Zahájení čtvrtého běhu školení projektu Nová šance pro Vás v Rakovníku

Dne 15.10.2007 byl v Rakovníku zahájen v pořadí již čtvrtý běh školení v rámci projektu Nová šance pro Vás - více než jenom pracovník obchodu a služeb.

Účastníci tohoto běhu se budou scházet od 15. října do 29. listopadu 2007 ve studovně Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku. V uvedených dnech absolvují dvě rekvalifikace:

První část běhu školení 15. října - 2. listopadu 2007 (8 - 13 hodin) bude věnována kurzu Obsluha osobního počítače. Účastníci se zde naučí pracovat s textovým editorem MS Word a tabulkovým kalkulátorem MS Excel. Dalším tématem bude Internet a elektronická pošta. V následujících dnech, od 5. do 29. listopadu 2007, absolvují účastníci projektu druhou část školení - rekvalifikaci Pracovník obchodu a služeb. V této části proběhnou také tzv. workshopy, během kterých účastníci navštíví potenciální zaměstnavatele a pokusí se získat zaměstnání. Zkušenosti z workshopů potom společně vyhodnotí pod vedením lektora.

Více informací o projektu a podmínkách účasti v projektu získáte na WWW stránkách projektu.