Ukončení projektu Nová šance pro Vás - víc než jenom pracovník obchodu a služeb

NICOM, a.s., vzdělávací středisko akreditované MŠMT, realizovalo ESF projekt pro Středočeský kraj s názvem Nová šance pro Vás - víc než jenom pracovník obchodu a služeb.

Tento projekt byl po dobu konání (leden 2007 – srpen 2008) spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a pod vedením zkušených lektorů bylo zdarma rekvalifikováno 82 nezaměstnaných.

Projekt Nová šance pro Vás - víc než jenom pracovník obchodu a služeb byl určen nezaměstnaným v městech Benešov, Beroun, Kladno, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav a Rakovník. Účastníci zdarma absolvovali Motivační kurz a rekvalifikační kurzy Obsluha osobního počítače a Pracovník obchodu a služeb.

Celý projekt byl zahájen v lednu 2007, realizace školení probíhala od dubna 2007 do června 2008. Celkově proběhlo sedm běhu školení (2x v Kutné Hoře, 1x v Benešově, Berouně, Mladé Boleslavi, Rakovníku a Kladně). Do projektu se přihlásilo celkem 82 účastníků. Tito účastníci získali celkově 136 rekvalifikačních osvědčení o absolvování kurzu Obsluha osobního počítače a kurzu Pracovník obchodu a služeb.

Ke dni 29.08.2008 byli zaměstnáni 43 účastníci projektu (tj. více než 50%). Pro uchazeče, kteří našli zaměstnání na nově vytvořeném pracovním místě, byla připravena přímá finanční podpora ve formě dočasných mzdových příspěvků (poskytované zaměstnavateli) po dobu prvních 6 měsíců pracovního poměru.

Účast v projektu měla přinést získání nových znalostí a dovedností, které zvýší možnost uplatnění na pracovním trhu, zdokonalení v obchodních a komunikačních dovednostech, získání potřebného sebevědomí při prezentaci sebe sama a zvýšení kvalifikace v oblasti informačních technologií.

Realizace projektu byla ukončena ke dni 31.08.2008.

Kompletní informace o projektu a dosažených vysledcích naleznete zde.