Kancelářské programy

Jak naučit wordovské tabulky počítat?

Tabulky

Mnohým z vás zřejmě prolétne hlavou, proč počítat ve Wordu, k čemu jsou pak tabulkové procesory? Samozřejmě pro práci s rozsáhlejšími tabulkami, ke vkládání složitějších vzorců a funkcí bez váhání zvolíme mocné tabulkové kalkulátory. Ovšem k jednoduchým výpočtům v rámci editace textu jsou plně dostačující nástroje textového editoru MS Word.

Připravujete kupříkladu nabídku a pro přehlednost textu využijete uspořádání textu do tabulky, která je k tomuto účelu ve Wordu k dispozici. Jestliže pak do tabulky zapisujete nejenom text, ale také číselné hodnoty, můžete s nimi provádět matematické operace, aniž byste hned sahali po Excelu.
Jak na to?

Tabulka s vlozenymi vzorci

Zobrazená tabulka (viz obr. 1) je vytvořena v textovém editoru MS Word, přičemž hodnoty barevně zvýrazněných buněk tabulky jsou vždy přepočítávány po aktualizaci hodnot ve sloupcích Cena kurzu a Počet osob (pro aktualizaci je třeba tabulku označit a následně stisknout funkční klávesu F9). Nejprve si připomeňme, že tabulku umístíme do aktuálního dokumentu příkazem Tabulka na kartě Vložení. Výběrem potřebného počtu sloupců a řádků vložíme tabulku na místo kurzoru a teprve tehdy dostáváme dvě karty s nástroji tabulky (karty Návrh a Rozložení). Pokud však kurzor umístíte mimo tabulku, zmíněné karty nehledejte! Tyto karty jsou zobrazeny pouze tehdy, je-li tabulka aktivní.

Pokud se nyní do tabulky chystáme zapsat výslednou částku za kurz MS Word, využijeme k tomu příkaz Vzorec na kartě Rozložení z Nástrojů tabulky (viz obr. 2).

Priklad vzorec

Otevřeme jím dialogové okno Vzorec, které nám umožní snadné vložení vzorce, ale také funkce do buněk tabulky. Výslednou částku v našem případě získáme vynásobením hodnot ve sloupcích Cena kurzu (buňka B2) a Počet osob (buňka C2), proto do řádku Vzorec zapíšeme potřebný výpočet tak, jak je zobrazeno na obr. 3.

Okno Vzorec

Jednotlivé buňky tabulky adresujeme označením sloupce a řádku tak, jak to znáte z tabulkového procesoru. Sloupce jsou popsány písmeny (na velikosti nezáleží) a řádky jsou očíslovány. Zvolíme zde také potřebné formátování, výsledná částka bude zobrazena ve formátu měny. Pro zobrazení správného výsledku je třeba zadat vstupní hodnoty do tabulky jako číselné hodnoty, nelze do čísla vkládat mezery, ani přidávat za hodnotu text!

MS Word nabízí pro vkládání výpočtů i řadu předdefinovaných funkcí. Vybírat můžete ze seznamu funkcí v dialogovém okně Vzorec.  Adresaci při vkládání funkcí lze zapsat i slovně. V našem konkrétním případě využijeme pro celkovou částku funkci součet, přičemž požadujeme sečíst všechny položky v posledním sloupci tabulky, které jsou nad aktuálním umístěním kurzoru. Zápis vzorce tedy bude: =SUM (ABOVE), viz obr. 4. Analogickým výrazem je i zápis: =SUM (E:E). Pokud požadujeme součet všech hodnot v řádku nalevo od aktuálního umístění kurzoru, zapíšeme funkční předpis: =SUM (LEFT), jehož další možnou variantou pro první řádek tabulky je: =SUM (1:1).

Vlozeni funkce

Při výpočtech nemusí být nutně vstupní hodnoty zapsány v tabulce. Ve vzorcích lze pracovat i s hodnotami, zapsanými kdekoli v textu aktivního dokumentu a opatřenými záložkou. Pokud se tedy v textu dokumentu nabídky vyskytuje údaj o výši nabízené slevy, označíme jej záložkou, kterou pojmenujeme Sleva a ve vzorci pro výpočet Ceny po slevě tuto záložku použijeme, viz obr. 5.

Pouziti zalozky ve vzorci

Rozhodli jste se pro jinou slevu? Stačí upravit v textu hodnotu slevy opatřenou záložkou, stisknout kombinaci kláves Ctrl+A a poté funkční klávesu F9. Hotovo! Tabulka je opět aktuální, výsledné částky odráží aktuální ceny po slevě. Ptáte se, jak ve vzorci opravit případnou chybu?

Veškeré vložené vzorce jsou aktivní pole, jejichž kód zobrazíme stiskem kombinace kláves Shift+F9 v případě jednoho pole, pro všechna aktivní pole v dokumentu použijeme kombinaci kláves ALT+F9. Upravit zápis vzorce nebo funkce můžete tedy přímo v zápisu kódu pole, nebo opět využijte příkaz Vzorec a opravu proveďte v následně zobrazeném okně.

Autorka: Mgr. Radka Kokojanová - lektorka NICOM, a.s.

Komplexní informace získáte v kurzu: MS Word - kurz pro pokročilé Praha / Brno / Ostrava

Registrace uživatele
  • RSS
  • Facebook
  • Tisk
v košíku je 0 ksObsah košíku
x