Ukončení osmého běhu kurzu ECDL Start - dobrý start do nové práce! v Rakovníku

Dne 07.02.2008 skončil závěrečnými ECDL testy osmý běh školení v rámci projektu ECDL Start - dobrý start do nové práce!, určený pro účastníky z Rakovníka a okolí.

Všichni účastníci splnili podmínky pro vydání osvědčení o absolvování rekvalifikace - jejich docházka byla bez problémů a také se jim dařilo úspěšně skládat průběžné testy na konci jednotlivých vyučovaných modulů.

S napětím jsme čekali na výsledky ECDL testů a čekala nás milá zpráva - sedmi účastníkům se podařilo získat potřebný počet bodů ve čtyřech nebo více modulech, takže splnili podmínky pro vydání osvědčení ECDL Start!

Můžeme se proto právem domnívat, že posluchači mají opravdu velmi dobré znalosti práce s počítačem. To bude jejich velkou předností při hledání zaměstnání. Doufáme tak, že získají zaměstnání, což je hlavním posláním našeho projektu. Pokud se některému z nich podaří najít práci na novém místě, můžeme ho také podpořit mzdovými příspěvky pro jeho zaměstnavatele.