Vaše nejbližší kurzy

Pc kurzy

  Fotografické kurzy

   Aktuality

   Rychlé měření v AutoCAD 2020

   Rychlé měření v AutoCAD 2020

   28.06.2019

   Rychlé měření geometrie

   Měření je mnohem rychlejší s novou možností příkazu MĚŘITGEOM (MEASUREGEOM). Pomocí této možnosti můžete rychle zobrazit rozměry, vzdálenosti a úhly ve 2D výkresu.

   Pokud je volba Rychlé aktivní, kurzor zobrazí všechny rozměry v okolí, jak uvnitř, tak vně nejbližší geometrie. Čtverce zobrazené na spodní straně obrázku představují úhly 90 stupňů.

   Vzdálenost mezi oběma objekty na dalším obrázku je měřena, protože jeho hrany jsou rovnoběžné.

   Tip: Chcete-li se vyhnout rychlým změnám rozměrů a zlepšit výkon, je nejlepší si složitější objekty přiblížit.

   Poznámka: Možnost Rychlé aktuálně nepodporuje uživatelské objekty a objekty typu Oblast.

   Přístup z pásu karet

   Karta Domů -> Panel Pomůcky -> Odměřit / Rychlé.

   Přístup z pásu karet poskytuje galerii bloků dostupných v aktuálním výkresu spolu se dvěma novými možnostmi, Poslední bloky a Bloky z jiných výkresů.

    

   Příkaz MĚŘITGEOM (MEASUREGEOM) přidává možnost Rychlé pro měření v reálném čase. Nová možnost Režim určuje, zda je možnost Rychlé aktivní vždy jako výchozí.

    

   Závěrem

   Pokud chcete zefektivnit svoji práci, získat další tipy nebo se přiučit něco nového, neváhejte si vybrat z kurzů v AutoCAD autorizovaném školicím středisku NICOM, a.s.

   Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

   Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

   Michal Spielmann
   Autodesk Certified Instructor
   Autodesk AutoCAD Professional
   Autodesk Inventor Professional

    

   Pomůžeme vám porozumět aplikaci AutoCAD do hloubky


   AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz DETAIL KURZU   AutoCAD - kurz pro středně pokročilé DETAIL KURZU   AutoCAD - kurz pro pokročilé DETAIL KURZU    

   Práce s bloky v AutoCADu 2020

   Práce s bloky v AutoCADu 2020

   10.06.2019

   Paleta bloků

   V současné době je k dispozici několik způsobů vkládání bloků: příkaz Vlož, Palety nástrojů a DesignCenter. Díky těmto různým dostupným možnostem je patrné, že lidé v odlišných oborech mají různé požadavky a preference.

   Hlavním důvodem pro přepracování dialogu pro vkládání bloků bylo poskytnout lepší vizuální náhledy bloků v pracovním postupu při jejich samotném vkládání. Paleta zvyšuje efektivitu hledání a vkládání více bloků – včetně nové možnosti opakovaného umístění, která vám v některých případech ušetří kroky navíc.

    

   Klíčové funkce v paletě nových bloků usnadňují efektivní zadávání a vkládání bloků z naposledy použitého seznamu nebo z uživatelem specifikovaných výkresů.

   K dispozici jsou tři karty:

   Karta Aktuální výkres zobrazuje všechny definice bloku v aktuálním výkresu buď jako ikony, nebo jako seznam. Karta Historie zobrazuje všechny naposledy vložené bloky buď jako ikony nebo seznam bez ohledu na aktuální výkres. Tyto přetrvávají mezi výkresy a jejich relacemi. Blok z této karty můžete odebrat kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti Odebrat ze seznamu historie. Karta Jiný výkres umožňuje procházení složek, ze kterých si můžete vybrat výkresy pro vložení jako bloky nebo pro výběr z bloků definovaných v těchto výkresech. Tyto výkresy a bloky také přetrvávají mezi výkresy a jejich relacemi.

