DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci,

chceme chránit vaše zdraví a respektujeme tak rozhodnutí Vlády ČR. Z těchto důvodů rušíme kurzy konané prezenční formou v termínu do 30. 4. 2020. Účastníky postupně informujeme a domlouváme náhradní řešení.

Rezervace pozdějších termínů jsou v provozu.

Vyzkoušejte naše nejžádanější interaktivní on-line kurzy.

Celý náš tým je vám nadále k dispozici pro vaše dotazy.

Děkujeme.

Autodesk Inventor Tooling – Vstřikování a návrh plastových forem

Autodesk Inventor – specializované kurzy NICOM

cena kurzu:
od 5290 Kč bez DPH od 6401 Kč s DPH
?
Dárkový poukaz

Dárkový poukaz s platností půl roku (obdarovaný si sám vybere termín).
Bližší informace o dárkovém poukazu naleznete ZDE

Termíny
Město
Pouze slevy
Garance otevření
AS10
Praha
11.08.2020 - 12.08.2020
9:00 - 16:00
2 dny / 16 výukových hodin
Volno
5 290,00 Kč
AS10
Brno
03.09.2020 - 04.09.2020
9:00 - 16:00
2 dny / 16 výukových hodin
Volno
5 290,00 Kč
AS10
Praha
05.10.2020 - 06.10.2020
9:00 - 16:00
2 dny / 16 výukových hodin
Volno
5 290,00 Kč
AS10
Ostrava
19.10.2020 - 19.10.2020
9:00 - 16:00
1 den / 8 výukových hodin
Volno
5 290,00 Kč
AS10
Brno
02.11.2020 - 03.11.2020
9:00 - 16:00
2 dny / 16 výukových hodin
Volno
5 290,00 Kč
AS10
Ostrava
04.12.2020 - 04.12.2020
9:00 - 16:00
1 den / 8 výukových hodin
Volno
5 290,00 Kč
AS10
Praha
08.12.2020 - 09.12.2020
9:00 - 16:00
2 dny / 16 výukových hodin
Volno
5 290,00 Kč
zobraz všechny termíny
Základní informace Obsah kurzu Co se naučíte Návaznost kurzů Zaslat dotaz ke kurzu Fotogalerie

Základní informace

Naučíte se základní principy návrhu formy na plastové díly, jak vytvořit dutiny formy a jádra, návrh vstřikovacích systémů pro formy a dalších potřebných komponent pro formy, jak provádět analýzy a vytvářet dokumentaci. Návrhy forem teď můžete vytvářet a ověřovat rychleji – to vše pomocí aplikace Autodesk Inventor.

Zaměření kurzu

 • Naučíte se základní principy návrhu formy na plastové díly, jak vytvořit dutiny formy a jádra, návrh vstřikovacích systémů pro formy a dalších potřebných komponent pro formy, jak provádět analýzy a vytvářet dokumentaci, To vše pomocí aplikace Autodesk Inventor.

 • Praktická cvičení reprezentují situace z reálného světa, zahrnují specifické konstrukční scénáře.

 • Kurz je určen pro pokročilé uživatele aplikace Autodesk Inventor.

 • Poskytnout uživatelům s důrazem na hlavní požadavky a komponenty součástí plastových forem znalosti jak navrhnout, ověřit, a zdokumentovat návrh vstřikování forem pomocí aplikace Autodesk.

Studijní materiály

Autodesk Certifikace – staňte se profesionálem!

Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.

Obsah kurzu

 Obecný pracovní postup s formou

 • Určení parametrů formy
 • Definování obrobku
 • Definování dělícího povrchu
 • Vygenerování matrice a razníku
 • Určení umístění vtoku
 • Načrtnutí systému vtokového kanálu
 • Vytvoření vtokového kanálu
 • Vytvoření vtoku
 • Vytvoření základny formy
 • Vložení čepů vyhazovače
 • Vytvoření objímky vtokového kanálu a středícího kroužku
 • Vytvoření kanálů chlazení
 • Přidání komponent chlazení
 • Dokumentování sestavy formy

Návrh formy rodiny

 • Začátek a umístění tvarovatelných součástí
 • Nastavení orientace a polohy komponenty
 • Určení materiálu a smrštění
 • Vygenerování tvárníku a dutiny
 • Vytváření polí z komponent sestavy formy
 • Určení umístění vtoku
 • Určení systému vtokového kanálu
 • Přidání vtoku
 • Vytvoření základny formy

Charakter tvárníků a dutin

 • Určení umístění vtoku
 • Určení nastavení zpracování součásti
 • Provádění analýzy plnění součásti
 • Zkoumání výsledků
 • Určení smrštění součásti
 • Určení obrobku
 • Určení záplatového a dělicího povrchu
 • Spuštění diagnostiky dělení a generování tvárníku a dutiny

Sestava struktury základny

 • Vytvoření Vložky pro sestavu šoupátek
 • Vytvoření jiného vstupu pro sestavu šoupátek
 • Vytvoření opěry pro vstupy šoupátek
 • Umístění vstupu
 • Přidání vazby do vstupu
 • Odstranění objemu vstupu z matrice
 • Umístění základny formy
 • Umístění sestavy šoupátka
 • Umístění sestavy zdvihače
 • Umístění druhé sestavy zdvihače
 • Provádění operace Boolean na sestavě zdvihače
 • Umístění blokovacích jednotek
 • Vygenerování kapsy obrobku

ZDARMA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE PO UKONČENÍ KURZU

Organizační struktura sestavy formy

 • Seznámení se se soubory projektu a knihovnami formy
 • Aktivace projektu a otevření sestavy
 • Vyřešení chyby při načítání
 • Vytvoření souborů při vytváření sestavy formy
 • Obeznámení se s uzly prohlížeče Návrh formy
 • Seznámení se se sestavami Rozvržení a Zóna součásti
 • Seznámení se se soubory vytvořenými pro tvárník a dutinu a vytvoření základny formy
 • Prověření souborů systému vtokového kanálu a složek komponent
 • Kontrola vytvořených souborů v sestavě formy

