NOVĚ - Projekt Vzdělávejte se pro růst! - školení pro zaměstnance zdarma

Vážení obchodní přátelé, zcela aktuálně bychom Vás rádi informovali o projektu Vzdělávejte se pro růst!

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst!“  je podpora zaměstnavatelů, kterým se podařilo překonat hospodářskou recesi a v současné době realizují svoji činnost v odvětvích s předpokladem růstu a s významným podílem na tvorbě HDP.

Zaměstnavatelé v rámci projektu obdrží finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání (po tuto dobu totiž nemůže zaměstnavatel využít zaměstnance na jinou práci. Toto vzdělávání může být obecné a v odůvodněných případech i specifické.

Projekt je určen pro všechny typy podniků (malé, střední i velké) ve vybraných odvětvích - viz Manuál pro zájemce na http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_se_pro_rust~.

O finanční podporu mohou zaměstnavatelé žádat za předpokladu, že realizují svoji činnost v uvedených odvětvích a buď nabírají nové pracovníky, které je třeba patřičně vyškolit či rekvalifikovat, nebo potřebují zvýšit odborné znalosti či dovednosti stávajících zaměstnanců.

Podrobné podmínky vstupu do projektu, náležitosti, které musí  obsahovat žádost, nutné kroky, které předcházejí podání žádosti i které po něm následují, a konečně kompletní pravidla poskytování příspěvku obsahuje opět Manuál pro zájemce o vstup do projektu.

Projekt „Vzdělávejte se pro růst!“ bude realizován v období 31.5.2011 – 31.7.2013, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 31.5.2013.

V průběhu konání projektu Vzdělávejte se! NICOM touto cestou proškolil stovky zaměstnanců, proto nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám pomůžeme i nyní zrealizovat školení pro Vaše zaměstnance.

Nabídka kurzů vzdělávacího střediska NICOM.

V případě zájmu Vám uspořádáme školení na našich pevných učebnách v Praze, Brně a Ostravě, nebo také na notebookových učebnách v místě dle Vaše určení.

Kontakty NICOM

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky