Podmínky soutěže

Obecná pravidla soutěže pro zákazníky NICOM, a.s.

1.    Obecná ustanovení

 • 1.    Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost NICOM, a. s., Smetanova 3, Brno,
  IČ: 26226375 (dále jen „organizátor“). 
 • 2.    Soutěž je určena pro všechny občany České republiky starší 18 let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

2.    Pravidla soutěže a její průběh 

 • 1.    Soutěž probíhá v termínu od 3. července do 30. července 2013 do 23:00 hod. 
 • 2.    Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo zašle fotografii s tématikou "Jak si představuji potápění", na které musí být vyfocen soutěžící. Uvede jméno, platnou e-mailovou adresu a město ve kterém bydlí a zodpoví správně otázku " Do kolika metrů se můžu potápět s kurzem Open Water Diver v NICOM - Dream Dive". E-mail odešle na potapeni@nicom.cz. Dále také musí kliknout na "To se mi líbí" u Facebook stránky www.facebook.cz/NicomDreamDive
 • 3.   Hlavní cenu " Potápění na zkoušku v lomu nebo jezeře v hodnotě 2 600 Kč" vyhraje ten účastník, který splní bod číslo 2 a bude po ukončení soutěže vylosován. Výherce bude vybrán náhodnou volbou. Losování proběhne 31. července 2013. 
 • 4.    Výherce bude kontaktován neprodleně po vylosování pomocí kontaktních údajů, které uvedl v údajích o soutěžícím. 

3.    Ostatní ustanovení 

 • 1.    Organizátor si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 • 2.    Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit jméno výherce a použít fotografie z předávání ceny pro své marketingové účely.
 • 3.    Soutěže se může soutěžící zúčastnit pouze jednou a má možnost se ze soutěže kdykoliv odhlásit. Pro jedinečnost soutěžícího budou před losováním smazány všechny duplicitní e-maily a telefony soutěžícího.
 • 4.    Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly, se zařazením do databáze organizátora a partnera podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • 5.    Soutěžící výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, společností NICOM, a. s. na adresu jeho elektronické pošty. 
 • 6.    Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finanční hotovostí. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky