Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Nechte si uhradit až 85 % z ceny vzdělávání díky POVEZ II.

 

Hlavním cílem projektu POVEZ je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu.

 

Co je to POVEZ II?

          Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců.
          Jedná se o dotační program realizovaný úřadem práce (dále jen ÚP), který pomáhá zaměstnavatelům a OSVČ zvyšovat kvalifikaci a efektivitu práce svých zaměstnanců nebo sebe sama prostřednictvím úhrady 85 % nákladů na vzdělávání nebo rekvalifikace.
          Časová dotace kurzů realizovaných přes POVEZ musí být min. 40 h!
               

Co POVEZ II hradí?

          85 % nákladů na vzdělávací aktivity.
          Mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců po celou dobu školení.
          V konečném součtu máte kurz zdarma + něco navíc. Na začátku zaplatíte náklady na kurz (cena kurzu + žádost), a tyto náklady jsou vám zpětně proplaceny formou náhrady 85 % z ceny kurzu plus refundace mezd účastníků po dobu školení, proto v konečném součtu vychází kurz zdarma.
               

Odkud získáte peníze?

          Aktuálně z programu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ)“ s termínem realizace do 31. 12. 2022.
         
               

Koho se POVEZ II
týká?

          Zaměstnanci
          OSVČ (fyzické osoby bez zaměstnanců)
          Potenciální zaměstnanci
          Nestátní neziskové organizace
               

Koho se POVEZ II
netýká?

          Projekt nepodporuje subjekty se sídlem v hlavním městě Praze.
          Pozor: Zapojit se můžou subjekty sídlící v Praze, pokud mají pobočky i mimo Prahu.
               

Jaké jsou výhody
POVEZ II?

          ✔ Za vzdělávání sebe nebo svých zaměstnanců zaplatíte pouze 15 % z celkové ceny.
          ✔ Pokrytí mzdových nákladů vzdělávaných během celého školení včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
          ✔ Nízká administrativní zátěž projektu.
          ✔ Bodově jsou zvýhodněni zaměstnanci ve věku 54+.
          ✔ Můžete se obrátit na zkušené konzultanty společnosti Elfium, kteří vám rádi objasní vaše otázky a s vyřízením dotace pomůžou (Hegenbart@elfium.cz).
               

Kterých kurzů NICOM
se POVEZ II týká?

          Kurzy Microsoft Office
          Kurzy grafických programů
          Kurzy CAD a 3D
          Kurzy Microsoft pro IT specialisty
          Rekvalifikační kurzy
          Kurzy tvorby webů
          Kurzy fotografování
               
               

 

 

JAK MÁM POSTUPOVAT, KDYŽ CHCI ZÍSKAT PŘÍSPĚVEK NA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI POVEZ II?

 
Postup vyřízení dotace programu POVEZ
 
1) Podám elektronickou žádost na webových stránkách ÚP.
 
2) Žádost doručím společně s přílohami (elektronicky nebo v tištěné podobě) na příslušný ÚP.
➡️ ÚP má 30 dní na vyřízení kompletní žádosti.
➡️ Žádosti podávám samostatně na jednotlivé vzdělávací aktivity.
 
3) V případě schválení žádosti ÚP obdržím "Vyrozumění", na jehož základě si vyberu poskytovatele vzdělání.
 
4) Podepíšu dohodu s ÚP a vyplním vstupní dotazník.
 
5) UŽIJU SI KURZ!
 
6) Po ukončení vzdělávání zašlu na ÚP Evidenci výuky a docházky, Závěrečný protokol, Vyúčtování vzdělávací aktivity.
 
7) ÚP mi zpětně uhradí 85 % ceny kurzu.
 
Podrobný popis průběhu vyřízení příspěvku zde.
 
 
 

 

Pozor: Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti. Proto je dobré si kurz rezervovat co nejdříve.

 

 

Potřebujete více informací ke kurzům nebo získání podpory k projektu?

Pro správný výběr či nadefinování kurzu na míru pro vaše zaměstnance vám pomůže obchodní tým po celé ČR. Rádi vám zodpovíme i dotazy ohledně získání a zpracování projektu.
Tel: +420 222 231 100
Email: marketing@nicom.cz