Vaše nejbližší kurzy

Pc kurzy

  Fotografické kurzy

   Aktuality

   Řežte přesněji díky tipu 175!

   Řežte přesněji díky tipu 175!

   11.09.2017

   Vytvoření pohledu řezu

   Vytvoření pohledu v řezu je velice jednoduché. Po vytvoření základního pohledu použijte nástroj Section View . Dále pak vyberte zdrojový pohled a nakreslete čáru řezu. Zvolte si výchozí referenci bodu (viz následující obrázek) a trasujte k bodu vložení. Klikněte pro umístění prvního bodu čáry řezu, v požadovaném směru klikněte pro umístění druhého bodu čáry řezu. Pokud je to poslední bod čáry řezu, klikněte pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte Continue. Ve směru řezu určete kliknutím umístění pohledu. 

    

   Nastavení řezu

   V dialogu Drawing View nastavte:

   vzhled (podle zdroje, bez skrytých hran, se skrytými hranami, stínovaný nebo stínovaný se skrytými hranami, měřítko (nastavte měřítko ze seznamu), viditelnost hran (tečné hrany, hrany interference a hrany závitů), vybrat objekty dostupné v řezu (vyberte ze seznamu dostupných objektů).

   Potvrďte tlačítkem OK

    

    

   Editace pohledu řezu

   Pokud budete potřebovat změnit jakékoli nastavení pohledu řezu, poklepejte výběrovým tlačítkem myši na pohled řezu. V zobrazeném dialogu DRAWING VIEW proveďte potřebné změny. Ukončete dialog tlačítkem Close.

    

   Promítnutý pohled z pohledu řezu

   Je velice příjemné vytvořit si z pohledu řezu promítnutý pohled, například ISO pohled. Použijte nástroj Projected View . Vyberte zdrojový pohled a vlečením v ISO směru se začne vytvářet ISO pohled. Kliknutím pohled umístíte, pokračujte kliknutím na pravé tlačítko myši a z nabídky zvolte OK.

   Pro posunutí či otočení pohledu použijte nástroje Move a Rotate . 

   Věřím, že tento tip byl pro vás velmi užitečný. Pokud nechcete čekat na další, vězte, že nejproduktivnější je výuka pod vedením odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některý z kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM a.s.

    

   Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

   Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace Fusion 360 nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

    

   Michal Spielmann
   Autodesk Approved Instructor
   Autodesk AutoCAD Professional
   Autodesk Inventor Professional


   Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace AutoCAD nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

                                                                               

    

    

    

   Měřítka čar v AutoCADu tip 174

   Měřítka čar v AutoCADu tip 174

   25.08.2017

    

   Existují nyní čtyři proměnné aplikace AutoCAD, které řídí měřítko typů čar. Může to působit trochu zmateně, tak čtěte pozorně…

   Doporučené hodnoty:

   LTSCALE = 1

   CELTSCALE = 1

   PSLTSCALE = 1

   MSLTSCALE = 1

    

   Chcete-li změnit hodnotu proměnné, jednoduše ji zadejte do příkazového řádku a po zobrazení výzvy zadejte novou hodnotu. Tyto hodnoty jsou ukládány do výkresu, takže je vhodné, abyste je měnili přímo v souboru šablony.

   Proč právě používat tyto hodnoty? Pak čtěte pozorně dál.

    

   LTSCALE

   Line Type Scale (nebo taky česky TČMĚŘ), tato proměnná nastaví globální faktor měřítka typu čáry.

   Použijte LTSCALE ke změně faktoru měřítka všech typů čar pro veškerou geometrii ve výkresu. Změna faktoru měřítka typu čáry vyžaduje pro náhled změn regeneraci. Použijte příkaz REGEN (RE).

   Pokud kreslíte a vykreslujete (tisknete) pouze z modelového prostoru, můžete pomocí proměnné LTSCALE měnit všechny typy čar tak, aby odpovídaly vašim měřítkům. Pokud použijete rozvržení výkresového prostoru, nechte ji nastavenou na hodnotu 1.

    

   CELTSCALE

   Current Entity Line Type Scale, tedy co se chystáte kreslit jako další! Proměnná nastaví měřítko typu čáry pouze pro nové čáry, které teprve vytvoříte.

   CELTSCALE je se vztahuje k LTSCALE . Tím, že například nastavíte CELTSCALE na hodnotu 0.5, další čáry, které nakreslíte, budou mít faktor měřítka čáry poloviční, než mají nakreslené čáry předchozí.

   Tuto funkci můžete použít pro změnu měřítka typu čáry při kreslení samotné čáry. Můžete také změnit měřítko typů čar vybrané geometrie až následně po jejich nakreslení. Najděte v paletě Vlastnosti vybraných objektů Měřítko typu čáry (LTSCALE) a změňte ho dle potřeby.

   Jak skončíte, nezapomeňte nastavit proměnnou CELTSCALE tak, aby odpovídala proměnné LTSCALE.

