1. informační schůzka k projektu „Odborník v oblasti IT!

Dne 17. 1. 2008 a 23. 1. 2008 proběhly na naší pražské pobočce informační semináře k projektu „Odborník v oblasti IT! - Programátor nebo Správce počítačové sítě."

Účastníci seminářů byli na semináři podrobně seznámeni s obsahem a harmonogramem projektu. Účastníci také podstoupili vstupní testy. Zájemci, kteří u těchto testů prokázali odpovídající vstupní úroveň svých znalostí, byli zařazeni do projektu.