Kurzy Soft Skills

Kurzy Soft Skills

Chcete se stále zdokonalovat, rozvíjet svůj potenciál nebo vašich zaměstnanců? Ano? Právě pro Vás jsme připravili nabídku kurzů měkkých dovedností NICOM.

Vyberte pobočku:

Kurzy personalistiky a HR

Jak najít a vybrat ty správné zaměstnance od 3 490,00 Kč

SN91
Jste vedoucí týmu nebo personalista a chcete umět do týmu vybrat spolupracovníka, který bude pracovat s nasazením a navíc zapadne do firmy, jako by v ní pracoval odjakživa?
detail kurzu

👍 Manažerské dovednosti

Jak pracovat kvalitněji – kurz soustředění a pozornosti od 3 490,00 Kč

SN92
V dnešní době má téměř každý zaměstnanec spoustu úkolů a povinností, které si mnohdy nestihne ani pořádně zkontrolovat, a proto je třeba umět se dobře soustředit, aby se člověk vyvaroval chyb. Pokud jsme pozorní, pak svou práci děláme rychleji a výsledky jsou kvalitní.
detail kurzu

Praktické komunikační dovednosti pro každého zaměstnance od 3 490,00 Kč

SN60
Školení je vhodné pro každého zaměstnance nebo specialistu, který pracuje v týmu či pracuje s lidmi. Pokud denně ve své práci komunikujete s lidmi (kolegy, klienty či obchodními partnery), pravděpodobně se nevyhnete působení emocí, různých druhů chování a přístupu.  Toto školení vás připraví na to, jak s lidmi komunikovat a dosahovat toho, co jste chtěli či potřebovali. Dozvíte se, jak funguje lidské chování a co lidi motivuje jednat určitým způsobem. Tomu pak můžete přizpůsobit svou vlastní komunikaci a tak efektivně sdělovat své názory a myšlenky.  Kromě jiného se také naučíte a vyzkoušíte si číst signály neverbální komunikace.
detail kurzu

Leadership: rozvoj a vedení lidí od 6 990,00 Kč

SN70
Školení je vhodné pro začínající manažery stejně jako pro ty, kteří už mají s vedením lidí nějakou zkušenost. Důležité je, aby vás vedení lidí bavilo a přinášelo očekávané výsledky. V tomto vám kurz pomůže, protože znalosti a dovednosti, které si odnesete, vám ušetří čas při vedení lidí a také vám pomohou vyvarovat se chybných rozhodnutí.Dozvíte se, jak funguje lidské vnímání a psychika a jak správně pracovat s lidmi.Rozvinete a zdokonalíte svůj styl vedení a zvednete na vyšší úroveň svou schopnost lidi inspirovat a vést k dosažení společného cíle.
detail kurzu

Manažerská akademie I. – nezbytné základy pro vedoucí pracovníky od 13 960,00 Kč

SN80
Kurz manažerské akademie je vhodný pro začínající manažery i pro ty, kteří již mají zkušenost s vedením lidí a rozhodli se své dovednosti i svůj tým posunout na vyšší úroveň.Vzhledem k tomu, že práce je stále více a cíle jsou stále vyšší, je potřeba, aby manažeři uměli dobře pracovat sami se sebou, zvládat své emoce a správně se rozhodovat. Neméně důležité je umět správně odhadnout lidi, se kterými spolupracujete a kteří vám pomáhají dosahovat všech pracovních cílů. V tomto kurzu se proto budeme zabývat obojím, jak osobním růstem manažera, tak růstem lidí kolem něj.
detail kurzu

Manažerská akademie II. – pokročte a vynikněte od 14 960,00 Kč

SN90
V průběhu tohoto kurzu se naučíte více pracovat sami se sebou, kontrolovat své emoce a zároveň lépe komunikovat se všemi členy svého týmu. Další velká část školení bude věnována budování toho správného týmu, který potřebujete, abyste dlouhodobě dosahovali vytyčených pracovních cílů.
detail kurzu

Soft skills - 1. VOX a.s.

Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě od 3 590,00 Kč

SV89
Během semináře si uvědomíte vlastní myšlenkové modely, které vás brzdí nebo které vám naopak pomáhají v rozvoji. Osvojíte si postupy, jak předejít stresu, syndromu vyhoření, jak dosáhnout pocitu uvolnění a nadhledu. Naučíte se aktivně pracovat se svojí sebedůvěrou, zlepšíte svoji schopnost koncentrace. 
detail kurzu

Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací od 6 590,00 Kč

SV14
Pochopit chování svoje a druhých lidí, umět odhadnout reakci komunikačního partnera, přizpůsobit mu svoje jednání a získat ho na svoji stranu. Získat znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí konfliktních situací, ke zefektivnění komunikace s lidmi. Trénovat použití asertivního jednání v konkrétních vypjatých situacích. Získat vnitřní rovnováhu a jistotu v projevu.
detail kurzu

Desatero užitečné komunikace od 3 590,00 Kč

SV49
Doporučení, která lze okamžitě aplikovat do praxe. Nezbytná komunikační výbava každého člověka pro dnešní náročnou dobu a ještě něco užitečného navíc.
detail kurzu

Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situací, antimanipulativní strategie od 6 590,00 Kč

SV84
Prostřednictvím tréninkových metod zdokonalíte potřebné komunikační a asertivní dovednosti. Budete vedeni k rozvíjení komunikace jako klíčového projevu chování a jednání při profesním i osobním kontaktu, ke stimulování motivace pro konstruktivní postoje, a to i v konfliktních situacích. Osvojíte si asertivní techniky, práva a pravidla a naučíte se diagnostikovat ty situace, kdy mají tendenci k agresivitě či pasivitě či jakému typu manipulace nejsnáze podléhají. Lektorka – psycholožka  zanalyzuje vaše možnosti a potenciál jednat novými přiměřenými způsoby, v nichž se budete cítit vy i vaši komunikační partneři lépe a sebevědoměji. Součástí semináře je autodiagnostika verbálních a neverbálních projevů prostřednictvím kamerových technik, kdy každý účastník dostane individuální zpětnou vazbu od lektorky, a trénink pomocí modelových situací přímo z praxe účastníků či na míru šité jejich potřebám.
detail kurzu

Efektivní Time management a Stres management od 3 590,00 Kč

SV02
Seznámit účastníky s problematikou uspořádání času a s principy stres managementu. Diagnostikovat jejich slabá místa v hospodaření s časem, v plánování i odkládání. Zaměřit se na prevenci v boji proti stresu a na nácvik relaxačních technik, upozornit a analyzovat ty komunikačně vypjaté situace, které účastníky uvádějí do stavu psychické zátěže.
detail kurzu

Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě od 6 590,00 Kč

SV53
Účastníci semináře si uvědomí význam emocí v profesním i osobním životě. Zlepší svoje schopnosti zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Seznámí se s projevy emoční inteligence a naučí se tyto projevy analyzovat. Zlepší svoji schopnost komunikovat empaticky a předejít tak náročným a konfliktním situacím.
detail kurzu

Excelentní paměť není pouhou iluzí od 7 700,00 Kč

SV120
Seminář je určen všem, kteří chtějí zlepšit svoji práci s pamětí.
detail kurzu

Jak organizovat, připravovat a hodnotit jazykové vzdělávání zaměstnanců od 3 590,00 Kč

SV88
Seminář je určen personálním manažerům a specialistům, kteří se zabývají řízením a organizací jazykového i dalšího vzdělávání zaměstnanců.
detail kurzu

JAK VÍCE VYUŽÍVAT MOZEK – PRÁCE S INFORMACEMI, KREATIVNÍ MYŠLENÍ, EFEKTIVNÍ UČENÍ, TRÉNINK PAMĚTI od 6 590,00 Kč

SV69
Cílovou skupinou jsou všichni, kteří si chtějí více pamatovat, mít větší užitek z informací, chtějí rozvíjet svoji paměť, více využívat svůj mozek a tím zefektivnit svoji práci.
detail kurzu

Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den od 3 590,00 Kč

SV59
Účastníci se naučí rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování – od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací, které o druhém mají. Správné pochopení typologie osobnosti by také mělo varovat před zneužíváním těchto dovedností k manipulaci. Smyslem výuky typologie osobnosti je zvýšení porozumění sobě samému a dále výrazně lepší pochopení a porozumění důvodům a způsobům jednání ostatních. Díky tomu se omezuje konfliktnost komunikace, je možné lépe se předem připravit na různé výsledky jednání s druhým člověkem a v neposlední řadě je možné daleko lépe a efektivněji druhému pomáhat. Podstatou tohoto semináře je naučit účastníky typologii skutečně rozumět a naučit je provádět odhad osobnostního typu ve velmi krátkém čase na základě vnímání, zvážení a vyhodnocení širokého spektra signálů, které každá osoba vysílá. Smyslem je pak zjednodušení a usnadnění komunikace.
detail kurzu

Komunikační sebeobrana – kurz šitý Vám na míru od 7 890,00 Kč

SV46
Čím je komunikační situace náročnější, konfliktnější, emočnější, tím více roste užitek vaší vyškolenosti. Pro hladce probíhající komunikaci se školit nepotřebujete… Zde je pro vás připravená paleta všech důležitých komunikačních dovedností, které vám lektor předestře spolu se základními řešeními během úvodních několika desítek minut. Pak se zamyslíte, poradíte se spoluúčastníky a sami si stanovíte své tematické priority. Dále se postupuje tak, že jako první a s největším důrazem se probírá nejvíce hlasy preferované téma, pak druhé nejžádanější téma, pak třetí atd. až do vyčerpání času kurzu.
detail kurzu