Řešení problémů s návrhem plastových součástí

 • Přidání tělesa ze součásti s více tělesy
 • Definování parametrů formy
 • Definování obrobku
 • Vytváření záplatových a dělicích povrchů
 • Provedení analýzy tahu u modelu plastové součásti
 • Přidání hraniční záplaty k modelu plastové součásti.
 • Posunutí tělesa v modelu plastové součásti
 • Odstranění a zacelení plochy na modelu plastové součásti
 • Změna pera modelu plastové součásti
 • Změna konstrukčních prvků pouzdra
 • Vyříznutí modelu pomocí úpravy ovládacího tlačítka
 • Vytvoření dělicích povrchů, tvárníku a dutiny

Kinematika formy

 • Umístění dvoudeskové základny formy
 • Kinematika dvoudeskové základny formy
 • Umístění třídeskové základny formy
 • Kinematika třídeskové základny formy
 • Úprava hodnoty kinematické vazby

Co se naučíte

Základní charakteristika

 • Sada AutoCAD Inventor Tooling obohacuje aplikaci AutoCAD Inventor o nástroje, které automatizují klíčové aspekty návrhu vstřikovacích forem pro plastové díly. To umožňuje rychle vytvářet a ověřovat návrhy forem a omezovat množství chyb. Provedeme vás intuitivním procesem návrhu forem způsobem, který je přirozený pro zkušeného uživatele a zároveň pomáhá začátečníkovi.

Klíčové funkčnosti

Plná asociativita s digitálním modelem 

 • Modul Tooling  zajišťuje, aby se všechny změny modelu automaticky projevily i na návrhu formy. Inventor vás provede procesem návrhu formy a automatizuje řadu složitých operací, například úpravy otvorů nebo generování technologických prvků.

Příprava součástí

 • Díky největší světové databázi materiálů pro zpracování plastů Autodesk Moldflow, máte přístup k bohatým informacím o vlastnostech materiálů. Můžete interaktivně definovat dělení formy. Systém na základě rozměrů součásti doporučí výchozí velikost polotovaru.

Automatický návrh jádra a dutiny
 • S tradičními CAD nástroji je návrh jádra a dutiny velmi pracný; díky AutoCAD Inventor Tooling minimalizujete počet chyb, ušetříte čas a opravy.

Návrh licích kanálů a vtoků

 • Návrh celého vtokového systému včetně licích kanálů a vtoků zajistíte účinný rozvod plastu z trysky do dutin formy. Nástroje pro analýzu umístění vtoků vám pomohou s jejich přesným a správným umístěním.

Návrh chladicích kanálů
 • Pomocí intuitivního rozhraní funkcí Inventoru pro návrh forem můžete rychle navrhnout chladicí kanály pro základnu formy.

Analýza vyrobitelnosti
 • Analýzou problémů s vyrobitelností v rané fázi návrhového cyklu předejdete nákladným chybám.

Simulace vstřikování plastů

 • Předběžná analýza, která odhaluje nedokonalé zatékání taveniny, napomáhá vhodnému umístění vtoků, naznačuje potřeby chlazení a odvzdušnění. Následně napovídá, jak správně nastavit vstřikovací tlak a určit temperaci formy. Výsledný animovaný render výstřiku ukazuje rychlost postupu čela taveniny s barevným rozlišením jednotlivých časových úseků. Výsledky simulace vstřikování termoplastů nám pomáhají zabránit místům s velkým vnitřním pnutím a tepelné degradaci plastu. Zjištěním rychlosti plnění dutiny odhalí analýza zabíhavosti taveniny už na počátku návrhu jednu důležitou veličinu, kterou je cyklus formy. Doba trvání cyklu má zásadní vliv na produktivitu vstřikolisu.

Automatické výkresy

 • Tooling poskytuje automatizované funkce pro tvorbu výkresové dokumentace na základě výrobních požadavků nástrojárny. Automatické výkresy zahrnují základní pohledy, vnější rozměry, kusovník, pozicování a příp. tabulku děr. Automatické výkresy mohou být samozřejmě ručně upravovány běžnými výkresovými funkcemi Inventoru. Pokud dojde ke změně 3D modelu součástí a sestav, Tooling aktualizuje a asociativně upraví všechny výkresové pohledy s kótami, poznámkami, kusovníkem a dalšími příslušnými tabulkami.

Certifikace

 • Na závěr kurzu obdrží posluchači originál Autodesk certifikát o absolvování kurzu s mezinárodní platností.

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

 • Popsat charakteristiku a proces plastových součástí návrhu forem a začít pracovat v procesu vytváření a sestav zmíněných forem.

 • Vytvořit jádra a dutiny po analýze a konfiguraci dané součásti.

 • Zkompletování návrhu přidáním prvků forem a rozvržením jednotlivých component a sestav.

 • Analyzovat návrh forem, generovat 2D výkresy a vytvořit DWF výkresové soubory pro vaše spolupracovníky.

Tip: Získejte certifikát profesionála Inventoru.


Návaznost kurzů

Hodnocení kurzu

Tento kurz ještě nikdo nehodnotil

Zobrazit všechna hodnocení
Ing. Michal Spielmann

lektoři

Garant kurzů a testování Autodesk
Zobrazit tým

Zaslat dotaz ke kurzu

Kontaktní osoba: *
E-mail: *
Telefon: *
Váš vzkaz:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit

Fotogalerie

Autodesk Inventor Tooling - Vstřikování a návrh plastových forem
 

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky