ECDL certifikace

ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený vzdělávací koncept v oblasti počítačové (digitální) gramotnosti a digitálních znalostí a dovedností, který vznikl na základě závěrů vědeckovýzkumného projetu ESPRIT zadaného Evropskou komisí v polovině 90. let minulého století.

Certifikace ECDL – NICOM

Koncept ECDL definuje mezinárodní standardy, resp. minimální výukový obsah, v podobě tzv. ECDL Sylabů. Tyto Sylaby pokrývají celou škálu oblastí, ve kterých jsou informační a komunikační technologie (ICT) využívány a jsou průběžně na mezinárodní úrovni aktualizovány.

Přínos kurzů ECDL

Koncept ECDL - European Computer Driving Licence (v mimoevropských zemích označován jako ICDL - International Computer Driving Licence) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií.

Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, úspěšně a efektivně využívat.

Koncept ECDL (ICDL) dnes zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core a program ECDL Advanced.

Certifikace ECDL – NICOMPřínos konceptu ECDL (ICDL) spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, standardizovanou, objektivní a nezávislou metodu pro ověření uživatelských počítačových znalostí a dovedností, od základního povědomí, přes digitální gramotnost a kvalifikaci, až po profesionální počítačové znalosti a dovednosti, a to formou převážně praktických testů v prostředí různých operačních systémů, různých, běžně používaných aplikací a s využitím běžných počítačů.

    


Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - (ECDL Certifikát START, ECDL Certifikát, Certifikát ECDL Advaced, Cetrifikát ECDL Expert, případně Certifikát ECDL Modular), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány jako standard počítačové vzdělanosti.

Po úspěšném složení 3 povinných modulů a 1 volitelného je možné zažádat o certifikát ECDL Start. Držitel certifikátu ECDL prokazatelně zvyšuje svou kvalifikaci a získává i širší uplatnění na trhu pracovních sil nejen v ČR, ale především ve většině zemí EU.

 

Ceník pro ECDL testy 

Název produktu

Cena 

Index ECDL Core

již není k dispozici

Index ECDL Select – pro zkoušky z modulů M2, M3, M7 a libovolných čtyř dalších existujících i budoucích modulů programu ECDL Core (max. 7 modulů) 

580,-

Index ECDL Single – pro zkoušky z jednoho libovolného modulu kteréhokoliv programu 

245,-

Index ECDL Profile – pro zkoušky z libovolných existujících i budoucích modulů programu ECDL Core (počet modulů není omezen) 

890,-

Index ECDL Advanced

již není k dispozici

Index ECDL Expert  – pro zkoušky z modulů AM3 až AM6 programu ECDL Advanced (max. 4 moduly) 

740,-

Index Digitální fotografie – pro zkoušky z modulů DF1 až DF3 programu Digitální fotografie (max. 3 moduly) 

560,-

Duplikát indexu

123,-

Certifikát ECDL Advanced

109,-

Certifikát ECDL Expert

109,-

Certifikát ECDL Profile

70,-

Duplikát dokladu

104,-

Zkouška v rámci programu ECDL e-Citizen

380,-

Zkouška v rámci programu ECDL Start 300,-
Zkouška v rámci programu ECDL Core 300,-
Zkouška v rámci programu ECDL Advanced 590,-
Zkouška v rámci programu ECDL Digitální fotografie 325,-

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH

 

Jsme akreditovaným testovacím střediskem mezinárodního konceptu ECDL - European Computer Driving Licence 


Program pro digitální začleňování e-Citizen 

Blok 1 Znalosti a dovednosti nezbytně nutné pro řešení životních situací
Blok 2 Vyhledávání a získávání informací na Internetu
Blok 3 Využívání služeb Internetu pro řešení životních situací

 

Program pro běžné uživatele ECDL Core

Modul M2 Používání počítače a správa souborů
Modul M3 Textový editor
Modul M4 Tabulkový kalkulátor
Modul M5 Databáze
Modul M6 Prezentace
Modul M7 Práce s Internetem a komunikace
Modul M9 Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky
Modul M10 Tvorba webových stránek a publikace na Internetu
Modul M12 Bezpečnost při využívání informačních a komunikačních technologií
Modul M13 Plánování projektů
Modul M14 Spolupráce a sdílení informací na internetu


Program pro uživatele zaměřené na Digitální fotografii 

Modul DF1 Správa a archivace fotografií
Modul DF2 Úpravy a vylepšování fotografií
Modul DF3 Sdílení a prezentace fotografií

Ověřování digitálních znalostí a dovedností dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové (digitální) gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel. Úspěšní absolventi zkoušek ECDL mohou získat některý z ECDL Certifikátů, které mají mezinárodní platnost.

