Vaše nejbližší kurzy

Pc kurzy

  Fotografické kurzy

   Aktuality

   AutoCAD 2019 - 2. díl

   AutoCAD 2019 - 2. díl

   10.04.2018

   Pohledy a výřezy

   Vytváření a úprava pohledů a výřezů je nyní v aplikaci AutoCAD mnohem snadnější.

   Pojmenované pohledy

   Nový panel Pojmenované pohledy je přidaný na kartu Pohled pásu karet. Naleznete zde nástroje pro snadné vytváření, obnovení a úpravy pojmenovaných pohledů. Rozbalovací seznam Pohled umožňuje snadné obnovení pojmenovaných pohledů výběrem ze seznamu.

   Nástroj Nový pohled nabízí zjednodušenou verzi dialogu Nový pohled / vlastnosti snímku pouze s nejzákladnějšími ovládacími prvky pro vytváření nového zobrazení. Můžete jej rozšířit, abyste získali přístup k celé sadě vlastností zobrazení a snímání.


   Tlačítko Správce pohledů zobrazí dialog Správce zobrazení. Odtud můžete upravovat a spravovat pojmenované pohledy (stejně jako v minulosti – příkaz POHLED).

   Vložení pojmenovaných pohledů jako výřezů


   Tak tato funkce je fakt cool: vložení pojmenovaných pohledů do rozvržení!
   Kontextová karta Rozvržení (pás karet), se zobrazí při aktivaci rozvržení – výkresového prostoru. Pokud aktivujete na pásu karet Rozvržení, uvidíte, že nyní obsahuje nový nástroj Vložit pohled. Ten zobrazuje ve výkresu všechny názvy pohledů modelu buď v galerii s náhledy obrázků pohledu, nebo jako jednoduchý seznam (v závislosti na tom, zda máte aktivovanou proměnnou GALLERYVIEW).


   Jednoduše vyberte pohled z galerie a umístěte jej do rozvržení. Výsledek je stejný jako vícestupňový proces vytváření výřezu rozvržení, jeho aktivování, výběr zobrazení, nastavení měřítka, změna velikosti okna a uzamčení. Nyní to můžete udělat v jediném kroku - což vám umožní velmi rychle přidat mnoho pohledů!

   AutoCAD aplikuje měřítko anotace pohledu na měřítko pohledu, pokud se vejde do listu. Pokud se to nehodí, aplikace AutoCAD odhadne a použije standardní měřítko založené na velikosti pojmenovaného zobrazení a rozvržení tak, aby odpovídalo polovině listu. Zobrazí se náhled zobrazení, když jej přetáhnete na rozvržení, což vám pomůže vizualizovat příslušnou měřítko. Měřítko můžete snadno měnit během vkládání výběrem požadované stupnice z nabídky pravého tlačítka myši s vybráním existujícího výřezu.


   Vylepšení uzlů výřezu

   Můžete snadno měnit měřítko nebo přesunout výřez výkresového prostoru kdykoli a to výběrem uzlu posunutí výřezu uzlu nebo trojúhelníkového uzlu měřítka. Můžete také použít uzly v rozích k úpravě hranice výřezu, ale je to mnohem méně pravděpodobné, že je budete potřebovat, protože hranice pohledu se automaticky změní při změně měřítka výřezu!


   Vložení nového pohledu jako výřezu

   Rychle můžete vytvářet nové pohledy modelů – a to i při práci s rozvržením – výběrem nástroje Nový pohled z ovládacího prvku galerie Vložit pohled (pod náhledovými obrázky).
   To umožňuje určit oblast zobrazení v modelovém prostoru a poté okamžitě umístit pohled na rozvržení. Pokud výkres neobsahuje pojmenované pohledy, tedy ani náhledy v galerii, výběrem nástroje Vložit pohled z karty Rozvržení pásu karet automaticky spustí běh nástroje Nový pohled.


