Kurzy Soft Skills

Kurzy Soft Skills

Chcete se stále zdokonalovat, rozvíjet svůj potenciál nebo vašich zaměstnanců? Ano? Právě pro Vás jsme připravili nabídku kurzů měkkých dovedností NICOM.

Vyberte pobočku

Obchodní a vyjednávací dovednosti

Obchodní dovednosti od 16 990,00 Kč

SN100
Zdokonalíte svoji přesvědčivost v komunikaci, získáte znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné vedení jednání a vyjednávání.
detail kurzu

Obchodní jednání od 16 990,00 Kč

SN101
Na kurzu se naučíte zapracovat na způsobu své komunikace a řeči těla. Naučíte se správné argumentaci a vyjednávání.
detail kurzu

Workshopy

Workshop – Gamifikace ve firemním vzdělávání od 1 500,00 Kč

MH001
Hledáte inovativní přístupy ke vzdělávání? Hry a herní principy jsou efektivním způsobem, jak vzdělávat, budovat firemní kulturu, podpořit vzájemné vztahy mezi zaměstnanci nebo celými týmy. Ve spojení s praktickým tréninkem jsou inspirací a podnětem pro změny, které povedou k dalšímu rozvoji Vás i Vašich zaměstnanců.
detail kurzu

👍 Manažerské dovednosti

Kurz prezentace pro pokročilé – vyprávějte své příběhy poutavě od 6 090,00 Kč

SN99
Za devatero horami a devatero řekami bylo jedno malé království, jehož král chtěl lépe mluvit se svým lidem. Jenže to nebylo království, ale firma a nebyl to král, ale vedoucí, který dostal za úkol představit svým kolegům nový projekt.    Formou příběhů, zábavy a pocitů si v našem semináři projdeme celým procesem prezentování od zadání, přípravy prezentace, veřejného vystoupení až po úspěšné ukončení prezentace. Zažijete spoustu nových situací a naučíte se, jak lépe prezentovat, ať už používáte PowerPoint, flip chart, nebo jen sami sebe.  
detail kurzu

Kurz prezentace s využitím PowerPointu – tipy jak posluchače neuspat, ale zaujmout! od 7 190,00 Kč

SN96
Každá úspěšná prezentace se skládá ze tří částí: příprava, návrh a projev. Připravit si snímky je tedy jen jedna z částí celého procesu. Proto se na tomto kurzu se zaměříme na všechny tři složky a sladíme je do funkčního a úspěšného celku. Budeme tedy trénovat vystupování, práci s hlasem a emocemi i jak zaujmout publikum. Dozvíte se také užitečné tipy a triky pro účinné využívání PowerPointových prezentací.
detail kurzu

Kurz projektového řízení – realizujte své plány bez zbytečných problémů od 7 190,00 Kč

SN98
Kurz je zaměřený na téma klasického projektového řízení s ohledem na potřeby a specifika současných firem a prostředí.  Provádí účastníky celým procesem přípravy, realizace a ukončení projektu. Kombinuje výklad teoretických principů s praktickým procvičováním dovedností a sdílením zkušeností a příkladů z praxe. 
detail kurzu

Kurz rozvoje emoční inteligence – nechte spolupracovat IQ s Vaším EQ od 6 990,00 Kč

SN97
  Aktuální vědecké poznatky ukazují, že na pracovní výkon má z více než 2/3 vliv naše emoční naladění a schopnost zvládat a využívat své emoce, a to dokonce i v technických odvětvích. S pomocí emoční inteligence můžete zlepšit spokojenost svou i svých zaměstnanců, týmovou spolupráci, kreativní a inovativní myšlení a celkově tak napomoci vytvořit lepší organizaci.
detail kurzu

Soft skills - 1. VOX a.s.

Aktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě od 3 890,00 Kč

SV89
Během semináře si uvědomíte vlastní myšlenkové modely, které vás brzdí nebo které vám naopak pomáhají v rozvoji. Osvojíte si postupy, jak předejít stresu, syndromu vyhoření, jak dosáhnout pocitu uvolnění a nadhledu. Naučíte se aktivně pracovat se svojí sebedůvěrou, zlepšíte svoji schopnost koncentrace. 
detail kurzu

Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací od 6 990,00 Kč

SV84
Osvojíte si schopnost číst správně řeč těla druhých. Pochopíte, proč je důležité číst shluky gest a naučíte se je správně interpretovat. Porozumíte tomu, proč a jak jsou naše tělo a mysl propojeny. Dokážete svými gesty, postoji i mimikou pohotově změnit své vnitřní pocity i myšlenky, také emocionální rozpoložení druhých. Budeme si hrát s mocnou silou vašeho hlasu. Zdokonalíte se v práci se svým hlasem, odnesete si zajímavé hlasové techniky, které vás v komunikaci s druhými podpoří. Společně rozklíčujeme emoční náboj slov a jak s ním příhodně pracovat. Pochopíte, proč úspěšní lidé některá slova takřka nepoužívají. Nahlédneme do světa manipulátorů, odnesete si tipy a postupy, jak je rychle rozpoznat a nepodléhat jejich praktikám. Odnesete si tipy, jak se sebou pracovat, abyste v rozmluvách s druhými dosahovali svého záměru s větší lehkostí a k oboustranné spokojenosti.
detail kurzu

Emoční inteligence a její využití v profesním a osobním životě od 8 190,00 Kč

SV53
Účastníci semináře si uvědomí význam emocí v profesním i osobním životě. Zlepší svoje schopnosti zvládat vlastní emoce i emoce druhých lidí a účinně s nimi pracovat. Seznámí se s projevy emoční inteligence a naučí se tyto projevy analyzovat. Zlepší svoji schopnost komunikovat empaticky a předejít tak náročným a konfliktním situacím.
detail kurzu

JAK VÍCE VYUŽÍVAT MOZEK – PRÁCE S INFORMACEMI, KREATIVNÍ MYŠLENÍ, EFEKTIVNÍ UČENÍ, TRÉNINK PAMĚTI od 6 790,00 Kč

SV69
Cílovou skupinou jsou všichni, kteří si chtějí více pamatovat, mít větší užitek z informací, chtějí rozvíjet svoji paměť, více využívat svůj mozek a tím zefektivnit svoji práci.
detail kurzu

Jak vyjít s každým – typologie osobnosti pro každý den od 3 890,00 Kč

SV59
Účastníci se naučí rozpoznávat osobnostní typy na základě jednoduchých, ale velmi komplexních kroků a pozorování – od čtení neverbálních signálů, přes verbální a paraverbální signály až po zvažování dodatečných informací, které o druhém mají. Správné pochopení typologie osobnosti by také mělo varovat před zneužíváním těchto dovedností k manipulaci. Smyslem výuky typologie osobnosti je zvýšení porozumění sobě samému a dále výrazně lepší pochopení a porozumění důvodům a způsobům jednání ostatních. Díky tomu se omezuje konfliktnost komunikace, je možné lépe se předem připravit na různé výsledky jednání s druhým člověkem a v neposlední řadě je možné daleko lépe a efektivněji druhému pomáhat. Podstatou tohoto semináře je naučit účastníky typologii skutečně rozumět a naučit je provádět odhad osobnostního typu ve velmi krátkém čase na základě vnímání, zvážení a vyhodnocení širokého spektra signálů, které každá osoba vysílá. Smyslem je pak zjednodušení a usnadnění komunikace.
detail kurzu

Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům od 8 190,00 Kč

SV87
Na tomto semináři zdokonalíte a rozvinete schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Natrénujete použití různých motivačních nástrojů. Naučíte se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů a přístupů. Zdokonalíte se ve vedení efektivní porady.
detail kurzu

Obchodní a vyjednávací dovednosti od 8 190,00 Kč

SV08
Zdokonalíte svoji přesvědčivost v komunikaci, získáte znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné vedení jednání a vyjednávání. Zaměříte se na tzv. „vítězné vyjednávání“, budete znát a umět v praxi použít různé vyjednávací techniky, včetně obrany proti nátlakovým taktikám.  
detail kurzu

Píšete dobře? Pište perfektně aneb písemná komunikace formálně i neformálně od 3 890,00 Kč

SV54
Seminář je určen pro všechny, kdo často píší svým klientům (a nejen jim) a potřebují umět pružně a osobitě reagovat písemnou formou.
detail kurzu

Prezentační a rétorické dovednosti od 8 190,00 Kč

SV03
Získat a zdokonalit znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou prezentaci. Zaujmout a přesvědčit posluchače svým projevem. Naučit se profesionálně zvládnout vystupování před lidmi. Umět získat a udržet zájem posluchačů. Osvojit si techniky zvládání námitek a obtížných situací při prezentaci. Zdokonalit schopnost improvizace, verbální pohotovosti.
detail kurzu

Profesionální asistentka – management podpory manažerů od 6 790,00 Kč

SV101
Vyjasnění, procvičení a zdokonalení základní znalostní a dovednostní výbavy profesionální asistentky. Asistentky a sekretářky jsou v organizaci klíčovými pracovnicemi, na něž se všichni se vším obracejí. Dnešní moderní asistentka je všestrannou osobností s manažerskými dovednostmi.
detail kurzu

Time management a zvládání stresu od 8 190,00 Kč

SV13
Naučit se určovat priority úkolů a efektivně řídit svůj čas. Provést analýzu současného využívání času a identifikaci ztrátových faktorů. Pochopit příčiny stresu a zabránit jeho vzniku. Rozvinout schopnosti potřebné ke zvládání stresu a stresových situací. Získat praktické návody řešení a zvládání stresových situací.
detail kurzu

Triky naší mysli a síla pozitivního myšlení od 3 790,00 Kč

SV135
V průběhu tohoto semináře pochopíte, jak pracuje naše mysl a jaké na nás „vymýšlí“ triky. Naučíte se změnit své myšlenkové vzorce, vzpomínky a úhly pohedu, „zlepšíte“ vlastní sebeobraz a pocit vlastní hodnoty. Více porozumíte myšlení druhých, což vám usnadní komunikaci. Výsledkem bude, že prohloubíte práci se svým myšlením a emocemi.
detail kurzu

Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® David Gruber od 8 190,00 Kč

SV99
Máte dvě možnosti: buď absolvovat řadu kurzů na různé dovednosti z oblasti komunikace, vynaložit mnoho dnů a přiměřeně peněz, nebo jít na tento seminář s komplexním řešením „all in one“. Zde vynaložíte dva dny času a peněz mnohokrát méně.
detail kurzu

Základní orientace v personalistice od 6 890,00 Kč

SV91
Tento seminář je určen všem, kteří začínají pracovat v oblasti personalistiky.
detail kurzu

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky