Vaše nejbližší kurzy

Pc kurzy

  Fotografické kurzy

   Aktuality

   Autodesk ATC/APP Summit 2017

   Autodesk ATC/APP Summit 2017

   21.06.2017

   Dva informacemi nabité dny

   Dvoudenní pobyt mi zpříjemnila výkonná ředitelka Nikol Varčevová. Byla pro nás připravena řada inspirativních přednášek světových lídrú v oboru. V úvodu jsme se díky Mo Isapovi z Tauheedul Trust zamysleli nad odlišným vnímáním výstupu školení ze stany vzdělavatele a potencionálního zaměstnavatele. Díky následně představeným novinkám v programu vzdělávání jsme se usvědčili v námi stále silněji vnímané potřebě kastomizace a řešení indivualnich potřeb jednotlivych zákazníků.

    

   Možná je třeba změnit vnímání

   Trendem je začít už v raném věku a umět definovat své potřeby a cíle. Co si o tom myslíte vy? Cíle a potřeby hledáme také u vás, svých zákazníků a díky nadčasovému vnímání týmu Autodesku je pro nás snadnější zvyšovat dovednosti a plnit požadavky našich klientů. Stoupá také poptávka po profesionální certifikaci, jejíž dosažení se zdá snadnější a dostupnější díky práci týmu Certiport.

    

   Rádi se s vámi podělíme o know how

   Ve spojení s odborníky na vzdělání společnosti Autodesk a certifikace společnosti Certiport dovedeme naše zákazníky od jejich myšlenek k finálnímu produktu či profesionální certifikaci. Přijďte se přesvědčit na jakékoli školení CAD produktů společnosti NICOM, a.s., Autodesk autorizovaného školicího střediska, které je tu s Vámi již 25 let.

    

   Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

    

   autor: Michal Spielmann

   Autodesk Approved Instructor Autodesk Inventor Professional

    

   Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace AutoCAD nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

   Novinky v Inventoru 2018 – 2. část

   Novinky v Inventoru 2018 – 2. část

   05.06.2017

   Zlepšení produktivity Snadnější přístup do expresního režimu Otevřít pro sestavy. Při kreslení pohledů bylo při úpravě měřítka přidáno zpoždění k aktualizaci zobrazení. Zpoždění umožňuje zadat nové měřítko bez zobrazení, které reaguje na každé zadané číslo. Můžete vyloučit povrchy z výkresových pohledů. V dialogu Výkresový pohled na kartě Možnosti obnovení zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout povrchová tělesa. V odloženém výkresu máte přístup k odloženým aktualizacím z místní nabídky. Chování je stejné jako při přístupu k možnosti z nabídky Nastavení dokumentu. Možnost náhledu zobrazení můžete změnit přímo v dialogu při otevírání souboru. Zrušte zaškrtnutí kontroly u brýlí a náhled poskytne jen ohraničující rámeček.

    

    

    

   Prohlížeč poskytuje ikony stavu pro zastaralé součásti. Také pohledy se zastaralými komponenty získají informační ikonu.

    

   Zlepšení výkonu

   Veškeré dokumenty se do určité míry zlepšily, ale nejvýraznější zlepšení se projevuje při práci s velkými sestavami a jejich výkresy.

   Rychlejší výpočet zobrazení pro skryté čáry odstraněné z pohledůy, jako jsou: stínování, řezy a detaily. Přiblížení a oddálení a související metody vstupu, jako je myš, klávesnice, 3D myš, ViewCube, navigační lišta a pás karet, nyní používají nastavení minimální frekvence snímků. Rychlejší přesun, posun a otočení pohledů v modelech a ve výkresech. Otevření sestavy - zejména pro vnořenou strukturu souborů. Vytváření výkresů, náhledů, editace pohledů a změna pohledů reprezentace. Rychlejší 2D grafické vykreslení včetně náčrtu, výkresového pohledu a podložení DWG. Rychlejší výběr součástí ve výkresech. Rychlejší zobrazení renderu. Rychlejší výběr a zvýraznění v expresním i plném režimu.

   Vylepšení výkonu způsobilo, že některé možnosti aplikace a nastavení dokumentu jsou zastaralé. Byly odstraněny následující položky:

   Možnosti aplikace

   Karta Obecné - v části Vzhled popisků nástrojů, Zobrazit ukázky nástrojů Karta Soubor - v části Otevření souboru aktivujte funkci Povolit rychlé otevření souboru Karta Kreslení - v části Kapacita a výkon, Režim úspory paměti Karta Montáž - Povolte analýzu selhání souvisejících vztahů

   Nastavení dokumentu

   Karta Kreslení - Režim úspory paměti

    

   Vylepšení měření

   Nové a lepší workflow a grafika měření. Nástroje měření a pracovní postupy byly velmi zjednodušeny a vylepšeny, aby byly uživatelsky přívětivější a intuitivní.

   Jeden příkaz měření. Proveďte všechny pracovní kroky měření z nového panelu nástrojů měření. Každá volba zobrazuje na panelu nástrojů měření bohaté informace jedním kliknutím. Zjednodušené měření úhlů. Snadno identifikujte volby měření v grafickém okně. Další vylepšení produktivity.

   Jeden příkaz měření

   Přístup ke všem pracovním postupům měření pomocí jediného příkazu měření na kartě Nástroje v prostředí součástí a sestav.

    

   Nastavte Dualní jednotky a hodnotu počtu desetinných míst. Je-li v souboru definován jeden nebo více systémů uživatelských souřadnic (UCS), můžete určit souřadný systém, který chcete použít.

    

    

   Zobrazení přesnosti a jednotek pro všechny hodnoty délky, plochy a úhlu. Každý výběr zobrazuje bohaté informace jediným kliknutím. Vyberte například válcovou plochu: zobrazí se průměr, plocha a celková délka smyčky. Výsledky se aktualizují, pokud změníte duální jednotku nebo hodnotu přesnosti.

    

    

    

   Přepínejte prioritu výběru mezi komponentami, součástmi nebo plochami a hranami v sestavách (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).

    

   Kopírujte jednu nebo všechny hodnoty do schránky.

    

   Zjednodušené měření úhlu

   Pro měření úhlu použijte jednu z následujících metod:

   Vyberte úsečku nebo osu a poté vyberte rovinné plochy. Vyberte oblouk nebo kružnici. Vyberte 2 body a podržte klávesu SHIFT a vyberte třetí bod úhlu.

    

    

   Snadno identifikujte volby měření v grafickém okně

   Geometrie, kterou vyberete k měření, zůstane v grafickém okně zvýrazněna. Jasně rozlišíte mezi prvním a druhým výběrem: Výběrová množina 1 a výběrová množina 2 se zobrazují v grafickém okně různými barvami, takže jednoduše identifikujete informace o každém výběru na panelu nástrojů měření. 

    

   Další zlepšení produktivity měření

   Minimální vzdálenost, vzdálenost středu od středu a maximální vzdálenost. Minimální vzdálenost a Vzdálenost středu ke středu se nyní zobrazují současně, pokud je vybrán alespoň jeden z následujících typů geometrie.

   Oblouk / Kružnice Elipsa Válec / Kužel / Prsten Koule

   Maximální vzdálenost se také zobrazí, pokud jsou vybrány 2 typy geometrie ve stejné rovině: bod, čára, oblouk a kružnice. Lze snadno přepínat mezi minimální vzdáleností, a vzdáleností středů a maximální vzdáleností pro přírůstek vzdálenosti.

    

    

   Vylepšení třídění

   Nová možnost řazení

   Nové možnosti použijte v dialogu pro třídění kusovníku a třídění rozpisky pro kontrolu řazení. Můžete určit, zda chcete třídit podle číselného pořadí nebo textového řetězce.

    

    

   Obecné vylepšení

   Připojený návrh aplikace Inventor se dle výchozího nastavení již nenačítá (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).

   Připojený návrh funkce A360 již není automaticky načten při otevření souboru součásti nebo sestavy. Musíte načíst doplněk Inventor Connect Design pomocí správce doplňků. Po načtení se v části grafického okna v pravém dolním rohu grafického okna zobrazí tlačítko pro připojení k návrhu.

   Mini-panely nástrojů již nejsou zobrazovány jako výchozí

   Mini-panely nástrojů, které se zobrazují vedle sedmi dialogů aplikace Inventor, Vysunutí, Rotace, Zaoblení, Skořepina, Zešikmení, Zkosení a Joint, se již ve výchozím nastavení nezobrazují. Můžete zvolit zobrazení nebo skrytí těchto nástrojových panelů. Nastavení předvolby proveďte na pásu karet: karta Pohled -> Uživatelské rozhraní Miniaturní panel nástrojů. 

    

    

   Použijte tlačítko přidané do dialogu Oříznout plochu.

   Tlačítko Použít je přidáno do dialogu Oříznout plochu, takže můžete pokračovat v ořezávání bez ukončení příkazu.

    

   Součásti Definice založené na modelu

   Definice založená na modelu (MBD) je výkonná nová sada nástrojů pro přidávání poznámek, GD & T a dalších výrobních informací přímo do 3D dílu.

   Tip: Nezapomeňte si prohlédnout průvodce v galerii výukových programů, který vám pomůže začít s novými příkazy.

   3D poznámky

   Chcete-li získat přístup k příkazům 3D poznámek, použijte novou kartu Poznámka v souboru součásti a přidejte výrobní informace přímo do 3D modelu.

    

    

   Pomocí příkazu Prvek tolerance přiložíte poznámky GD & T, Rámečky řízení a Identifikátory dat k prvkům nebo plochám součástí. Povolte prohlížeč Poradce tolerance, abyste zkontrolovali stav vašeho tolerančního schématu a zobrazovali informace, například následující:

   Seznam potenciálně problematických vztažných bodů a vztažných rámečků dat (DRF). Informace o tom, které funkce nejsou plně řízeny. Chyby v toleranci.

   Tip: Klepněte pravým tlačítkem myši na položku a vyberte Další informace a otevřete stránku nápovědy specifickou pro tuto zprávu.


    

   Pomocí obecných poznámek a textových příkazů můžete plně zdokumentovat svůj model. Při vytváření souboru 3D PDF se zobrazí 3D poznámky a pohledy reprezentace.

   Načtení poznámek do výkresů

   Nová karta 3D poznámky v dialogu pro obnovení umožňuje obnovit informace MBD ze součásti a použít je ve výkresu. Chcete-li zobrazit tyto informace, použijte možnost pro zobrazení návrhu a možnosti filtrování.

    

    

   Export MBD

   Byla přidána podpora Step AP 242. Nyní můžete exportovat plně opoznámkovaný 3D model, který lze použít v následných výrobních operacích. Při exportu 3D PDF můžete také připojit samotný soubor STEP.

    

    


   Aktualizace plechových součástí

   V předchozích verzích byl požadavek na vícedílné plechové díly, aby sdílely jednu tloušťku. Pravidla vám nyní umožňují definovat jedinečnou tloušťku pro každé těleso.

   Podporujte více tlouštěk a pravidla

   Následující příkazy jsou vylepšeny pro podporu jedinečné tloušťky a pravidel:

   Plocha Obruba Profilový ohyb Stáčený profil

   V dialogu pro vytvoření zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí nastavení a potom klepněte na rozbalovací seznam a určete jedinečnou tloušťku materiálu a pravidla z předdefinovaného seznamu. Pokud vyberete položku Použít výchozí nastavení, tloušťka a pravidla jsou určena aktivní normou.

   Když v prohlížeči přejedete myší přes těleso, zobrazí se v nápovědě aktivní pravidlo pro toto těleso.

    

    

   Můžete použít pravé tlačítko myši na tělese v prohlížeči a zvolit nové pravidlo plechu z kontextové nabídky pro změnu pravidel a tloušťky tělesa.

    

   Závěrem 

   Tak to byl další výčet novinek, se kterými budete v nové verzi aplikace Autodesk Inventor produktivnější. Na další novinky rozšíření v součástech a v sestavách se můžete těšit v dalším díle, který pro vás připravuji.

   Pokud se s novinkami chcete seznámit podrobněji a názorně, neváhejte kontaktovat odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některý z kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM a.s.

   Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

    

   autor: Michal Spielmann

   Autodesk Approved Instructor Autodesk Inventor Professional

    

   Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace AutoCAD nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

   Autodesk Inventor 2018

   Autodesk Inventor 2018

   23.05.2017

   Inventor 2018 je vybudován pro neustále se vyvíjející potřeby moderního návrhu a profesionálního inženýrství. S využitím široké škály modelovacích funkcí a výkonných nástrojů pro automatizaci návrhu je Inventor 2018 dalším krokem vpřed v profesionálním 3D strojírenském designu.

   Vylepšení interoperability umožňují distribuovaným různě zaměřeným týmům efektivněji spolupracovat s daty z různých zdrojů. Celková uživatelská zkušenost je rozšířena o větší produktivitu a flexibilitu v reakci na přímou zpětnou vazbu od zákazníků po celém světě. Tyto snahy nám umožňují navrhnout, vytvářet a spolupracovat rychleji a efektivněji než kdykoli dříve.

    

    

   Profesionální stupeň návrhu

   Inženýři neustále potřebují řídit inovace ve své konstrukční práci pro vytvoření lepších výrobků a zefektivnění procesů. Chcete-li zůstat na špici, potřebujete stále rychlejší a výkonnější nástroje, které vám pomohou dosáhnout vyššího výkonu a produktivity. Inventor 2018 to dodává.

   Vylepšení bylo provedeno v několika základních funkcích, které používáme každý den. Bylo vylepšeno promítání geometrie v náčrtech, více tělesové plechové díly a workflow modelování součástí. Inventor 2018 přináší klíčové vylepšení výkonu pro pracovní postupy velkých sestav a výkresů. Byla přidána integrovaná definice založená na modelu, která nám umožní přidat do modelů geometrické kóty a tolerance a 3D poznámky, abychom zjednodušili dokumentaci a umožnili následné použití 3D návrhů pro procesy výroby a kvality procesy.

    

   Definice založená na modelu

   Definice založená na modelu (Model based definition - MBD) je výkonná nová sada nástrojů pro přidávání poznámek, GD & T (Geometric dimensioning and tolerancing) a dalších výrobních informací přímo do 3D součásti.

   Integrovaný Poradce tolerancí (Tolerance Advisor) kontroluje stav vašeho tolerovaného schématu a uvádí seznam možných problémů, chyb a dalších informací v prohlížeči Tolerance Advisor. Jakmile 3D model používá MBD a 3D poznámky, můžeme pak jednoduše obnovit 2D výkres a export do 3D PDF nebo STEP AP242.

    

    

   TIP: Přejděte na kartu Začínáme -> Výukové programy a stáhněte si výukový program GD&T pro seznámení s novými příkazy.

   Plechy

   Více tělesové (multi-body) plechové součásti nyní podporují unikátní pravidla a tloušťku plechup pro každé těleso. Pravidla pro více těles mohou být aplikována na tělesa v prohlížeči nebo při vytváření nových těles v dialogu Plocha (Face), Profilový ohyb (Contour Flange), Stáčený profil (Contour Roll) a Šablonová příruba (Lofted Flange).

   TIP: Výukovýprůvodce Plechy 3 v2 zahrnuje nový unikátní pracovní proces s tloušťkou plechu.

    

   Výkon

   Veškeré soubory jsou do určité míry výkonnější, ale nejvýraznější zlepšení se projevuje při práci s velkými sestavami a velkými výkresy sestav. Například zrychlení si užijeme při:

   zrušení skrytých hran na displeji, navigaci zobrazení – posun pohledu, zoom a orbita, vytváření pohledů výkresu, jejich náhledu a editaci. 

    

   Zlepšení výkresů

   Po výběru souboru sestavy, který chceme umístit do výkresu, se může náhled zobrazit za méně než 3 sekundy. Pokud to trvá déle, zobrazí se dialog s náhledem. Dialog je jediným prvkem, s nímž můžete komunikovat během jeho zobrazení. V dialogu pro otevření výkresu můžeme:

   odložit výkresy (aktualizaci), vypnout náhled modelu, obnovit síťová tělesa, plošná tělesa a všechny rozměry modelu.