 

Certifikace ECDL – NICOM

 

Realizace testů ECDL

ECDL testy je možné skládat výhradně v testovacích střediscích akreditovaných k tomu účelu odpovídající informatickou společností, a to v kterékoliv členské zemi ECDL. Společnost NICOM, a.s. je od roku 2001 akreditovaným střediskem pro ECDL testování.

V roce 2003 naše společnost získala licenci na testování ECDL na mobilní notebookové učebně, a tím rozšířila svá testovací střediska na celou síť poboček.

Testy skládají uchazeči na počítači v učebně testovacího střediska nebo v odpovídajících prostorách na našich mobilních notebookových učebnách. Při každém testu musí uchazeč prokázat svoji totožnost (občanským průkazem) a musí předat středisku k záznamu o testování svůj ECDL Index.

Časový limit pro test z jednoho modulu je 45 minut. Během této doby je potřeba zpracovat zadání testu. Zadání obdrží uchazeč na začátku testování v tištěné podobě. V průběhu testu není dovoleno používat žádné pomocné materiály, kromě běžné nápovědy zabudované do testovaných produktů.

Zájemce o získání ECDL certifikátu

 • Se může obrátit na naše středisko e-mailem nebo telefonicky. Rádi Vám sdělíme nejbližší možný termín testování.
 • Již uveřejněné termíny lze také najít na http://www.ecdl.cz/ nebo na našich stránkách.

Vyplněnou přihlášku kandidát doručí testovacímu centru. Není-li kandidát držitelem indexu, testovací středisko mu jej prodá ještě před složením první zkoušky.

Ve stanovený termín se kandidát dostaví do testovacího střediska, prokáže svou totožnost (případně provede platbu), poučí se o pravidlech testování, případně dostane odpovědi na další své dotazy. Kandidát je uveden do testovací místnosti, kde obdrží sadu testovacích otázek, začne skládat zkoušky z jednotlivých modulů.

Výsledky testů budou uveřejněny na našich webových stránkách do 5 pracovních dnů od složení těchto testů. Následně do 1 měsíce bude vystaven certifikát a identifikační karta.

Rádi Vás přivítáme v našich testovacím středisku v Brně. Také zajistíme testování po celé republice nebo přímo u Vás na našich akreditovaných notebookových učebnách. 

Základní moduly certifikace ECDL

Program ECDL Core (základní) a ECDL Advanced pokrývají základní a pokročilé, resp. běžně očekávané uživatelské počítačové znalosti a dovednosti. Jsou synonymem pro počítačovou (digitální) gramotnost a digitální kvalifikaci, resp. u programu Advanced pro počítačovou (digitální) odbornost. Programy jsou určeny široké veřejnosti a vedou k získání některého z mezinárodně platných ECDL certifikátů.

 

Sylaby ECDL jsou veřejně dostupné dokumenty, jejichž autorem je nadnárodní nadace ECDL Foundation. Tyto dokumenty definují rozsah a hloubku znalostí a dovedností pro příslušné programy konceptu ECDL a pro všechny oblasti, které tyto programy pokrývají. Jsou periodicky a centrálně aktualizovány a následně národními licenciáty ECDL lokalizovány. Sylaby ke všem modulům ECDL lze stáhnout zde.

 

Moduly ECDL

Modul M2

 • Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials), je zaměřen na dovednosti spojené s ovládáním počítače, základní práci s operačním systémem a se soubory. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Windows všech verzí, ale i v prostředí OS Linux. Modul je dostupný od roku 1999.

Zpracování textu

Modul M3 

 • Zpracování textu (Word Processing), je zaměřen na používání textového editoru pro tvorbu a úpravy běžných textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul určený pro širokou veřejnost, který je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Writer. Modul je dostupný od roku 1999.

Práce s tabulkami

Modul M4

 • Práce s tabulkami (Spreadsheets), je zaměřen na základní principy práce s tabulkami a jejich využití v běžné praxi. Jedná se o mírně obtížný a zcela praktický modul programu ECDL Core určeného pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Calc. Modul je dostupný od roku 1999.

Použití databází

Modul M5

 • Použití databází (Using Databases), je zaměřen na základní principy databází a jejich efektivní používání. Jedná se o středně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí, ale i OpenOffice Base. Modul je dostupný od roku 1999.

Prezentace

Modul M6

 • Prezentace (Presentation), je zaměřen na používání aplikace pro tvorbu prezentací. Jedná se o mírně obtížný praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí, ale i v prostředí programů typu OpenOffice nebo LibreOffice Impress. Modul je dostupný od roku 1999.

