9. informační schůzka k projektu ECDL Start - dobrý start do nové práce! v Kladně

Dne 26. února 2008 proběhla v prostorech Úřadu práce v Kladně informační schůzka pro zájemce o náš projekt ECDL Start - dobrý start do nové práce!

Pracovník ÚP v Kladně, pan Milan Svítek, přivítal přítomné zájemce o projekt z Kladna a okolí. Následně předal slovo panu Lukáši Altovi, který v průběhu své prezentace projekt představil. Seznámil přítomné s obsahem projektu a konkrétními údaji o připravovaném běhu školení v Kladně. Jedná se už o druhý běh školení v tomto městě, který proběhne v prostorech hotelu Hofmann, v těsném sousedství ÚP v Kladně, v termínu 3.3. - 28.3.2008, ve všedních dnech v době od 8:00 do 13:00 hod. Poslední den běhu, tj. 28.03.2008, bude věnován testům ECDL Start.

K naší radosti projekt účastníky zaujal, což vyjádřili tím, že se všichni přítomní rozhodli do projektu vstoupit. Kapacita je ovšem omezena na 12 účastníků tak, aby se lektor mohl věnovat dostatečně všem posluchačům. S vybranými 12 účastníky jsme v závěru schůzky podepsali dohody o účasti v projektu.

Vzhledem k faktu, že znalost práce s počítačem je dnes vyžadována téměř na každém pracovišti, účastníci projektu získají podstatnou výhodu při hledání uplatnění na trhu práce. Věříme, že jim účast v našem projektu přinese potřebné znalosti v tomto oboru a díky tomu se jim podaří nalézt pracovní uplatnění.

Přejeme jim v tomto hodně štěstí!