Ukončení třetího běhu kurzu v rámci projektu Nová šance pro Vás

Dne 01.08.2007 proběhly v Benešově závěrečné zkoušky v rámci rekvalifikace Pracovník obchodu a služeb v rámci výše uvedeného projektu.

Do projektu nastoupilo dvanáct účastníků. Jednomu z nich se ale podařilo najít práci ještě před skončením školení, takže se závěrečných zkoušek zúčastnilo 11 posluchačů. Jejich znalosti byly na požadované úrovni. A protože také jejich docházka byla vzorná, na závěr obdrželi všichni osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

V průběhu závěrečných zkoušek posluchači hodnotili přínosy projektu velmi kladně. Pro nás je nejdůležitější fakt, že z jedenácti přítomných už dva měli jistý příslib zaměstnání a jeden zahájí soukromé podnikání.

Přejeme všem účastníkům hodně štěstí v dalším životě!