Ukončení druhého běhu projektu Nebojte se začít znovu! v Trutnově

Dne 8. února byl úspěšně ukončen druhý běh projektu Nebojte se začít znovu! v Trutnově. Všech 11 účastníků absolvovalo všechny vzdělávací aktivity naplánované v rámci projektu.

Všichni účastníci úspěšně absolvovali rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače, dále jim zkušený psycholog PhDr. Kocián provedl Bilanční diagnostiku (pracovní psychodiagnostiku) zaměřenou na profesní a osobní analýzu. Na závěr probíhala rekvalifikace s názvem Pracovník obchodu a služeb s lektorem Mgr. Svobodou.

Za celý realizační tým bych chtěla poděkovat všem účastníkům za milou spolupráci během celých dvou měsíců, kdy projekt probíhal. Výborná parta vytvořila příjemnou atmosféru pro práci všech lektorů. Ráda bych také poděkovala za spolupráci všem lektorům.

Všem účastnicím a účastníkům přeji hodně štěstí a úspěchů při hledání zaměstnání a věřím, že všechny kurzy, které absolvovali, byly pro ně přínosné.