DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci,

opět jsme rozjeli prezenční výuku. Školení probíhá za dodržování všech hygienických opatření. I když jsme museli omezit kapacitu, množství znalostí, které si z kurzu odnesete, zůstává stejné.
I nadále se do našich kurzů můžete připojit online a absolvovat je vzdáleně z pohodlí svého domova.

Těšíme se na vás.
Tým NICOM

ECDL certifikace

ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl na základě závěrů vědeckovýzkumného projetu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90. let minulého století.

Certifikace ECDL – NICOM

Koncept ECDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální výukový obsah, v podobě tzv. ECDL Sylabů. Tyto Sylaby pokrývají celou škálu oblastí, ve kterých jsou informační a komunikační technologie (ICT) využívány a jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány.

Přínos kurzů ECDL

Koncept ECDL - European Computer Driving Licence (v mimoevropských zemích označován jako ICDL - International Computer Driving Licence) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií.

Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, úspěšně a efektivně využívat.

Koncept ECDL (ICDL) dnes zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core a program ECDL Advanced.

Certifikace ECDL – NICOMPřínos konceptu ECDL (ICDL) spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro ověření uživatelských počítačových znalostí a dovedností, od základního povědomí, přes digitální gramotnost a kvalifikaci, až po profesionální počítačové znalosti a dovednosti, a to formou převážně praktických testů v prostředí různých operačních systémů, různých, běžně používaných aplikací a s využitím běžných počítačů.

    


Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - (ECDL Certifikát START, ECDL Certifikát, Certifikát ECDL Advaced, Cetrifikát ECDL Expert, případně Certifikát ECDL Modular), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány jako standard počítačové vzdělanosti.

Po úspěšném složení 3 povinných modulů a 1 volitelného je možné zažádat o certifikát ECDL Start. Držitel certifikátu ECDL prokazatelně zvyšuje svou kvalifikaci a získává i širší uplatnění na trhu pracovních sil nejen v ČR, ale především ve většině zemí EU.

 

Ceník pro ECDL testy 

Název produktu

Cena 

Index ECDL Core

již není k dispozici

Index ECDL Select – pro zkoušky z modulů M2, M3, M7 a libovolných čtyř dalších existujících i budoucích modulů programu ECDL Core (max. 7 modulů) 

580,-

Index ECDL Single – pro zkoušky z jednoho libovolného modulu kteréhokoliv programu 

245,-

Index ECDL Profile – pro zkoušky z libovolných existujících i budoucích modulů programu ECDL Core (počet modulů není omezen) 

890,-

Index ECDL Advanced

již není k dispozici

Index ECDL Expert  – pro zkoušky z modulů AM3 až AM6 programu ECDL Advanced (max. 4 moduly) 

740,-

Index Digitální fotografie – pro zkoušky z modulů DF1 až DF3 programu Digitální fotografie (max. 3 moduly) 

560,-

Duplikát indexu

123,-

Certifikát ECDL Advanced

109,-

Certifikát ECDL Expert

109,-

Certifikát ECDL Profile

70,-

Duplikát dokladu

104,-

Zkouška v rámci programu ECDL e-Citizen

380,-

Zkouška v rámci programu ECDL Start 300,-
Zkouška v rámci programu ECDL Core 300,-
Zkouška v rámci programu ECDL Advanced 590,-
Zkouška v rámci programu ECDL Digitální fotografie 325,-

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

 

Jsme akreditovaným testovacím střediskem mezinárodního konceptu ECDL - European Computer Driving Licence 


Program pro digitální začleňování e-Citizen 

Blok 1 Znalosti a dovednosti nezbytně nutné pro řešení životních situací
Blok 2 Vyhledávání a získávání informací na Internetu
Blok 3 Využívání služeb Internetu pro řešení životních situací

 

Program pro běžné uživatele ECDL Core

Modul M2 Používání počítače a správa souborů
Modul M3 Textový editor
Modul M4 Tabulkový kalkulátor
Modul M5 Databáze
Modul M6 Prezentace
Modul M7 Práce s Internetem a komunikace
Modul M9 Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky
Modul M10 Tvorba webových stránek a publikace na Internetu
Modul M12 Bezpečnost při využívání informačních a komunikačních technologií
Modul M13 Plánování projektů
Modul M14 Spolupráce a sdílení informací na internetu


Program pro uživatele zaměřené na Digitální fotografii 

Modul DF1 Správa a archivace fotografií
Modul DF2 Úpravy a vylepšování fotografií
Modul DF3 Sdílení a prezentace fotografií

Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové (digitální) gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek ECDL mohou získat některý z ECDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

 

Certifikace ECDL – NICOM

 

Realizace testů ECDL

ECDL testy je možné skládat výhradně v testovacích střediscích akreditovaných k tomu účelu odpovídající informatickou společností, a to v kterékoliv členské zemi ECDL. Společnost NICOM, a.s. je od roku 2001 akreditovaným střediskem pro ECDL testování.

V roce 2003 naše společnost získala licenci na testování ECDL na mobilní notebookové učebně, a tím rozšířila svá testovací střediska na celou síť poboček.

Testy skládají uchazeči na počítači v učebně testovacího střediska nebo v odpovídajících prostorách na našich mobilních notebookových učebnách. Při každém testu musí uchazeč prokázat svoji totožnost (občanským průkazem) a musí předat středisku k záznamu o testování svůj ECDL Index.

Časový limit pro test z jednoho modulu je 45 minut. Během této doby je potřeba zpracovat zadání testu. Zadání obdrží uchazeč na začátku testování v tištěné podobě. V průběhu testu není dovoleno používat žádné pomocné materiály, kromě běžné nápovědy zabudované do testovaných produktů.

Zájemce o získání ECDL certifikátu

 • Se může obrátit na naše středisko e-mailem nebo telefonicky. Rádi Vám sdělíme nejbližší možný termín testování.
 • Již uveřejněné termíny lze také najít na http://www.ecdl.cz/ nebo na našich stránkách.

Vyplněnou přihlášku kandidát doručí testovacímu centru. Není-li kandidát držitelem indexu, testovací středisko mu jej prodá ještě před složením první zkoušky.

Ve stanovený termín se kandidát dostaví do testovacího střediska, prokáže svou totožnost (případně provede platbu), poučí se o pravidlech testování, případně dostane odpovědi na další své dotazy. Kandidát je uveden do testovací místnosti, kde obdrží sadu testovacích otázek, začne skládat zkoušky z jednotlivých modulů.

Výsledky testů budou uveřejněny na našich webových stránkách do 5 pracovních dnů od složení těchto testů. Následně do 1 měsíce bude vystaven certifikát a identifikační karta.

Rádi Vás přivítáme v našich testovacím středisku v Brně. Také zajistíme testování po celé republice nebo přímo u Vás na našich akreditovaných notebookových učebnách. 

Základní moduly certifikace ECDL

Program ECDL Core (základní) a ECDL Advanced pokrývají základní a pokročilé, resp. běžně očekávané uživatelské počítačové znalosti a dovednosti. Jsou synonymem pro počítačovou (digitální) gramotnost a digitální kvalifikaci, resp. u programu Advanced pro počítačovou (digitální) odbornost. Programy jsou určeny široké veřejnosti a vedou k získání některého z mezinárodně platných ECDL certifikátů.

 

Sylaby ECDL jsou veřejně dostupné dokumenty, jejichž autorem je nadnárodní nadace ECDL Foundation. Tyto dokumenty definují rozsah a hloubku znalostí a dovedností pro příslušné programy konceptu ECDL a pro všechny oblasti, které tyto programy pokrývají. Jsou periodicky a centrálně aktualizovány a následně národními licenciáty ECDL lokalizovány. Sylaby ke všem modulům ECDL lze stáhnout zde.

 

Moduly ECDL

Modul M2

 • Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials), je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Windows všech verzí, ale i v prostředí OS Linux. Modul je dostupný od roku 1999.

Zpracování textu

Modul M3 

 • Zpracování textu (Word Processing), je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost, který je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Writer. Modul je dostupný od roku 1999.

Práce s tabulkami

Modul M4

 • Práce s tabulkami (Spreadsheets), je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Jedná se o mírně obtížný a zcela praktický modul programu ECDL Core určeného pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Calc. Modul je dostupný od roku 1999.

