SketchUp – tip: využití nástroje dělení

Vytvořte si v aplikaci schodiště

Na včerejším workshopu jsem řešil vytvoření dřevěného skládacího lehátka, kdy jsem pro jednotlivá žebra využil dělení objektu. Jeden z účastníků měl dotaz, zda by tohoto nástroje nešlo použít i při vytvoření schodů. Nedávno jsem podobný tip zaznamenal i na jednom z kanálů pro aplikaci SketchUp, takže se teď o něj podělím.

 

Vytvoření schodiště pomocí nástroje dělení v aplikaci SketchUP

Nástroj Dělení (Divide)

Vycházejme ze situace, viz levá část následujícího obrázku. Doplníme pomocí nástroje čára (Line) dvě úsečky, vycházející z předpokládaného prvního schodu a končící na posledním.

 

Doplnění dvou úseček pomocí nástroje čára

 

Následně čáru pomocí výběru označíme a z nabídky pravého tlačítka myši zvolíme Divide (dělení). Pohybem myši ve směru čáry od středu zvyšujeme rovnoměrný počet dílků, naopak ke středu ho zmenšujeme. Kliknutím daný počet přijmeme. Počet dílků můžeme také zadat v poli hodnot na výzvu Segments. Totéž zopakujeme pro druhou úsečku.

 

Čáru pomocí výběru označíme a z nabídky pravého tlačítka myši zvolíme Divide

 

Pro lepší viditelnost bodů doporučuji otevřít okno stylů, přejít na kartu Edit a zapnout viditelnost bodů.

 

Zapnutí viditelnosti bodů na kartě Edit

 

Schodiště

Nakreslíme úsečku z prvního bodu dělení a ukončíme ji pomocí trasování prvního bodu dělení na druhé úsečce. Zbytek dělených úseček můžeme vymazat, neboť jsme získali základ pro první schod.

Pomocí nástroje čára doplňte obdélníkový tvar a vytvořte z něj skupinu. Následně obdobným způsobem doplňte druhý obdélníkový tvar a opět z něj vytvořte skupinu. Nakonec obě skupiny označte a vytvořte z nich komponentu.

 

Doplnění obdélníkového tvaru a vytvoření skupiny

 

Pak stačí již jen komponentu rozkopírovat na požadovaný počet schodů. Následně editujeme komponentu a hned na to skupinu obdélníkového tvaru, pro který použijeme vysunutí Push/Pull. Po ukončení editace skupiny editujeme i druhou skupinu obdélníkového tvaru stejným způsobem. Dokončíme editaci komponenty. Díky tomu, že skupiny tvoří komponentu, získáme hned všechny schody jedinou editací.

 

Rozkopírování komponenty na počet schodů a její editace

 

Pokud chcete zefektivnit svoji práci, neváhejte si vybrat z kurzů aplikace Trimble SketchUp v autorizovaném středisku NICOM, a.s. pod vedením autorizovaného lektora.

Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

Michal Spielmann

Autodesk Certified Instructor

Autodesk AutoCAD Professional

Autodesk Inventor ProfessionalProfil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky