Mgr. Eva Pohořalová

Mgr. Eva Pohořalová

Lektorka rekvalifikačních kurzů

Hodnocení školitele: 93 %

 

  • Je zkušeným pedagogem, s více jak 25. - letou praxí. Ráda objevuje nové a nepoznané. S velikým zájmem se pustila, vedle svého povolání učitelky, do světa počítačů. Absolvovala několik odborných kurzů pořádaných MŠMT a od roku 2000 začala vyučovat informatiku na 2. stupni Základní školy v Bohnicích. V roce 2005 úspěšně, v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání, získala certifikát Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – ICT znalosti a dovednosti.
  • Své zkušenosti odevzdává, od roku 2006, jako externí lektorka společnosti NICOM, dospělým posluchačům. Pomáhá jim vstupovat do světa počítačové techniky a překonávat počáteční ostych. Za největší úspěch považuje, když ve svých posluchačích - studentech, vzbudí zájem o práci s počítačem, a oni pak najdou své plnohodnotné uplatnění v životě.
  • Její lektorskou praxí prošly desítky posluchačů v rekvalifikačních kurzech, v kurzech zaměřených na testování ECDL, i v individuálních kurzech. Při výuce vychází z bohatých zkušeností ve své pedagogické praxi, volí individuální přístup k lidem, uplatňuje metody výuky formou hry a pomocí připravených ukázek a cvičení rozvíjí u svých posluchačů kreativní přístup k novým poznatkům, posiluje zájem o výuku dané problematiky. 
  • Její práce je její největší zálibou.
  • Je lektorkou kurzů pro Prahu a střední Čechy.