Ukončení projektu Zvyšování kvalifikace a motivace nezaměstnaných

NICOM, a.s., vzdělávací středisko akreditované MŠMT pro rekvalifikační kurzy, ve spolupráci s Úřadem práce Hlavního města Prahy připravilo s podporou ESF projekt „Zvyšování kvalifikace a motivace nezaměstnaných“ určený především pro nezaměstnané, evido

Projekt byl realizován v období květen 2006 – srpen 2008 a byl spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projektem prošlo 94 nezaměstnaných, kteří pod vedením zkušených lektorů zdarma absolvovali některý ze 4 rekvalifikačních kurzů.

Projekt Zvyšování kvalifikace a motivace nezaměstnaných byl určen nezaměstnaným v Hlavním městě Praze. Účastníci zdarma absolvovali Motivační kurz a Bilanční diagnostiku, některý z rekvalifikačních kurzů Obsluha osobního počítače, Obsluha osobního počítače s testy ECDL a Pracovník obchodu a služeb a následně někteří vybraní účastníci ještě rekvalifikační kurz Samostatné podnikání.

Celý projekt byl zahájen v květnu 2006, realizace školení probíhala ve třech bězích od srpna 2006 do dubna 2008. Celkově proběhlo patnáct kurzů, z toho dvanáct rekvalifikačních. Do projektu se přihlásilo celkem 94 účastníků, z nichž 4 odstoupili po Motivačním kurzu a Bilanční diagnostice a dalších 6 osob nedokončilo rekvalifikační kurzy. Účastníci získali celkově 110  rekvalifikačních osvědčení.
K datu ukončení projektu, resp. k 24.9.2008 bylo zaměstnáno 46 účastníků projektu (tj. téměř polovina). Pro uchazeče, kteří našli zaměstnání na nově vytvořeném pracovním místě, byla připravena přímá finanční podpora ve formě dočasných mzdových příspěvků (poskytované zaměstnavateli) po dobu prvních 10 měsíců pracovního poměru.

Účast v projektu měla přinést získání nových znalostí a dovedností, které zvýší možnost uplatnění na pracovním trhu, zdokonalení v obchodních a komunikačních dovednostech, získání potřebného sebevědomí při prezentaci sebe sama a zvýšení kvalifikace v oblasti informačních technologií.

Realizace projektu byla ukončena ke dni 31.08.2008.

Kompletní informace o projektu najdete zde.

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky