Zahájen třetí běh školení projektu Nebojte se začít znovu! v Náchodě

Dne 18. února 2008 byl v Náchodě zahájen třetí závěrečný běh školení v rámci projektu Nebojte se začít znovu!

Na základě informačních schůzek, které se na Úřadu práce v Náchodě konaly dne 12. února 2008 se do projektu Nebojte se začít znovu! přihlásilo 17 účastníků. Realizace projektu začala o necelý týden později, dne 18. února. Všechny vzdělávací aktivity v městě Náchod probíhají v salonku hotelu Hron. První vzdělávací aktivitou, která otevřela realizaci třetího běhu projektu v Královehradeckém kraji, byl rekvalifikační kurz Pracovník obchodu a služeb s Mgr. Filipem Svobodou. Následuje Bilanční diagnostika, vedená zkušeným psychologem PhDr. Pavlem Kociánem. Třetí naplánovanou vzdělávací aktivitou je třítýdenní rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače, který uzavře celý projekt.

Třetí běh projektu Nebojte se začít znovu! potvrá od 18. února do 11. dubna 2008.