     Rozšířená interoperabilita

    

    

   Inventor 2018 přináší nové možnosti pro strojní inženýry, kteří pracují s různými konstrukčními daty. Můžeme pokračovat v práci s importovanými daty sítě ve vlastních návrzích a využít také soubory STL nebo OBJ ve 2D výkresech. Data povrchů lze kombinovat s ostatními 3D daty v prostředí prezentace pro animace, rozložené pohledy a dokumentaci. Kromě externích dat nám Inventor 2018 pomáhá pracovat s dalšími formáty souborů Autodesk.

   Pracovní toky obsahu BIM umožňují přímé publikování souborů aplikace Revit (.rfa). Podložení DWG bylo vylepšeno pro zjednodušení pracovních postupů při integraci 2D dat uvnitř 3D návrhů. Systém AnyCAD byl vylepšen, aby umožnil Inventoru 2018 zpětnou kompatibilitu s Inventorem 2017!

    

   Sítě

   Do výkresů je přidána podpora zobrazení a dokumentace síťových objektů. Síťové objekty se účastní všech typů zobrazení a mohou být kótovány a komentovány.


    

   Zahrnutí komponent a zjednodušení součásti

   Nástroje pro zjednodušení součásti byly vylepšeny pro větší kontrolu, lepší uživatelské rozhraní a zlepšený pracovní postup. Nyní můžeme využít Pohledy a Úrovně detailů pro rychlejší definice náhrad a zahrnutí komponent.


   Obsah BIM

   Obsah BIM byl rozšířen pro zjednodušení, tvorbu a publikování pracovních postupů. Inventor 2018 umožňuje publikovat přímo formáty souborů IFC a Revit (.rfa).


    

   AnyCAD (není k dispozici v aplikaci Inventor LT)

   S aplikací Inventor 2018 byla aplikace AnyCAD rozšířena tak, aby umožnila využívat soubory aplikace Inventor 2018 v návrzích aplikace Inventor 2017. To znamená, že nyní můžeme pracovat s ostatními, kteří pracují v předchozích verzích aplikace Inventor, které nebo pozdější než verze, ve které pracujeme. Abychom mohli určit verzi souboru Inventor, zobrazí dialog pro otevření souboru i poslední uložení verze Inventor.


    

   Počínaje aplikací Inventor 2017 můžeme v dřívější verzi aplikace Inventor odkazovat na budoucí (novější) verze součástí a souborů sestav Inventoru. Například můžeme odkazovat na součást Inventoru 2018 v aplikaci Inventor 2017.


   Inventor 2018 i nadále rozšiřuje základní AnyCAD workflow o robustnější podporu nových funkcí, které přidáváme do souborů Inventoru, které nejsou nativní. Po aktualizaci zdrojového souboru budou zachovány funkce založené na úpravách Inventoru.

       Podložení DWG

   Nové funkce podložení DWG usnadňují práci s DWG.

   Import souboru DWG přímo do sestavy pomocí příkazu Umístit komponenty. Při vytváření více jak jednoho podložení vyberte více souborů DWG. Otevřete soubor AutoCAD DWG přímo z kontextové nabídky pravým tlačítkem myši v uzlu prohlížeče součásti nebo sestavy v zobrazení modelování. Automatické promítání určitých typů geometrie DWG, pokud povolíte možnost Možnosti aplikace -> Náčrt -> Automaticky promítat hrany při vytváření křivky. Pokud je vybraná geometrie podložení DWG v rovině XY, YZ nebo XZ, výsledný spoj je vytvořen ve stejné rovině jako náčrt stejným způsobem jako je vytvořen spoj mezi geometrií 2D Inventoru. Vytvoří spoje ve stejné rovině jako je náčrt stejným způsobem, jakým je vytvořen spoj mezi geometrií 2D Inventoru: Pokud je zvolená geometrie podložení DWG v rovině XY, YZ nebo XZ, vzniklý spoj se vytvoří ve stejné rovině jako náčrt.