LEADER – MANAGER – COACH™ od 7 000,00 Kč

SV105
Seminář je určen každému manažerovi, který vede jednoho podřízeného a více. Časové rozložení výuky: 1. den 9:00–17:30, 2. den 9:00–16:00
detail kurzu

Management v podmínkách časového tlaku od 3 590,00 Kč

SV95
Tento workshop je určen manažerům všech úrovní.
detail kurzu

Manažer jako kouč, koučování pro manažery od 6 590,00 Kč

SV141
Naučíte se využívat koučování v praxi – zjistíte, s jakými principy je možné při koučování pracovat. Odnesete si praktické poznatky, jak koučovat jednotlivce a jak koučovat skupinu. Nacvičíte si poskytování zpětné vazby koučovacím stylem, zjistíte, jaké má mít předpoklady manažer – kouč. 
detail kurzu

Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům od 6 590,00 Kč

SV87
Na tomto semináři zdokonalíte a rozvinete schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Natrénujete použití různých motivačních nástrojů. Naučíte se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů a přístupů. Zdokonalíte se ve vedení efektivní porady.
detail kurzu

Marketingová komunikace – propagace od 3 390,00 Kč

SV26
Na tomto semináři se účastníci naučí sestavit komunikační plán, formulovat klíčová sdělení a seznámí se s technikami reklamy a propagace.
detail kurzu

Motivace zaměstnanců, odměňování a benefity od 6 590,00 Kč

SV57
Personalistům, personálním manažerům, finančním manažerům a dalším zájemcům, pro které je toto téma zajímavé ať už z pohledu finančních nákladů nebo práce s lidskými zdroji
detail kurzu

Nástroje a techniky řízení projektů od 6 590,00 Kč

SV34
Seminář je určen těm manažerům a dalším pracovníkům, které v blízké době čeká vedení projektu, případně také těm, kteří již projekty vedou a potřebují osvěžit své znalosti a dovednosti v této oblasti.  
detail kurzu

Negociace po telefonu od 3 590,00 Kč

SV92
Seminář je určen všem, kteří po telefonu koordinují, sjednávají, vyjednávají, vymáhají, tedy pracovníkům zákaznických servisů, oddělení reklamací, pohledávek, operátorům callcenter, pracovníkům realizace zakázek, kteří jsou v kontaktu se zákazníkem, asistentům/asistentkám různých oddělení.
detail kurzu

Obchodní a vyjednávací dovednosti od 6 590,00 Kč

SV08
  Zdokonalíte svoji přesvědčivost v komunikaci, získáte znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné vedení jednání a vyjednávání. Zaměříte se na tzv. „vítězné vyjednávání“, budete znát a umět v praxi použít různé vyjednávací techniky, včetně obrany proti nátlakovým taktikám.  
detail kurzu

Obtížné komunikační situace v práci manažera od 3 590,00 Kč

SV111
Tento workshop je určen manažerům, vedoucím týmu i manažerským nováčkům.   
detail kurzu

Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně od 3 590,00 Kč

SV54
Seminář je určen pro všechny, kdo často píší svým klientům (a nejen jim) a potřebují umět pružně a osobitě reagovat písemnou formou.
detail kurzu

Prezentační a rétorické dovednosti od 6 590,00 Kč

SV03
Získat a zdokonalit znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou prezentaci. Zaujmout a přesvědčit posluchače svým projevem. Naučit se profesionálně zvládnout vystupování před lidmi. Umět získat a udržet zájem posluchačů. Osvojit si techniky zvládání námitek a obtížných situací při prezentaci. Zdokonalit schopnost improvizace, verbální pohotovosti.
detail kurzu

Prezentační dovednosti manažera od 6 590,00 Kč

SV119
Seminář je určen manažerům, k jejichž profesi patří různé druhy prezentací – na obchodním jednání, pracovní poradě, prezentaci firmy před širším publikem.
detail kurzu

Profesionální asistentka – management podpory manažerů od 6 590,00 Kč

SV101
Vyjasnění, procvičení a zdokonalení základní znalostní a dovednostní výbavy profesionální asistentky. Asistentky a sekretářky jsou v organizaci klíčovými pracovnicemi, na něž se všichni se vším obracejí. Dnešní moderní asistentka je všestrannou osobností s manažerskými dovednostmi.
detail kurzu

Slyšíme se – nebo jen mluvíme? od 3 590,00 Kč

SV108
Cílem tohoto semináře je pomoci vám rozvinout techniky efektivního naslouchání, které vám napomohou ke zvládání běžných i obtížnějších situací v komunikaci.  Lidé si často myslí, že pokud mají být úspěšní, musí svůj protějšek při jednání „ukecat“. Není tomu tak. Máme dvě uši a jen jeden jazyk, přesto více – často zbytečně – mluvíme, než nasloucháme.
detail kurzu

Soft skills vyšší generace – tisícero dovedností komunikace a osobního rozvoje, FARMULTI® METODA, PSYCHOVZORCE® David Gruber live od 7 890,00 Kč

SV99
Těžko to zde krátce popsat – to se musí zažít! Jeden z absolventů se vyjádřil takto: „Jít na kurz bez multimetod a psychovzorců – to je jako koupit si mechanický psací stroj. Jít na Gruberův kurz s multimetodami a psychovzorci – to je jako pořídit si moderní počítač s rychlým internetovým připojením, s tiskárnou, kopírkou a skenerem. Prostě – úplně jiná generace zpracování textů a informací.“
detail kurzu

Stal jsem se manažerem od 6 590,00 Kč

SV124
Seminář je určen všem, kteří se doslova „přes noc“ stali manažery s širokou odpovědností i těm, kteří se na manažerskou roli teprve připravují. 
detail kurzu

Strukturované myšlení efektivního manažera od 6 590,00 Kč

SV98
Na tomto semináři plného praktických cvičení získáte postupy, jak trénovat strukturované myšlení, odhalíte způsob, jak nově přistupovat k řešení problémů. Rozvinete svoji kreativitu, naučíte se, jak efektivně pracovat s informacemi, jaká cvičení je vhodné provádět pro trénink paměti, jak se tvoří a prezentují mentální mapy a jak a kde všude lze využít vizuální myšlení. Na základě získaných dovedností zvýšíte osobní výkonnost a zefektivníte pracovní proces. 
detail kurzu

Škola zdravých zad pro kancelářské profese od 3 390,00 Kč

SV116
Tento seminář je určen především kancelářským pracovníkům – manažerům, asistentkám i dalším, kteří chtějí předejít škodám, které na našem těle páchá sedavé zaměstnání, často ve spojení se stresem. 
detail kurzu

Time management a zvládání stresu od 6 590,00 Kč

SV13
Naučit se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas. Provést analýzu současného využívání času a identifikaci ztrátových faktorů. Pochopit příčiny stresu a zabránit jeho vzniku. Rozvinout schopnosti potřebné ke zvládání stresu a stresových situací. Získat praktické návody řešení a zvládání stresových situací.
detail kurzu

Time management 5. generace – metoda sousto farmulti® metoda, psychovzorce® od 7 890,00 Kč

SV28
Jde o komplexní řešení typu „all in one“. Díky psychovzorcům vám tento kurz time managementu zároveň prozradí i podstatu toho, co přijde v dalších budoucích metodách v této oblasti z ČR či ze zahraničí. Naučíte se zvládat time management v užším smyslu – plánovací systém, správná kombinace papírových a elektronických pomůcek, stanovování priorit, dotahování plánů do konce, obrana proti nenadálým zlodějům času i nervů… Ovládněte i time management v širším slova smyslu – přímo na kurzu si vyberete tu oblast související s časem, která vás zajímá nejvíce (viz níže) – a lektor podle vašich nejčastějších priorit na místě přizpůsobí průběh kurzu, důraz na tu či onu oblast přesně podle vašich přání. Zvládnete umění rychlé relaxace. Naučíte se ovládat vztek vlastní i cizí. Jsou pro vás připraveny i další antistresové techniky.
detail kurzu

Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení od 3 590,00 Kč

SV135
Seminář je určen především těm, kteří přes dosavadní úspěchy mají pocit, že se jim nedaří, cítí se unaveni, ve stereotypu a rádi by se rozvíjeli za hranice svých dosavadních možností.
detail kurzu

Vztahy na pracovišti – řešme potíže dříve než nastanou od 3 390,00 Kč

SV129
Se svými kolegy jsme osm hodin denně, někdy i více. Není proto divu, že vztahy mezi kolegy mohou někdy skřípat. Na tomto semináři se seznámíte s možnostmi a variantami, jak řešit problematické situace, které mohou v interakci s kolegy i nadřízenými nastat.
detail kurzu

Základní orientace v personalistice od 6 190,00 Kč

SV91
Tento seminář je určen všem, kteří začínají pracovat v oblasti personalistiky.
detail kurzu

Získávání, analýza a prezentace dat v MS Excel od 6 490,00 Kč

SV102
Určeno pro středně pokročilé a pokročilé uživatele MS Excel.
detail kurzu

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky