Ukončení šestého běhu školení v rámci projektu Nová šance v Kutné Hoře

Dne 2. května 2008 proběhly v Kutné Hoře závěrečné zkoušky v rámci rekvalifikace Pracovník obchodu a služeb. Tímto dnem byl ukončen šestý běh školení v rámci našeho projektu Nová šance pro Vás - více než jenom pracovník obchodu a služeb.

Zkoušek se zúčastnilo 11 posluchačů. Protože prokázali, že jejich znalosti odpovídají požadované úrovni a také jejich docházka byla bez větších absencí, všichni přítomní splinili všechny požadavky a mohli převzít osvědčení o absolvování rekvalifikace.

V průběhu pohovorů účastníci také hodnotili průběh a přínosy školení. Považujeme za velmi dobré znamení, že tato hodnocení byla vesměs kladná.

Doufáme, že se těmto účastníkům našeho projektu podaří uplatnit získané znalosti jak v osobním, tak v pracovním životě. Přejeme jim v tomto hodně štěstí!

Fotografie ze závěrečného dne školení naleznete v naší fotogalerii.