3. informační schůzka k projektu hlavního města Prahy

Dne 14.listopadu 2007 proběhla v pražské pobočce společnosti NICOM, a.s. informační schůzka pro účastníky připravovaného 3. běhu rekvalifikačních kurzů v rámci projektu Zvyšování motivace a kvalifikace nezaměstnaných.

Schůzky se zúčastnilo 39 nezaměstnaných, evidovaných na úřadech práce v Praze. Zájem o rekvalifikační kurzy projevilo 37 osob, takže vzhledem k projektem danému počtu účastníků bylo vybráno 30 zájemců, s nimiž byla na místě podepsána smlouva o účasti v projektu a dále 7 náhradníků (pro případ nemoci apod.).

Vlastní kurzy budou zahájeny dne 3.prosince 2007 nejprve Bilanční diagnostikou, kde na společných seminářích budou účastníci podrobně seznámeni se současnou situací na trhu práce a její problematikou a poté jim na základě individuálních pohovorů s odborným lektorem bude pro každého vyhotovena závěrečná zpráva o struktuře osobnosti a předpokladech pro výkon různých profesí. Poté bude následovat ještě před Vánocemi Motivační kurz a po Novém roce od 14. ledna 2008 vlastní rekvalifikační kurzy.

Dosud prošlo rekvalifikačními kurzy v 1. a 2. běhu tohoto projektu 60 nezaměstnaných, z nichž více než polovina následně našla nové pracovní uplatnění.