    

   PSLTSCALE

   Paper Stempo Line Type Scale. Tato proměnná řídí měřítko typu čáry geometrie zobrazené ve výřezech výkresového prostoru.

   Tato proměnná má pouze dvě nastavení. Nastavení PSLTSCALE na hodnotu 0 (vypnuto) znamená, že faktor měřítka čáry geometrie modelového prostoru nebude ovlivněn měřítkem výřezu. Nastavení PSLTSCALE na hodnotu 1 (zapnuto) znamená, že měřítko typu čáry geometrie modelového prostoru bude změněno tak, aby odpovídalo měřítku pohledu.

   Používáte-li rozvržení výkresového prostoru, změna měřítka typu čáry výkresového prostoru zajišťuje, že veškerá vaše geometrie bude mít správné měřítko typu čáry, nezávisle na měřítku výřezu.

   Proměnné LTSCALE a CELTSCALE stále ovlivňují měřítko typu čáry vaší geometrie. Je tedy možné, že budete muset použít příkazy REGEN nebo REGENV k dosažení výsledku změn výřezů.

    

     

    

   MSLTSCALE

   Model  Stempo  Line Type Scale - toto je poměrně nová proměnná - od roku 2007), ale velmi užitečná proměnná. Stejně jako měřítko typu čáry ve výkresovém prostoru má pouze dvě možnosti. Nastavení MSLTSCALE na 0 (vypnuto) se typy čar v AutoCADu budou chovat jako vždy. Nastavení funkce MSLTSCALE Na hodnotu 1 (zapnuto) způsobí, že měřítko typu čar libovolné geometrie v modelovém prostoru se změní pomocí měřítka Poznámek. Umožňuje vám zobrazit náhled, jak může vypadat zobrazení měřítka typu čáry, když se na ni podíváte skrz výřez v daném měřítku ve výkresovém prostoru. Vyžaduje regeneraci.

   Proměnná MSLTSCALE potlačí hodnoty proměnných LTSCALE a CELTSCALE v modelovém prostoru, ale nemá žádný vliv ve výkresovém prostoru, takže by to nemělo změnit způsob, jakým vaše geometrie vypadá uvnitř výřezů výkresového prostoru.

   Použití proměnné MSLTSCALE je opravdu dobrý způsob, jak zkontrolovat, jestli vaše typy částí vypadají tak, jak očekáváte, aniž byste se museli přepínat tam a zpět mezi výkresovým a modelovým prostorem.

   Věřím, že tento tip byl pro vás velmi užitečný. Pokud nechcete čekat na další, vězte, že nejproduktivnější je výuka pod vedením odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některý z kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM a.s.

   Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

   Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace AutoCAD nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

    

   autor: Michal Spielmann

   Autodesk Approved Instructor Autodesk Inventor Professional

    

   Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace AutoCAD nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

   Už máte aktualizovaný Fusion 360?

   Už máte aktualizovaný Fusion 360?

   23.08.2017

   Náčrty Vylepšeno! Transparentnost náčrtu

   Jistě jste byli nadšeni, když vývojáři vytvořili průhledné náčrty. To je jistě velmi užitečné, pokud jste uvnitř daného náčrtu, ale pokud jste mimo něj, může to být hůře rozeznatelné. Tento efekt je zkombinován, pokud jste mimo náčrt a aktivní na jiné součásti, což samozřejmě účinek průhlednosti dosti snižuje. Aktuálně tedy Fusion 360 nabízí:

   Pokud jste v aktivním náčrtu, neaktivní náčrty se stanou poloprůhledné. Pokud se nenacházíte v aktivním náčrtu, na náčrty by neměla být použita žádná průhlednost.

   Následující příklad uvádí rozdíl mezi starým a novým chováním:

   Novinka! Kopírování mezi náčrty

   Když jsme vytvořili plně zavazbený a okótovaný náčrt v jednom návrhu, poslední věc, kterou bychom chtěli udělat, je znovu vytvořit ten samý náčrt pro jiný návrh. Tak teď už to dělat nemusíme J Náčrty lze kopírovat a vložit z jednoho návrhu do druhého.

    

   Novinka! Udržení viditelnosti náčrtů pří vytváření

   Jedním z nejdůležitějších vlastností prostředí Fusion 360 je snadné vytváření a používání více obrysů najednou. Tyto výběry obrysů jsou tak robustní, že dokonce i když je náčrt později upraven a kontury přidány nebo rozděleny, následné funkce se často bezobslužně obnovují. Nejenže vás to povzbudí k tomu, abyste do těchto náčrtků přidali více kontur, ale také vás povzbuzuje k vytvoření několika funkcí z jediného náčrtu.
   Problém byl v tom, že když byl první prvek vytvoření vytvořen z náčrtu, výchozí chování mělo být jeho skrytí. Můžeme to v rozhraní potlačit a přidat další kroky, abychom mohli znovu použít tyto náčrty pro 2., 3. a třeba i 4. funkci. Tuto možnost lze ovládat v preferencích návrhu , která je ve výchozím nastavení zapnutá: 

   Modelování Vylepšeno! Rozšíření přerušení

   Uživatelé chválili novou schopnost přerušit nekonečné operace "Compute All". Ve skutečnosti to bylo tak populární, že se vývojáři rozhodli tuto schopnost rozšířit o další funkce a příkazy. Za tímto účelem přidali tuto možnost přerušení do situací, které zahrnují ...