   Horní část palety obsahuje několik ovládacích prvků, včetně pole pro použití zástupných filtrů na názvy bloků a několik možností pro různé velikosti miniatur a styly seznamu.

   Spodní část palety nabízí standardní ovládací prvky při vložení bloku jako je bod vložení, změna měřítka a úhlu otočení, případné rozložení bloku. Zcela novým prvkem je možnost Opakovat umístění referencí bloku.

   Přístup z pásu karet

   Karta Domů -> panel Blok -> Vložit nebo Karta Vložit -> panel Blok -> Vložit.

   Přístup z pásu karet poskytuje galerii bloků dostupných v aktuálním výkresu spolu se dvěma novými možnostmi, Poslední bloky a Bloky z jiných výkresů.

    

   Tyto dvě možnosti otevřou paletu Bloky buď na kartě Historie nebo na kartě Jiný výkres. Galerie zobrazuje stejný obsah jako karta Aktuální výkres. Umístění bloků z palety lze provést přetažením nebo kliknutím a umístěním.

   Nové příkazy

   PALETABLOKY (BLOCKSPALETTE) - Otevře paletu Bloky.

   ZAVŘIPALETABLOKY (BLOCKSPALETTECLOSE) - Zavře paletu bloků.

   KLASICKÝVLOŽ (CLASSICINSERT) - Otevře klasický dialog Vložit.

   VLOŽ (INSERT) - Nyní spustí příkaz PALETABLOKY (BLOCKSPALETTE) s výjimkou skriptů, které spouštějí starší příkaz VLOŽ (INSERT) pro kompatibilitu skriptů.

   -VLOŽ (-INSERT) - Nadále spouští verzi příkazového řádku klasického příkazu VLOŽ (INSERT).

   Nové systémové proměnné

   BLOCKMRULIST – Řídí počet bloků zobrazených na kartě Historie v paletě Bloky.

   BLOCKNAVIGATE – Řídí soubory a bloky, které jsou zobrazeny na kartě Jiný výkres v paletě Bloky. Platná hodnota zahrnuje: Cesta / název souboru a příponu k existujícímu souboru a "." (znak tečka = Žádný) Pokud použijete tečku, pak bude zapamatován poslední použitý soubor při příštím otevření palety a bude udržovaný přes ostatní relace.

   BLOCKREDEFINEMODE – Řídí, zda se při vkládání bloku z palety Bloky, který má stejný název jako blok uvnitř aktuálního výkresu, zobrazí dialog Blok-předefinování bloku.

   0 = Neprovede se předefinování – vždy použije definici lokálního bloku. 1 = V případě potřeby zobrazí dialog "Blok - předefinování bloku" (Výchozí hodnota).

   BLOCKSTATE (pouze pro čtení) – Oznamuje stav palety Bloky: otevřená nebo zavřená.

   Závěrem

   Pokud chcete zefektivnit svoji práci, získat další tipy nebo se přiučit něco nového, neváhejte si vybrat z kurzů v AutoCAD autorizovaném školicím středisku NICOM, a.s.

   Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

   Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

   Michal Spielmann
   Autodesk Certified Instructor
   Autodesk AutoCAD Professional
   Autodesk Inventor Professional

    

   Pomůžeme vám porozumět aplikaci AutoCAD do hloubky


   AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz DETAIL KURZU   AutoCAD - kurz pro středně pokročilé DETAIL KURZU   AutoCAD - kurz pro pokročilé DETAIL KURZU    

   AutoCAD – příkaz POWER TRIM

   AutoCAD – příkaz POWER TRIM

   29.04.2019

   Power Trim by Lynn

   Zkráceně: Lynn Ve svém tipu představuje svůj příkaz Super Ořež (Power Trim) pro oříznutí objektů vůči vybraným hranicím. Lynn v podstatě spustí příkaz (umístila si ho na panel pro Rychlý přístup) a AutoCAD ji vyzve, ať rovnou vybírá objekty pro oříznutí pomocí výběrové úsečky.

    

   Super Ořež

   Jak jsem slíbil, nechám vás nahlédnout do „kuchyně“. Lynn používá standardní příkaz Ořež (Trim), jen si ho trošku vytunila. Standardní příkaz probíhá následovně:

   Příkaz: OR

   OŘEŽ

   Aktuální nastavení: Projekce=USS Hrana=Prodluž

   Vyberte ořezávací hrany...

   Vyberte objekty nebo : (Enter)

   Vyberte objekt pro oříznutí nebo Shift-výběr pro prodloužení nebo [Napříč/Křížení/Promítání/Hrana/Vymazat/Zpět]: n (Enter)

   Zadejte první bod napříč nebo proveďte výběr/přetažení kurzorem: (klik)

   Zadejte další bod napříč nebo [Zpět]: (klik)

   Zadejte další bod napříč nebo [Zpět] (klik):..

   … Zadejte další bod napříč nebo [Zpět]: (Enter)

   Vyberte objekt pro oříznutí nebo Shift-výběr pro prodloužení nebo [Napříč/Křížení/Promítání/Hrana/Vymazat/Zpět]: (Enter)

   Příkaz:

   Ze zápisu výzev je patrné, že po spuštění příkazu Ořež aplikuje Enter pro potvrzení nabídky pro výběr všech objektů ve výkrese jako hranic pro oříznutí. Na výzvu Vyberte objekt pro oříznutí… použije N pro možnost Napříč a na závěr už jen vybírá objekty pro oříznutí výběrovou úsečkou.

   Super Ořež by Michal

   Pojďme se podívat, jak takový příkaz vytvořit. Spusťte příkaz CUI (karta Správa -> Přizpůsobit -> Uživatelské rozhraní). Po spuštění příkazu se zobrazí dialog Upravit uživatelské rozhraní.

    

   Vyberte tlačítko Nový příkaz  v levé dolní části Seznam příkazů.

   Následně doplňte v pravé části dialogu Vlastnosti následující položky:

   Název:                 SOŘEŽ Popis:                   Ořízne objekty tak, aby odpovídaly hranám jiných objektů pomocí výběrové úsečky. Název zobrazení příkazu:             SUPER OŘEŽ Makro: ^C^COřež;;n;

   ⚠ Co makro provede za uživatele naleznete v další části článku.

    

   Najděte v pravé horní části Obrázek tlačítka obrázek pro příkaz. Můžete zvolit jakékoli tlačítko nebo přímo tlačítko pro příkaz Ořež. Použijte tlačítko Upravit pro úpravu ikony.

   Pomocí nástrojů v horní části ikonu upravte. Ikonu si můžete Uložit a dialog Zavřít.

    

   Pak už jen zbývá tlačítko někam umístit. Abyste si nerozhodili hned na poprvé svoje pracovní prostředí, doporučuji ho umístit na paletu nástrojů. V takovém případě ukončete dialog Upravit uživatelské prostředí tlačítkem OK.

   Pomocí kombinace kláves Ctrl+3 (Ctrl+š) – tedy na alfanumerické klávesnici aktivujte paletu nástrojů. Tu si můžete přes její vlastnosti  ukotvit na stranu. Na jakékoli paletě, například hned té první Model vyvolejte nabídku pravého tlačítka myši a zvolte položku Nová paleta. AutoCAD ji přidá do palety nástrojů a vy ji hned můžete pojmenovat.

    

   Spusťte znovu příkaz CUI (karta Správa -> Přizpůsobit -> Uživatelské rozhraní). V levé dolní části Seznam příkazů zadejte do vyhledávacího pole SOŘEŽ.

   Nalezený příkaz metodou táhni a pusť přetáhněte na vytvořenou paletu nástrojů. Dialog pro úpravu ukončete pomocí tlačítka OK. Začněte používat svůj nový příkaz SUPER OŘEŽ 😉.