   Pomocí těchto vylepšení pohledů a výřezů můžete snížit počet kliknutí a ušetřit čas! :)

   Přepsání vlastností hladiny

   Vylepšení Správce vlastností hladin a dalších ovládacích prvků hladiny usnadňují identifikaci přepisů a obnovení jejich výchozích hodnot.

   Vlastnosti hladiny

   Správce vlastností hladiny obsahuje novou ikonu stavu, která označuje, kdy je hladina Xrefu přepsaná. Pohybem kurzoru nad ikonou se zobrazí seznam všech aplikovaných přepsání hladiny.


   Nový přepínač ve Správci vlastností hladiny usnadňuje identifikaci přepisování hladin Xrefů aplikací barvy na pozadí na všechny hladiny a přepsané vlastnosti - včetně přepsání Xrefů a výřezů.

   Jako další pomoc při identifikaci hladin přepsaných Xrefů je k dispozici nový filtr hladin Přepsání externí reference. Jednoduše vyberte uvedený filtr, kde naleznete seznam všech hladin Xrefů ve výkresu s aplikovanými přepsáními. Nabídka pravého tlačítka myši umožňuje snadno obnovit všechny nebo jednotlivé vlastnosti hladiny Xrefů na původní hodnoty.


   Podobná možnost je k dispozici v nabídce pravého tlačítka myši na libovolnou hladinu v seznamu hladin s přepsanými hladinami Xrefů. Můžete si vybrat nastavení vlastností hladiny Xrefu pouze pro vybrané hladiny nebo pro všechny hladiny.


   Navíc nová možnost XREF v příkazu -HLADINA nabízí přístup v příkazovém řádku pro odstranění přepsání Xrefu.
   Chcete-li rychle zjistit, zda byly na Xrefy nebo výřezy aplikovány přepsání vlastností hladiny, byla do palety Vlastnosti pro vybrané xrefy přidána volba Přepsání vlastností hladin a také popis přepsaných výřezů.


   Poznámka: pořadí sloupců ve Správci vlastností hladiny se pro rozvržení změnilo: globální vlastnosti a vlastnosti výřezu pro jednotlivé vlastnosti hladiny jsou nyní seskupeny. Dále pro zpřehlednění Správce vlastností hladiny, sloupce Styl tisku a Styl tisku výřezu již nejsou zobrazeny pro výkresy v režimu barevně závislého tisku (PSTYLEMODE-1).

   Nastavení hladin

   Dialog Nastavení hladin je nyní aktualizovaný, aby zahrnoval nové ovládací prvky pro správu vlastností hladiny Xrefů. Otevřete jej pomocí ikony Nastavení v pravém horním rohu Správce vlastností hladiny (ozubené kolečko). Možnost Zachovat přepsání vlastností hladin externích referencí (systémová proměnná VISRETAIN) se přesunula z dialogu Možnosti (karta Otevřít a Uložit) do zmíněného dialogu Nastavení hladiny.

   S možností Zachovat přepsání vlastností hladin Xrefů na povoleno (VISRETAIN = 1), můžete nyní určit, které vlastnosti hladin Xrefů chcete znovu načíst, pokud nějaké jsou. To nabídne větší flexibilitu pro ovládání přepisů Xrefů. Možnosti vlastností různých vrstev jsou uloženy v registru pomocí nové systémové proměnné VISRETAINMODE.

   Další nový ovládací prvek v dialogu Nastavení hladiny – Považovat vlastnosti objektu externí reference za DLEHLAD – nabízí snadný přístup k systémové proměnné XREFOVERRIDE (která umožňuje vynutit vlastnosti objektů Xrefu na základě vlastností DleHlad).


   Hladiny Xref

   Nová systémová proměnná XREFLAYER umožňuje určit výchozí hladinu, do které jsou vloženy nové xrefy. Hladina xref se zobrazí pouze v nástroji Správce vlastností hladiny, pokud je k výkresu připojena externí reference.
   Když přejmenujete nebo odstraníte hladinu Xref ve výkresu externí reference, automaticky jej přejmenujete nebo odstraníte, když jej znovu načtete do hostitelského výkresu.

   Vylepšení výkonu

   AutoCAD 2019 také samozřejmě přináší mnohé vylepšení výkonu. Například změna pořadí kreslení, přiblížení, posunování a změna vlastností hladiny, zvláště ve velkých výkresech nebo rastrových obrázcích, může být až dvakrát rychlejší!

   Již jsme si zvykli, že novinek v aplikaci AutoCAD nějak výrazně nepřibývá, ale nutno podotknout, že jsou vždy velice užitečné. Pokud se chcete hlouběji seznámit s novinkami, nebo jako nováčci proniknout do znalostí práce s aplikací AutoCAD, pak nejproduktivnější je výuka pod vedením odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některé ze školení na CAD produkty Autodesk nebo jakýkoli z našich 3D kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM a.s.

   Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

   Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

   Michal Spielmann

   Autodesk Certified Instructor

   Autodesk AutoCAD Professional

   Autodesk Inventor Professional

   AutoCAD 2019

   AutoCAD 2019

   27.03.2018

   Osvěžené ikony

   V rámci neustálých snah o poskytnutí skvělých vizuálních zážitků zákazníkům společnosti Autodesk nabízí aplikace AutoCAD 2019 nové ikony "plochého designu" v uživatelském rozhraní pro pás karet, stavový řádek, panel pro rychlý přístup a nabídku tlačítka aplikace A. Ploché ikony poskytují lepší vizuální zážitek při používání aplikace AutoCAD, zejména na monitoru s vysokým rozlišením a jednoduchým vizuálním účinkem, zaměřeným na barvu a tvar. AutoCAD 2019 také načítá různé sady ikon (velikosti) na základě rozlišení monitoru nebo hustoty pixelů. To znamená, že ať už je vaše rozlišení jakékoli, AutoCAD dynamicky načte správnou sadu ikon, která dokonale vyhovuje rozlišením monitoru a poskytuje tak vysoký vizuální zážitek.

   Porovnání výkresů

   Nové nástroje pro porovnání výkresů v aplikaci AutoCAD 2019 vám umožní snadno rozpoznat grafické rozdíly mezi dvěma revizemi libovolného výkresu. Zvažte například tyto dvě verze půdorysu. Co je mezi nimi odlišné? Změna je malá, ale kritická a nyní nezaznamenatelná.

   Pomocí funkce Porovnání výkresu můžete vidět následující rozdíly:

   Zelená a červená grafika zvýrazní rozdíly mezi první verzí výkresu (zelená) a druhou verzí (červená). Všechny nezměněné prvky jsou zobrazeny šedě. Po zobrazení tohoto důležitého rozdílu nyní můžete nastavit polohy kójí přilehlých k tomuto výstupnímu schodišti, abyste si udrželi požadovanou vzdálenost.

   Spuštění porovnání výkresů

   Nástroj Porovnání je přístupný z nabídky A aplikace AutoCAD. Je k dispozici v hlavním menu aplikace, pokud není aktivován žádný výkres, nebo v případě, že je výkres aktivní. K dispozici je také přístup pomocí pásu karet z nové karty Spolupracovat.

   Pokud byl aktuální výkres uložen, použije se jako DWG1 v dialogovém okně Srovnání DWG. Rozevírací seznam umožňuje snadný přístup k aktuálním a nově otevřeným výkresům. Nebo můžete pomocí tlačítek procházení [...] vybrat výkres z navigačního dialogu souborů.

   Zobrazení výsledků

   Výsledky porovnání jsou zobrazeny ve třetím výkresu. Zobrazí se tři kategorie objektů nebo částí objektů - ty, které se nacházejí pouze v prvním výkrese, ty, které jsou umístěny pouze ve druhém výkrese a ty, které jsou v obou výkresech shodné. Výchozí název nového výkresu je "Porovnání_Výkres1 vs. Výkres2" (kde se jedná o názvy obou porovnávaných výkresů), ale můžete jej změnit, pokud uložíte výsledek porovnávání výsledků.

   Kontextová karta Porovnání obsahuje nástroje, které vám umožní řídit vzhled výsledků.

   Tato karta obsahuje tři skupiny ovládacích prvků – Porovnání, Filtr porovnání a Sada změn.

   Porovnání – chcete-li zobrazit nebo skrýt kteroukoli ze tří kategorií srovnávací grafiky, klepněte na ikonu žárovky před příslušnou kategorií. Chcete-li změnit barvu některé z kategorií, klikněte na přilehlý barevný čtvereček. To vám umožní vybrat libovolnou barvu pro danou kategorii. Chcete-li změnit rozdílovou kategorii, která je nakreslena v přední části, klepněte na příkaz "Pořadí kreslení". Po klepnutí na ikonu složky se výkres otevře (pokud je nalezen se stejným názvem v původní cestě složky) nebo bude nastaven jako aktuální výkres, pokud je již otevřený. Klepnutím na tlačítko "Informace o výkresu" zobrazíte dialog, který obsahuje identitu obou porovnávaných výkresů. Z tohoto dialogu můžete přidat tabulku do výkresu porovnání výsledků s těmito informacemi nebo zkopírovat text do schránky pro použití v jiných dokumentech. Identita těchto výkresů (cesta ke složce, datum uložení a kdo uložil) se zachovává s výsledným výkresem.

   Filtr porovnání – chcete-li do výsledku porovnání zahrnout text nebo vyloučit text, klikněte na tlačítko Text. To zahrnuje veškerý text, atributy bloku a text kóty. Chcete-li ve výsledku porovnání zahrnout nebo vyloučit šrafování, klepněte na tlačítko Šrafování. Hranice šrafování (pokud existují), se bude stále zobrazovat a porovnávat. Nastavení těchto dvou filtrů se uloží společně s výkresem. Výchozí nastavení je však následující: text je zahrnutý a šrafy jsou vyloučeny.

   Sada změn – první tlačítko určuje, zda se zobrazí či nikoli automatické revizní obláčky. Pokud je vypnete, sady změn zůstanou. Dále zde lze řídit tvar revizního rámečku (výchozí obdélník nebo polygon) a jeho okraj od změněné geometrie a nakonec přepínání pořadí jednotlivých sad změn. Upravte "Okraje", abyste zjistili, jak se revizní obláčky (sady změn) vzájemně kombinují. Pokud se jednotlivé rozdíly plus okraje překrývají, budou sloučeny do jedné sady změn. Přetažením posuvníku doleva se vzájemně oddělují navzájem změněné entity, čímž se vytvoří více souhrnných změn. Přetažením posuvníku doprava se spojí dohromady, což má za následek menší počet celkových změn.

   Sdílené pohledy v aplikaci AutoCAD

   Funkce Sdílet pohled vám usnadňuje sdílení vašich návrhů se zainteresovanými stranami v rámci vaší společnosti nebo mimo ni bez uvolnění původních výkresových souborů! Tato funkce je určena k nahrazení běžně používaného pracovního postupu publikování souborů typu DWF nebo PDF a jejich následné zasláním e-mailem. Namísto toho jsou z výkresu staženy pohledy a data, které jsou uloženy v cloudu, a následně se generuje sdílený odkaz, který umožňuje, aby byl návrh prohlížený v prohlížeči a komentovaný z libovolné webové plochy, tabletu nebo mobilního zařízení.

   Příjemci odkazu si mohou prohlížet, revidovat, měřit, komentovat a označovat návrh pomocí aplikace Autodesk Viewer ve svém webovém prohlížeči a mohou s vámi sdílet své připomínky. Ze služby AutoCAD můžete získat přístup ke zpětné vazbě. Sdílené pohledy automaticky vyprší po 30 dnech, ale můžete kdykoli tuto dobu prodloužit nebo ukončit.

   Vytvoření sdíleného zobrazení

   Nástroj Sdílet pohled je přístupný z nabídky A aplikace AutoCAD pod položkou Publikace.

   Chcete-li vytvořit sdílené pohledy, musíte být přihlášeni k účtu Autodesk a být členem předplatného aplikace AutoCAD. Pokud používáte licenci pro předplatné pro více uživatelů, může správce určit, zda máte přístup ke sdíleným pohledům či nikoli.

   Dialog Sdílet pohled vás informuje, že se chystáte publikovat pohled aktuálně otevřeného výkresového souboru, který chcete sdílet online. V dialogovém okně jsou nastavení, která řídí, jaké pohledy (model, rozvržení) budete sdílet.

   Název pohledu – odpovídá výchozímu názvu sdíleného zobrazení podle výkresu, ale můžete jej změnit.

   Pohledy ke sdílení – můžete sdílet pouze aktuální zobrazení – v rozsahu modelového nebo výkresového prostoru, podle toho, která karta prostoru je aktuální, nebo můžete sdílet pohledy na celý výkres včetně karty modelu a všech rozvržení. Jakékoli pojmenované pohledy ve výkresu pro modelový nebo výkresový prostor lze také pomocí aplikaci Autodesk Viewer předat.

   Vytvořit pouze 2D pohledy – zaškrtávací políčko Vytvořit pouze 2D pohledy řídí, zda budou vytvořeny pouze 2D pohledy nebo zda budou vytvořeny také 3D pohledy.

   Sdílet vlastnosti objektů – pokud je aktivní políčko Sdílet vlastnosti objektů, budou vlastnosti sdíleny. Podobně jako v paletě Vlastnosti aplikace AutoCAD mohou tyto vlastnosti být vypsány příjemci při kliknutí na objekty v aplikaci Autodesk Viewer. Všimněte si, že při sdílení vlastností bude zpracování zobrazení trvat déle.

   Publikování na pozadí a oznámení

   Po klepnutí na tlačítko Sdílet se zobrazí upozornění, že se spustí zpracování na pozadí a že budete upozorněni, až bude sdílené zobrazení připraveno k prohlížení.

   Při vytváření sdíleného pohledu se ve stavovém řádku zobrazí animovaná ikona a vy můžete pokračovat v další práci v aplikaci AutoCAD. Chcete-li zrušit zpracování, klepněte na ikonu pravým tlačítkem myši a v nabídce zvolte možnost Zrušit sdílení. Po dokončení zpracování a sdílení zobrazení do cloudu se na stavovém řádku zobrazí oznámovací bublina.

   Kliknutím na odkaz "Zobrazit v prohlížeči" v oznamovací bublině se otevře prohlížeč a zobrazí se sdílené zobrazení v aplikaci Autodesk Viewer.

   Z aplikace Autodesk Viewer můžete revidovat pohledy, přidat komentáře a získat dočasný odkaz, který chcete sdílet s ostatními. Příjemci odkazu budou mít také možnost zobrazit návrh v prohlížeči Autodesk Viewer, odpovědět na komentáře a přidat komentáře vlastní.

   Paleta sdílených pohledů

   Z nové karty Spolupracovat na pásu karet můžete v aplikaci AutoCAD zobrazit paletu Sdílené pohledy, která zobrazuje historii sdílených pohledů, které jste publikovali. Můžete také přímo z palety vytvořit nový sdílený pohled.

   Třídění a správa pohledů

   Seznam zobrazení můžete třídit podle názvu, data vytvoření nebo data vypršení platnosti. Seznam zobrazení můžete také filtrovat z ovládacího prvku vyhledávání.

