Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Nechte si uhradit až 85 % z ceny vzdělávání díky POVEZ II.

 

Co je to POVEZ II? 

          Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců.
          Jedná se o dotační program realizovaný Úřadem práce (dále jen ÚP), který pomáhá zaměstnavatelům a OSVČ zvyšovat kvalifikaci a efektivitu práce svých zaměstnanců nebo sebe sama prostřednictvím úhrady 85 % nákladů na vzdělávání nebo rekvalifikace. 
               

Co POVEZ II hradí? 

          85 % nákladů na vzdělávací aktivity.
          Mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců po celou dobu školení.
               

Koho se POVEZ II
týká?   

          Zaměstnanci
          OSVČ (fyzické osoby bez zaměstnanců)
          Potenciální zaměstnanci
          Nestátní neziskové organizace
               

Koho se POVEZ II
netýká? 

          Projekt nepodporuje subjekty se sídlem v hlavním městě Praze.
          Pozor: Zapojit se můžou subjekty sídlící v Praze, pokud mají pobočky i mimo Prahu.
               

Jaké jsou výhody
POVEZ II?    

          ✔ Za vzdělávání sebe nebo svých zaměstnanců zaplatíte pouze 15 % z celkové ceny.
          ✔ Pokrytí mzdových nákladů vzdělávaných během celého školení včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 
          ✔ Nízká administrativní zátěž projektu.
          ✔ Bodově jsou zvýhodněni zaměstnanci ve věku 54+.
          ✔ Můžete se obrátit na zkušené konzultanty společnosti NICOM, kteří vám rádi objasní vaše otázky (nikol.varcevova@nicom.cz; varcevova@nicom.cz).
               

Kterých kurzů NICOM
se POVEZ II týká? 

          Kurzy Microsoft Office
          Kurzy grafických programů
          Kurzy CAD a 3D 
          Kurzy Microsoft pro IT specialisty
          Rekvalifikační kurzy
          Kurzy tvorby webů
          Kurzy fotografování
               
               
               
               

JAK MÁM POSTUPOVAT, KDYŽ CHCI ZÍSKAT PŘÍSPĚVEK NA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI POVEZ II?

 
 
 
1) Podám elektronickou žádost na webových stránkách ÚP.
 
2) Žádost doručím společně s přílohami (elektronicky nebo v tištěné podobě) na příslušný ÚP.          ÚP má 30 dní na vyřízení kompletní žádosti.
        Žádosti podávám samostatně na jednotlivé vzdělávací aktivity.
 
   
3) V případě schválení žádosti ÚP obdržím "Vyrozumění", na jehož základě si vyberu poskytovatele vzdělání.
 
4) Podepíšu dohodu s ÚP a vyplním vstupní dotazník.
 
5) UŽIJU SI KURZ!
 
6) Po ukončení vzdělávání zašlu na ÚP Evidenci výuky a docházky, Závěrečný protokol, Vyúčtování vzdělávací aktivity.
 
7) ÚP mi zpětně uhradí 85 % ceny kurzu.
 
Podrobný popis průběhu vyřízení příspěvku zde.
               

⚠ Pozor: Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti. Proto je dobré si kurz rezervovat co nejdříve.

               
                
               
               

Máte dotazy? Neváhejte se obrátit na naše odborné konzultanty.

     
Za Čechy vám ráda poradí                             Za Moravu a Slezsko vám ráda poradí
Ing. Nikol Varčevová                             Ing. Jana Varčevová
                               
                               
                           
    +420 775 345 115                             +420 602 193 933
nikol.varcevova@nicom.cz                             varcevova@nicom.cz