Použití databází

Modul M5

 • Použití databází (Using Databases), je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Jedná se o středně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí, ale i OpenOffice Base. Modul je dostupný od roku 1999.

Prezentace

Modul M6

 • Prezentace (Presentation), je zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Impress. Modul je dostupný od roku 1999.

Základy práce s internetem a

Modul M7

 • Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials), je zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Outlook a Internet Exploreru všech verzí, ale i v prostředí jiných poštovních klientů i prohlížečů, například Thunderbird, Lotus Notes, Google Chrome, Mozilla Firefox. Modul je dostupný od roku 1999.

Úpravy digitálních obrázků

Modul M9

 • Úpravy digitálních obrázků (Image Editing), je zaměřen na základní pojmy a běžnou práci s digitálními obrázky a používání jednoduchých funkcí grafických editorů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Photoshopu, CorelDraw, ale i Gimp nebo v dalších grafických editorech. Modul je dostupný od roku 2011.

Tvorba webových

Modul M10

 • Tvorba webových stránek (Web Editing), je zaměřen na základní pojmy spojené s publikováním na internetu a na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web, ale i KompoZer, PSPad a dalších. Modul je dostupný od roku 2011.

Bezpečné používání informačních technologií

Modul M12

 • Bezpečné používání informačních technologií (IT Security), se věnuje základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat s využitím nejrůznějších antivirových programů, webových prohlížečů a dalších nástrojů. Modul je dostupný od roku 2012.

Plánování projektů

Modul M13

 • Plánování projektů (Project Planning), je zaměřen na základní pojmy spojené s běžnou činností členů projektových týmů a základní využití programových nástrojů pro plánování času a zdrojů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Project, ale i v prostředí jiných nástrojů pro projektové řízení. Modul je dostupný od roku 2013.

Spolupráce a výměna informací na internetu

Modul M14

 • Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration), je zaměřen na používání běžně dostupných webových programových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření a výměnu dokumentů na internetu. Jedná se o mírně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je dostupný od roku 2014.

Pokročilé zpracování

Modul AM3

 • Pokročilé zpracování textu (Advanced Word Processing), je zaměřen na tvorbu a úpravy pokročilých textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Pokročilá práce s tabulkami

Modul AM4

 • Pokročilá práce s tabulkami (Advanced Spreadsheets), je zaměřen na využívání pokročilých funkcí tabulkových procesorů včetně práce s daty. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Pokročilé použití databází

Modul AM5

 • Pokročilé použití databází (Advanced Databases), je zaměřen na návrh jednoduchých relačních databází a jejich pokročilé využívání. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Pokročilé prezentace

Modul AM6

 • Pokročilá prezentace (Advanced Presentation), je zaměřen na přípravu pokročilých prezentací. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Správa a archivace digitálních fotografií

Modul DF1

 • Správa a archivace digitálních fotografií je zaměřen na specifické vlastnosti a použití digitálních fotografií, principy archivace fotografií a práce s metadaty a na použití programových nástrojů určených pro správu a archivaci digitálních fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu Digitální fotografie určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Modul bude dostupný od roku 2014.

Úpravy a vylepšování digitálních fotografií

Modul DF2

 • Úpravy a vylepšování digitálních fotografií je zaměřen na běžné moderní pojmy používané při práci s digitálními fotografiemi, použití specializovaných grafických editorů, práci s obrazovými vadami, RAW formáty, konverze souborových fotografických formátů a další. Jedná se o praktický modul programu Digitální fotografie s vyšší obtížností určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Modul bude dostupný od roku 2014.

Sdílení a prezentace digitálních fotografií

Modul DF3

 • Sdílení a prezentace digitálních fotografií je zaměřen na základní pojmy spojené s právními aspekty zveřejňování fotografií, používání specializovaných nástrojů pro sdílení a prezentace digitálních fotografií na internetu, tvorbu prezentací a tisk fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu Digitální fotografie určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Modul bude dostupný od roku 2014.

 


    
 

Fotogalerie

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci  nebo kterýkoliv jiný kurz může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky Zásady zpracování osobních údajů