Základy práce s internetem a

Modul M7

 • Základy práce s internetem a komunikace (Online Essentials), je zaměřen na práci s internetem a elektronickou poštou. Jedná se o jeden z nejméně obtížných modulů programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je částečně praktický a částečně teoretický a je jedním z povinných modulů pro digitální gramotnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Outlook a Internet Exploreru všech verzí, ale i v prostředí jiných poštovních klientů i prohlížečů, například Thunderbird, Lotus Notes, Google Chrome, Mozilla Firefox. Modul je dostupný od roku 1999.

Úpravy digitálních obrázků

Modul M9

 • Úpravy digitálních obrázků (Image Editing), je zaměřen na základní pojmy a běžnou práci s digitálními obrázky a používání jednoduchých funkcí grafických editorů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Photoshopu, CorelDraw, ale i Gimp nebo v dalších grafických editorech. Modul je dostupný od roku 2011.

Tvorba webových

Modul M10

 • Tvorba webových stránek (Web Editing), je zaměřen na základní pojmy spojené s publikováním na internetu a na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránek. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Adobe Dreamweaver, Microsoft Expression Web, ale i KompoZer, PSPad a dalších. Modul je dostupný od roku 2011.

Bezpečné používání informačních technologií

Modul M12

 • Bezpečné používání informačních technologií (IT Security), se věnuje základním principům bezpečného využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Jedná se o mírně obtížný, částečně praktický a částečně teoretický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat s využitím nejrůznějších antivirových programů, webových prohlížečů a dalších nástrojů. Modul je dostupný od roku 2012.

Plánování projektů

Modul M13

 • Plánování projektů (Project Planning), je zaměřen na základní pojmy spojené s běžnou činností členů projektových týmů a základní využití programových nástrojů pro plánování času a zdrojů. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Project, ale i v prostředí jiných nástrojů pro projektové řízení. Modul je dostupný od roku 2013.

Spolupráce a výměna informací na internetu

Modul M14

 • Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration), je zaměřen na používání běžně dostupných webových programových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření a výměnu dokumentů na internetu. Jedná se o mírně obtížný a převážně praktický modul programu ECDL Core určený pro širokou veřejnost. Modul je dostupný od roku 2014.

Pokročilé zpracování

Modul AM3

 • Pokročilé zpracování textu (Advanced Word Processing), je zaměřen na tvorbu a úpravy pokročilých textových dokumentů. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Word všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Pokročilá práce s tabulkami

Modul AM4

 • Pokročilá práce s tabulkami (Advanced Spreadsheets), je zaměřen na využívání pokročilých funkcí tabulkových procesorů včetně práce s daty. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Excel všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Pokročilé použití databází

Modul AM5

 • Pokročilé použití databází (Advanced Databases), je zaměřen na návrh jednoduchých relačních databází a jejich pokročilé využívání. Jedná se o zcela praktický modul s vysokou obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft Access všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Pokročilé prezentace

Modul AM6

 • Pokročilá prezentace (Advanced Presentation), je zaměřen na přípravu pokročilých prezentací. Jedná se o zcela praktický modul s vyšší obtížností patřící do programu ECDL Advanced určený pro digitálně kvalifikovanou veřejnost. Zkoušky z tohoto modulu lze skládat v prostředí Microsoft PowerPoint všech verzí. Modul je dostupný od roku 2010.

Správa a archivace digitálních fotografií

Modul DF1

 • Správa a archivace digitálních fotografií je zaměřen na specifické vlastnosti a použití digitálních fotografií, principy archivace fotografií a práce s metadaty a na použití programových nástrojů určených pro správu a archivaci digitálních fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu Digitální fotografie určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Modul bude dostupný od roku 2014.

Úpravy a vylepšování digitálních fotografií

Modul DF2

 • Úpravy a vylepšování digitálních fotografií je zaměřen na běžné moderní pojmy používané při práci s digitálními fotografiemi, použití specializovaných grafických editorů, práci s obrazovými vadami, RAW formáty, konverze souborových fotografických formátů a další. Jedná se o praktický modul programu Digitální fotografie s vyšší obtížností určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Modul bude dostupný od roku 2014.

Sdílení a prezentace digitálních fotografií

Modul DF3

 • Sdílení a prezentace digitálních fotografií je zaměřen na základní pojmy spojené s právními aspekty zveřejňování fotografií, používání specializovaných nástrojů pro sdílení a prezentace digitálních fotografií na internetu, tvorbu prezentací a tisk fotografií. Jedná se o středně obtížný a převážně praktický modul programu Digitální fotografie určený pro digitálně gramotnou veřejnost. Modul bude dostupný od roku 2014.

 


    
 

Fotogalerie