    

   Co provede Makro nejdříve provede 2x Storno ^C^C spustí příkaz Ořež použije Enter (znak ;) -> potvrdí příkaz použije Enter (znak ;) -> aplikuje možnost pro výběr ořezávajících hran použije zkratku n pro možnost výběru objektů Napříč použije Enter (znak ;) -> potvrdí možnost napříč

   AutoCAD pak přímo zobrazí výzvu: Zadejte první bod napříč nebo proveďte výběr/přetažení kurzorem:


   Závěrem

   Pokud chcete zefektivnit svoji práci, získat další tipy nebo se přiučit něco nového, neváhejte si vybrat z kurzů v AutoCAD autorizovaném školicím středisku NICOM, a.s.

   Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

   Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

   Michal Spielmann
   Autodesk Certified Instructor
   Autodesk AutoCAD Professional
   Autodesk Inventor Professional

    

   Pomůžeme vám porozumět aplikaci AutoCAD do hloubky


   AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz DETAIL KURZU   AutoCAD - kurz pro středně pokročilé DETAIL KURZU   AutoCAD - kurz pro pokročilé DETAIL KURZU    

   Zobrazit všechy aktuality

   Tým školitelů

   Ing. Luboš Maláč
   Vedoucí vzdělávání, garant Microsoft kurzů
   hodnocení: (93%)
   Luboš Kičmer
   Lektor MS Office a grafických programů
   hodnocení: (93%)
   Milan Vyležík
   Lektor MS Office, Adobe a Autodesk programů
   hodnocení: (93%)
   Bc. Aneta Cholevová
   Lektorka soft skills
   hodnocení: (93%)
   Mgr. Radek Tejkl
   Lektor grafiky a programů MS Office
   hodnocení: (93%)
   Ing. Michal Spielmann
   Garant kurzů a testování Autodesk
   hodnocení: (93%)
   Bc. Lubomír Ošmera
   Lektor kurzů technologií Microsoft a MS Office
   hodnocení: (93%)
   Pavel Hortvík
   Lektor MS Office, grafiky a tvorby webů
   hodnocení: (93%)
   Ing. Pavel Pešout
   Lektor MS Office a Adobe programů
   hodnocení: (93%)
   Ing. Radek Trnečka
   Lektor programování, grafiky a CAD
   hodnocení: (93%)
   Ondřej Hudeček
   Lektor grafiky, CAD a 3D programů
   hodnocení: (93%)
   Bc. Eva Hermanová
   Lektorka kurzů MS Office
   hodnocení: (93%)
   Ing. Milan Tomeš
   Lektor MS Office a Soft Skills
   hodnocení: (93%)
   Ing. Vilém Lipold
   Garant grafických kurzů (Adobe, Corel)
   hodnocení: (93%)
   Ing. Lenka Cirklová
   Lektorka soft skills
   hodnocení: (93%)
   Topi Pigula
   Lektor fotografických kurzů
   hodnocení: (93%)
   Renata Svojanovská
   Lektorka grafických kurzů
   hodnocení: (93%)
   Jana Vejpustková
   Lektorka MS Office, programování, grafiky
   hodnocení: (93%)
   Mgr. Radka Kokojanová
   Lektorka kurzů MS Office a akreditovaný tester ECDL
   hodnocení: (93%)
   Ing. Martin Štěpánek
   Lektor počítačových a fotografických kurzů
   hodnocení: (93%)
   David Dvořák
   Lektor MS Office a grafiky a webů
   hodnocení: (93%)
   Budoucí Lektor
   Ukaž, co umíš!
   hodnocení: (93%)
   Zobrazit tým

   Profil společnosti

   NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

   Chtějte o nás vědět více ...

   zobrazit více informací

   Základní organizační informace

   Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

   Přečtěte si základní informace ...

   zobrazit více informací

   Možnosti financování kurzů

   Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

   Podívejte se na možnosti platby za školení ...

   zobrazit více informací

   Kontaktujte nás

   Fakturační adresa:
   Smetanova 3
   602 00 Brno
   IČ: 26226375
   DIČ: CZ26226375
   Adresa pobočky:
   Zenklova 32/28
   180 00 Praha 8
   Tel: +420 222 231 100
    
   Získávejte novinky a akční nabídky