    

    

   Prezentace

   Prostředí prezentace v aplikaci Inventor 2018 nyní umožňuje podporu dat povrchů. Soubory obsahující povrchy mohou být součástí:

   výběru oknem, pohybu komponent použití povrchů pro orientaci pohybu triády

    

   Přidáno ve verzi 2017 R2: K časové ose bylo přidáno více akcí úprav, které umožňují výběr skupin, všech před a po všech. Nový soubor prezentace můžete také vytvořit přímo z prohlížeče otevřené sestavy.


   Inventor na základě zkušeností

   Inventor 2018 se i nadále zaměřuje na požadavky zákazníků (Inventor Ideas), zpětnou vazbu a poskytuje nám „lahůdky“ uvnitř aplikace Inventor. Vylepšení vyvíjená zákazníkem v aplikaci Inventor 2018 zlepšují základní pracovní postupy a interakci modelů.

   Příkazy jako jsou Zkosení (Chamfer), Kontrola kolizí (Analysis Interference Assemble), Vysunutí (Extrude) a Díra (Hole) přidaly možnosti založené na vaší přímé zpětné vazbě. Kromě toho byly obnoveny prohlížeč a měření, aby poskytli bohatší zkušenosti pro všechny uživatele aplikace Inventor.   Všechny následující vylepšení byly implementovány přímo z vaší zpětné vazby zveřejněné na stránkách Inventor® Ideas.

    

   Nové a lepší workflow měření a grafiky

   Nástroje měření a pracovní postupy byly značně zjednodušeny a vylepšeny, aby zvýšily produktivitu. Nyní můžete:

   Použijte jenom jeden příkazu Proveďte všechny pracovní kroky měření z nového panelu nástrojů měření. Zobrazte bohaté informace pro každý výběr jedním kliknutím. Snadno měříte úhly a určujete možnosti měření v grafickém okně. Snadno identifikujte volby měření v grafickém okně. Další vylepšení produktivity.
   Nástroje prohlížeče

   Ušetřete čas pomocí vzrušujících nových nástrojů prohlížeče.


    

   Nalezněte věci rychle a snadno v aktuálním aktivním dokumentu s novým vyhledáváním v prohlížeči. Použijte filtrovací nástroje k zúžení vyhledávání v souboru sestavy (není k dispozici v aplikaci Inventor LT). Přemístěte a ukotvěte všechny karty podle preferovaného způsobu práce. Následující obrázek je příkladem dokování vedle sebe.

    

     Otevření sestavy V rozbalovacím seznamu dialogu pro otevření souboru rychle otevřete sestavu pomocí možností Full nebo Express. Příkaz Najít se přesunul do dolní části dialogu.

    


   Vytvoření části Vysunutí: v dialogu Vysunutí použijte novou možnost pro hranice Vzdálenost od roviny (From Face). Tím spustíte a z plochy nebo z pracovní roviny se zadanou vzdáleností. Vzhledem k tomu, že vzdálenost od plochy vytváří jeden středový vstupní bod pro úpravu geometrie, nejsou potřebné žádné další kroky pro vytváření náčrtů a pracovních rovin.

    

   Zkosit: nyní můžete vytvořit zkosení, které nevyžaduje celou hranu. Do dialogu Zkosení je přidána nová karta Částečné (Partial), která podporuje vytvoření částečných zkosení.

    

   Díra:

   nyní můžete vytvořit symetrický typ díry, který se vytlačuje ve dvou směrech. Tlačítko Převrátit (Flip Termination) je nahrazeno tlačítky Směr1 (Direction1) a Směr2 (Direction 2). Symetrická vzdálenost je k dispozici pouze pro modely děr Vrtané (Drilled) – Jednoduchý otvar (Simple Hole) – Skrze vše (Through All); nyní můžete nastavit nulu (0) jako hodnotu pro hloubku vrtání v dírách pro mírné obrábění (Spotface). Výsledkem je, že nyní můžete umístit otvor pro mírné obrábění na koncovou plochu tělesa. Použijte v dialogu novou možnost, Rozšíření počátku (Extend Start) pro rozšíření počáteční plochy díry na první plochu, kde neexistuje průsečík s cílovým tělesem. Účelem rozšíření počátku je odstranit fragment vzniklý vytvořením díry.

