
   hodnocení: (93%)
   Ondřej Hudeček
   Lektor grafiky, CAD a 3D programů
   hodnocení: (92%)
   Bc. Eva Hermanová
   Lektorka kurzů MS Office
   hodnocení: (94%)
   Ing. Milan Tomeš
   Lektor MS Office a Soft Skills
   hodnocení: (93%)
   Ing. Vilém Lipold
   Garant grafických kurzů (Adobe, Corel)
   hodnocení: (93%)
   Ing. Lenka Cirklová
   Lektorka soft skills
   hodnocení: (91%)
   Topi Pigula
   Lektor fotografických kurzů
   hodnocení: (92%)
   Renata Svojanovská
   Lektorka grafických kurzů
   hodnocení: (93%)
   Jana Vejpustková
   Lektorka MS Office, programování, grafiky
   hodnocení: (93%)
   Mgr. Radka Kokojanová
   Lektorka kurzů MS Office a akreditovaný tester ECDL
   hodnocení: (93%)
   Ing. Martin Štěpánek
   Lektor počítačových a fotografických kurzů
   hodnocení: (93%)
   Budoucí Lektor
   Ukaž, co umíš!
   hodnocení: (94%)
   Zobrazit tým

   Profil společnosti

   NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

   Chtějte o nás vědět více ...

   zobrazit více informací

   Základní organizační informace

   Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

   Přečtěte si základní informace ...

   zobrazit více informací

   Možnosti financování kurzů

   Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

   Podívejte se na možnosti platby za školení ...

   zobrazit více informací

   Kontaktujte nás

   Fakturační adresa:
   Smetanova 3
   602 00 Brno
   IČ: 26226375
   DIČ: CZ26226375
   Adresa pobočky:
   Zenklova 32/28
   180 00 Praha 8
   Tel: +420 222 231 100
    
   Získávejte novinky a akční nabídky