   Vymazání prvků vytváření Potlačení prvků vytváření Přeuspořádání prvků vytváření Převod prvků vytváření na přímé prvky modelování Výpočet po úpravě náčrtu A nakonec výpočet po zrušení spojení XRef

    

   Vykreslování a grafika Nový! Zakázat povrchový normální zobrazení

   Když už mluvíme o nových možnostech, je tu další pozoruhodnou možnost, která se objeví v sekci "grafika". Ti z vás, kteří pracují v pracovním prostoru sešití (patchů), ocení schopnost řídit, zda bude vidět "normální" zbarvení strany. Mrkněte se pro vysvětlení na následující obrázek:

    

    

    

   Ve výchozím nastavení Fusion 360 zbarví jednu stranu sešití s aplikovaným vzhledem a vnitřní strana jinou barvou (viz předchozí obrázek vlevo). S novou možností můžete toto chování deaktivovat a udržovat si chování se vzhledem, který jste použili.

   Chcete-li tuto možnost změnit, otevřete preference v sekci grafika (Graphics) najdete:

   Jsem za nás rád, že společnost Autodesk neustále pracuje na aktualizacích čím dál tím víc oblíbeného modeláře Fusion 360. Pokud se ještě ve Fusion 360 neorientujete, nebo tvoříte „chyby“ samouka, vězte, že nejproduktivnější je výuka pod vedením odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některý z kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM a.s.

   Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

   Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace Fusion 360 nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

    

   autor: Michal Spielmann

   Autodesk Approved Instructor Autodesk Inventor Professional

    

   Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace AutoCAD nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

    

   Zobrazit všechy aktuality

   Tým školitelů

   Ing. Luboš Maláč
   Vedoucí vzdělávání, garant Microsoft kurzů
   hodnocení: (93%)
   Luboš Kičmer
   Lektor MS Office a grafických programů
   hodnocení: (93%)
   Jan Kudláček
   Lektor programování a tvorby webů
   hodnocení: (93%)
   Petr Čermák
   Lektor kurzů technologií Microsoft
   hodnocení: (93%)
   Milan Vyležík
   Lektor MS Office, Adobe a Autodesk programů
   hodnocení: (93%)
   Bc. Aneta Cholevová
   Lektorka soft skills
   hodnocení: (93%)
   Mgr. Radek Tejkl
   Lektor grafiky a programů MS Office
   hodnocení: (94%)
   Ing. Michal Spielmann
   Garant kurzů a testování Autodesk
   hodnocení: (93%)
   Bc. Lubomír Ošmera
   Lektor kurzů technologií Microsoft a MS Office
   hodnocení: (93%)
   Pavel Hortvík
   Lektor MS Office, grafiky a tvorby webů
   hodnocení: (93%)
   Mgr. Lenka Maléřová
   Lektorka soft skills
   hodnocení: (91%)
   Ing. Pavel Pešout
   Lektor MS Office a Adobe programů
   hodnocení: (93%)
   Ing. Radek Trnečka
   Lektor programování, grafiky a CAD
   hodnocení: (93%)
   Ondřej Hudeček
   Lektor grafiky, CAD a 3D programů
   hodnocení: (92%)
   Ing. Milan Tomeš
   Lektor MS Office a Soft Skills
   hodnocení: (93%)
   Ing. Vilém Lipold
   Garant grafických kurzů (Adobe, Corel)
   hodnocení: (93%)
   Ing. Lenka Cirklová
   Lektorka soft skills
   hodnocení: (91%)
   Topi Pigula
   Lektor fotografických kurzů
   hodnocení: (92%)
   Jana Vejpustková
   Lektorka MS Office, programování, grafiky
   hodnocení: (93%)
   Mgr. Radka Kokojanová
   Lektorka kurzů MS Office a akreditovaný tester ECDL
   hodnocení: (93%)
   Ing. Martin Štěpánek
   Lektor počítačových a fotografických kurzů
   hodnocení: (93%)
   Zobrazit tým

   Profil společnosti

   NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

   Chtějte o nás vědět více ...

   zobrazit více informací

   Základní organizační informace

   Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

   Přečtěte si základní informace ...

   zobrazit více informací

   Možnosti financování kurzů

   Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

   Podívejte se na možnosti platby za školení ...

   zobrazit více informací

   Kontaktujte nás

   Fakturační adresa:
   Smetanova 3
   602 00 Brno
   IČ: 26226375
   DIČ: CZ26226375
   Adresa pobočky:
   Zenklova 32/28
   180 00 Praha 8
   Tel: +420 222 231 100
    
   Získávejte novinky a akční nabídky