   Každé zobrazení uvedené v paletě v pravém horním rohu obsahuje tlačítko tří teček [...]. Klepnutím na tlačítko se zobrazí nabídka pro správu zobrazení. Možnosti nabídky zahrnují:

   Zobrazit v prohlížeči – zobrazí pohled v aplikaci Autodesk Viewer Kopírovat odkaz – zkopíruje odkaz do schránky, abyste ji mohli sdílet s ostatními Prodloužit – obnoví vypršení platnosti zobrazení za 30 dní Odstranit – odstraní zobrazení; sdílené odkazy již nebudou dále zobrazeny Zobrazení komentářů a odpovědí

   Můžete rozšířit libovolný pohled v seznamu, abyste si mohli přečíst nebo odeslat komentáře a odpovědět na všechny připomínky, které jste obdrželi od zúčastněných stran, s nimiž jste sdíleli názor. Klepnutím vpravo od miniatury se zobrazí komentáře a náhled oblasti komentované. Kliknutím na tlačítko Zpět se vrátíte do seznamu zobrazení.

   Novinky, které nejsou zcela nové

   Funkce, která již byly zpřístupněny předplatitelům aplikace AutoCAD prostřednictvím aktualizace AutoCAD 2018.1. Ty vám přineseme v následujícím článku.

   Již jsme si zvykli, že novinek v aplikaci AutoCAD nějak výrazně nepřibývá, ale nutno podotknout, že jsou vždy velice užitečné, právě jako je letošní porovnávání výkresů a sdílení pohledů. Pokud se chcete více seznámit s novinkami, nebo jako nováčci proniknout do znalostí práce s aplikací AutoCAD, pak nejproduktivnější je výuka pod vedením odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některé ze školení na CAD produkty Autodesk nebo jakýkoli z našich 3D kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM a.s.

   Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

   Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

   Michal Spielmann
   Autodesk Certified Instructor
   Autodesk AutoCAD Professional
   Autodesk Inventor Professional

    

   Unreal Engine

   Unreal Engine

   13.03.2018

   DATASMITH
   Datasmith je nástrojová sada pracovních postupů v aplikaci Unreal Studio, která umožňuje bezproblémově importovat data do Unreal Engine. Zatím je pouze v beta verzi, ale již dnes úspěšně importuje data různých CAD formátů.


   Autodesk 3ds Max
   Datasmith obsahuje plugin pro 3ds Max, který přímo přenáší scénu zahrnující světla, kamery, materiály a geometrii při zachování známé hierarchie scény. Převádí také populární prvky V-Ray, Corona a Mental Ray do aktiv Unreal Engine.


   Rhino 3D
   Podporované rozšíření: *.3dm.
   Importujte povrchové modely Rhino a scény do Unreal Engine. Import zahrnuje základní extrakci barev a metadata, UVs generuje automaticky.

    

   SolidWorks
   Podporovaná rozšíření: *.sldasm, *.sldprt
   Přímo importujte součásti a soubory sestav SolidWorks do aplikace Unreal Engine. Zahrnuje základní extrakci barev, hierarchii a metadata, UVs generuje automaticky.

    

   Autodesk Inventor
   Podporovaná rozšíření: *.iam, *.ipt
   Importuje soubory nativní sestavy Inventoru do modulu Unreal Engine. Zahrnuje základní extrakci barev, hierarchii a metadata, UVs generuje automaticky.

    

   CATIA, Siemens NX, Creo
   Podporované rozšíření: *.catpart, *.catproduct, *.cgr, *.asm, *.neu, *.prt
   I nativní formáty CATIA lze importovat do Unreal Engine. Zahrnuje základní extrakci barev, hierarchii a metadata. UVs opět generuje automaticky. Datasmith také umožňuje importovat součásti Creo a sestavy do Unreal Engine spolu s nativními soubory NX.

    

   Další formáty
   Podporovaná rozšíření: *.gbf, *.unv, *.x_t, *.rf, *.fbx, *.gitf, *.iges, *.step, *.jt, *.sat, *.3dxml
   Dále lze přímo importovat do Unreal Engine formáty CADDS, I-DEAS, Parasolid a Robcad. Unreal Engine také nativně podporuje pracovní postupy FBX a glTF.

    

   SketchUp
   Vývojáři pracují na pluginu pro SketchUp, který přímo překládá scénu včetně kamer, textur a geometrie.


