Zahájení projektu ve Dvoře Králové nad Labem

Na základě informačních schůzek, které se na konaly dne 19. února 2007, se do projektu Nebojte se začít znovu! přihlásilo 12 účastníků.

Samotný projekt se rozběhl 15. března v Hankově domě, jak by řekli místní v tzv. hangáru. Všechny vzdělávací aktivity probíhají v krásném salonku. Vstupní aktivitou projektu ve Dvoře Králové je Bilanční diagnostika, při níž náš lektor Mgr. Filip Svoboda se všemi provedl testy, poté následovala skupinová práce a na závěr se všemi vedl individuální konzultace. Na tuto diagnostickou část naváže Motivační seminář, který je úvodní částí rekvalifikační části s názvem Pracovník obchodu a služeb. Na to naváže lektor s třítýdenním kurzem Obsluha osobního počítače. Všichni účastníci se naučí používat počítač jako nezbytnou součást dnešní doby. Seznámí se s operačním systémem Windows, dále se během pěti dnů naučí využívat textový program Word, dalších pět dní je věnováno tabulkám v Excelu, na závěr náš lektor předvede všechny možnosti Internetu a zaměří se převážně na ukázku toho, jak nejefektivněji využít internet při hledání zaměstnání. Poslední tři týdny projektu budou patřit dokončení rekvalifikační části Pracovník obchodu a služeb.