    

       Výkresy
   Export do PDF Hodnoty Od a Do určené pro rozsah listů již nejsou založeny na relaci. Pokud vyberete novou volbu Zobrazit zobrazený soubor v prohlížeči (Display Published File in Viewer), zobrazí se listy v aplikaci Adobe Acrobat Reader po klepnutí na tlačítko Uložit.

    

   Možnost rámečku textu (Text Border): Přidejte rámeček textu kolem textu nebo textu s odkazem.

     Parametry

   Dialog Parametry je vylepšeno, aby zahrnovalo sloupec Použito v (Consumed by) a filtr podle prvků (By Feautures).

   Další podrobnosti ohledně novinek pro vás připravím v některém z následujících článků. 

     Závěrem 

   Věřím, že vás novinky zaujaly a budete s nimi produktivnější. Pokud se s novinkami chcete seznámit podrobněji a názorně, neváhejte kontaktovat odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některý z kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM a.s.

    

   Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

    

   autor: Michal Spielmann

   Autodesk Approved Instructor Autodesk Inventor Professional

    

   Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace AutoCAD nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

   Zobrazit všechy aktuality

   Tým školitelů

   Ing. Luboš Maláč
   Vedoucí vzdělávání, garant Microsoft kurzů
   hodnocení: (93%)
   Luboš Kičmer
   Lektor MS Office a grafických programů
   hodnocení: (93%)
   Jan Kudláček
   Lektor programování a tvorby webů
   hodnocení: (93%)
   Petr Čermák
   Lektor kurzů technologií Microsoft
   hodnocení: (93%)
   Milan Vyležík
   Lektor MS Office, Adobe a Autodesk programů
   hodnocení: (93%)
   Bc. Aneta Cholevová
   Lektorka soft skills
   hodnocení: (96%)
   Mgr. Radek Tejkl
   Lektor grafiky a programů MS Office
   hodnocení: (94%)
   Ing. Michal Spielmann
   Garant kurzů a testování Autodesk
   hodnocení: (93%)
   Bc. Lubomír Ošmera
   Lektor kurzů technologií Microsoft a MS Office
   hodnocení: (93%)
   Pavel Hortvík
   Lektor MS Office, grafiky a tvorby webů
   hodnocení: (93%)
   Mgr. Lenka Maléřová
   Lektorka soft skills
   hodnocení: (86%)
   Ing. Pavel Pešout
   Lektor MS Office a Adobe programů
   hodnocení: (93%)
   Ing. Radek Trnečka
   Lektor programování, grafiky a CAD
   hodnocení: (93%)
   Ondřej Hudeček
   Lektor grafiky, CAD a 3D programů
   hodnocení: (92%)
   Ing. Vilém Lipold
   Garant grafických kurzů (Adobe, Corel)
   hodnocení: (93%)
   Ing. Lenka Cirklová
   Lektorka soft skills
   hodnocení: (91%)
   Topi Pigula
   Lektor fotografických kurzů
   hodnocení: (92%)
   Jana Vejpustková
   Lektorka MS Office, programování, grafiky
   hodnocení: (93%)
   Mgr. Radka Kokojanová
   Lektorka kurzů MS Office a akreditovaný tester ECDL
   hodnocení: (93%)
   Ing. Martin Štěpánek
   Lektor počítačových a fotografických kurzů
   hodnocení: (93%)
   Zobrazit tým

   Profil společnosti

   NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

   Chtějte o nás vědět více ...

   zobrazit více informací

   Základní organizační informace

   Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

   Přečtěte si základní informace ...

   zobrazit více informací

   Možnosti financování kurzů

   Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

   Podívejte se na možnosti platby za školení ...

   zobrazit více informací

   Kontaktujte nás

   Fakturační adresa:
   Smetanova 3
   602 00 Brno
   IČ: 26226375
   DIČ: CZ26226375
   Adresa pobočky:
   Zenklova 32/28
   180 00 Praha 8
   Tel: +420 222 231 100
    
   Získávejte novinky a akční nabídky