   Poznámka: formát SKP aplikace SketchUp je již sice také v přípravě, ale to naši profesionální lektoři už umí také vyřešit. Důkazem toho je pilotní úspěšné školení SketchUp – Vizualizace v Unreal Engine, které proběhlo v autorizovaném školicím středisku NICOM, a.s.


   Na co se těšit?
   Brzy pro naše příznivce a všechny uživatele CAD připravíme kurz vizualizací, na kterém nebude záležet, jaký formát potřebujete vizualizovat. Což je další trefa od Unreal Engine, ta první je, že pro lineární děj je aplikace UE ZDARMA. V některém z dalších článků představíme další výhody.

    


   Dnes jsou reálné vizualizace stále více poptávány, tak věřím, že tento článek byl i pro vás užitečný. Pokud chcete hlouběji proniknout do problematiky, vězte, že nejproduktivnější je výuka pod vedením odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některé ze školení na CAD produkty Autodesk nebo jakýkoli z našich 3D kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM a.s.


   Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.


   Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

   Michal Spielmann
   Autodesk Certified Instructor
   Autodesk AutoCAD Professional
   Autodesk Inventor Professional

   Zobrazit všechy aktuality

   Tým školitelů

   Ing. Luboš Maláč
   Vedoucí vzdělávání, garant Microsoft kurzů
   hodnocení: (93%)
   Luboš Kičmer
   Lektor MS Office a grafických programů
   hodnocení: (93%)
   Jan Kudláček
   Lektor programování a tvorby webů
   hodnocení: (93%)
   Petr Čermák
   Lektor kurzů technologií Microsoft
   hodnocení: (93%)
   Milan Vyležík
   Lektor MS Office, Adobe a Autodesk programů
   hodnocení: (93%)
   Bc. Aneta Cholevová
   Lektorka soft skills
   hodnocení: (94%)
   Mgr. Radek Tejkl
   Lektor grafiky a programů MS Office
   hodnocení: (94%)
   Ing. Michal Spielmann
   Garant kurzů a testování Autodesk
   hodnocení: (93%)
   Bc. Lubomír Ošmera
   Lektor kurzů technologií Microsoft a MS Office
   hodnocení: (93%)
   Pavel Hortvík
   Lektor MS Office, grafiky a tvorby webů
   hodnocení: (93%)
   Ing. Pavel Pešout
   Lektor MS Office a Adobe programů
   hodnocení: (93%)
   Ing. Radek Trnečka
   Lektor programování, grafiky a CAD
   hodnocení: (93%)
   Ondřej Hudeček
   Lektor grafiky, CAD a 3D programů
   hodnocení: (92%)
   Ing. Milan Tomeš
   Lektor MS Office a Soft Skills
   hodnocení: (93%)
   Ing. Vilém Lipold
   Garant grafických kurzů (Adobe, Corel)
   hodnocení: (93%)
   Ing. Lenka Cirklová
   Lektorka soft skills
   hodnocení: (91%)
   Topi Pigula
   Lektor fotografických kurzů
   hodnocení: (92%)
   Jana Vejpustková
   Lektorka MS Office, programování, grafiky
   hodnocení: (93%)
   Mgr. Radka Kokojanová
   Lektorka kurzů MS Office a akreditovaný tester ECDL
   hodnocení: (93%)
   Ing. Martin Štěpánek
   Lektor počítačových a fotografických kurzů
   hodnocení: (93%)
   Zobrazit tým

   Profil společnosti

   NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

   Chtějte o nás vědět více ...

   zobrazit více informací

   Základní organizační informace

   Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

   Přečtěte si základní informace ...

   zobrazit více informací

   Možnosti financování kurzů

   Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

   Podívejte se na možnosti platby za školení ...

   zobrazit více informací

   Kontaktujte nás

   Fakturační adresa:
   Smetanova 3
   602 00 Brno
   IČ: 26226375
   DIČ: CZ26226375
   Adresa pobočky:
   Zenklova 32/28
   180 00 Praha 8
   Tel: +420 222 231 100
    
   Získávejte novinky a akční nabídky