7. informační schůzka k projektu ECDL Start - dobrý start do nové práce!

Dne 8. listopadu 2007 proběhla v prostorech Úřadu práce v Berouně informační schůzka pro zájemce o náš projekt ECDL Start - dobrý start do nové práce!

Schůzku zahájil svojí prezentací pan Lukáš Alt, odborný asistent projektu. Seznámil přítomné s možnostmi, které jim nabízí náš projekt, zejména s možnostmi získání vzdělání v oblasti obsluhy osobních počítačů a dále s možností přímé podpory pro jejich zaměstnavatele v případě, kdy vytvoří nové pracovní místo. Účastníci se také dozvěděli údaje o připravovaném školení v Berouně, které bude probíhat v prostorech Soukromé střední odborné školy cestovního ruchu v Berouně, kde se budou scházet ve dnech 19.11. - 13.12.2007 v době od 8:00 do 13:00 hod. Dne 14.12.2007 proběhne závěrečná část školení - testování ECDL Start.

Po zodpovězení dotazů drtivá většina přítomných projevila přání vstoupit do našeho projektu. Z důvodu kapacity výuky omezené na 12 lidí jsme ve spolupráci s pracovnicí Úřadu práce v Berouně, paní Kateřinou Jansovou, vybrali 12 účastníků, se kterými jsme v závěru schůzky podepsali dohody o účasti v projektu.

Věříme, že se účastníci školení naučí s počítačem pracovat co nejlépe a získané znalosti jim pomohou při tom nejdůležitějším - při hledání zaměstnání. Těm, kteří najdou zaměstnavatele ochotné vytvořit nové pracovní místo, jsme připraveni pomoci ještě přímou podporou, která může představovat až polovinu mzdových nákladů zaměstnavatele.