NICOM, a.s. - Kurzy, školení, rekvalifikační kurzy, semináře, vzdělávání. http://www.nicom.cz/ Počítačová škola a vzdělávací středisko NICOM a. s. - počítačové kurzy a rekvalifikace, firemní vzdělávání, kurzy ECDL a OMLP, školení a semináře od začátečníka až po profesionální uživatele včetně certifikovaných kurzů Microsoft a Autodesk; kvalifikovaní školitelé a lektoři cs Základní kurz fotografování http://www.nicom.cz/vecerni-a-vikendove/zakladni-kurz-fotografovani/brno třídy digitálních fotoaparátů a jejich výhody a nevýhody pro vás objektivy a ohniskové vzdálenosti, co je zoom, jeho kreativní využití světlo, měření expozice, korekce expozice histogram a jeho využití vyvážení bílé, jak dosáhnout správných barev co je ISO a jaké hodnoty jsou vhodné čas expozice, využití dlouhých a krátkých časů co dělat proti rozmazaným fotografiím clona a hloubka ostrosti, jak dosáhnout pěkného pozadí pravidla kompozice a estetiky fotografie pokročilé nastavení fotoaparátu vysvětlení základních pravidel při fotografování portrétu, krajiny, pohybu, dětí, zvířat, detailů práce s bleskem příslušenství fotoaparátů, filtry praktické cvičení na učebně i v exteriéru Ostatní Wed, 23 Apr 2014 00:00:00 CEST 6451: System Center Configuration Manager - nasazení a správa http://www.nicom.cz/microsoft-servery/6451-system-center-configuration-manager-nasazeni-a-sprava1/praha Přehled Configuration Manager 2007 přehled vlastností Configuration Manageru 2007 přehled architektury Configuration Manager site a klientů kdy nasadit Configuration Managera 2007 vlastnosti Configuration Managera 2007 přehled architektury site Configuration Managera 2007 přehled klientů Configuration Managera 2007 Plánování a nasazení ve struktuře s jednou site jak se připravit na nasazení Configuration Managera 2007 jak vyhledávat zdroje, jak upgradovat SMS 2003 na Configuratiopn Manager 2007 plánování, příprava nasazení Configuration Manger site instalace Configuration Manager Site Serveru vyhledání dostupných zdrojů upgrade SMS 2003 na Configuration Manager 2007 Plánování a nasazení klientů Configuration Managera 2007 jak připravit klienty k nasazení Configuration Managera jak řídit instalaci klientů a jak řešit problémy se zaváděním klientů příprava nasazení klientů zavádění klientů správa instalace klientů řešení problémů při zavádění klientů Vytváření inventáře a použití Metering Software jak sbírat a řídit hardwarový a softwarový inventář jak konfigurovat metering software přehled inventářů vytváření inventáře hardwaru vytváření inventáře softwaru správa inventářů použítí Metering Software Získávání dat a vytváření reportů jak vytvářet a dotazy, reporty a dashboardy. Úvod do architektury dat a stavu dotazů vytváření a spouštění dotazů konfigurace a nasazení Reporting Pointu vytváření a spouštění reportů vytváření a spouštění dashboardů Příprava a správa distribuce softwaru jak konfigurovat a spravovat distribuci softwaru jak monitorovat a řešit problémy distribuce softwaru přehled procesu distribuce softwaru příprava site pro Software Distribution Objects konfigurace Software Distribution Objects vytváření a konfigurace sbírek (Collections?) vytváření a konfigurace balíčků a programů distribuce a propagace programu monitorování a řešení problémů softwarové distribuce Zavádění operačních systémů Configuration Managerem 2007 jak v Configuration Manageru zavádět operační systémy a jak konfigurovat zavádění pomocí PXE. Přehled zavádění operačních systémů Task Sequences vytváření image operačního systému zavádění operačního systému zavádění operačních systémů pomocí PXE Zavádění a správa softwarových aktualizací jak se připravit a jak spravovat softwarové aktualizace v Configuration Manageru jak monitorovat a řešit problémy softwarových aktualizací přehled softwarových aktualizací příprava infrastruktury pro softwarové aktualizace správa softwarových aktualizací monitorování a řešení problémů se aktualizací softwaru Práce s Desired Configuration Managementem v Configuration Manageru 2007 jak konfigurovat desired configuration management v Configuration Manageru jak prohlížet aktuální stav přehled nástroje správa konfigurací konfigurace nástroje správa konfigurací prohlížení a řešení problémů Compliane Results Použití nástrojů pro vzdálenou správu a Wake On LAN jak pracovat s nástroji pro vzdálenou správu jak konfigurovat a monitorovat Wake On LAN MS Windows Server Mon, 21 Apr 2014 00:00:00 CEST Microsoft PowerPoint - základní kurz http://www.nicom.cz/kancelarske-programy/microsoft-powerpoint-zakladni-kurz/praha Práce s osnovou Souhrnné snímky Práce s textem Formát textu Textová pole Snímky (rozložení, návrhy, přechody, animace, skrývání) Pravítka Mřížka Vodítka Poznámky Vkládání a úpravy obrázků Klipart Vkládání grafu, organizačního schématu, tabulky Video a zvuk Nastavení prezentace Časování Ukládání prezentace Vyhledání a otevření prezentace Automatické tvary, kresby Tisk snímků, podkladů a poznámek, funkce exportu dat „Balení pro disk CD-ROM“ a používání Vieweru motivy, vylepšené funkce a grafika; SmartArt MS Office Thu, 17 Apr 2014 00:00:00 CEST Microsoft Project - základní kurz http://www.nicom.cz/kancelarske-programy/microsoft-project-zakladni-kurz/praha teoretické minimum k plánování projektu seznámení s prostředím aplikace MS Office Project, používání zobrazení a šablon nastavení souboru projektu - informací o projektu, nastavení výchozích předvoleb a pracovní doby základního projektového kalendáře plánování úkolů - vytvoření a práce s osnovou úkolů, definování časových omezení a vazeb mezi úkoly, doplnění milníků a opakovaných úkolů práce se zdroji - doplnění zdrojů a nastavení důležitých informací, přiřazení zdrojů úkolům použití kalendářů projektu, zdrojů a úkolů kalkulace nákladů – pevných i proměnných ladění projektu před zahájením - kontrola správnosti zadaných údajů, vyrovnání přetížených zdrojů, formátování kritické cesty, uložení směrného plánu možnosti tisku sledování běžícího projektu a jeho korekce MS Office Tue, 22 Apr 2014 00:00:00 CEST Microsoft Access - kurz pro pokročilé http://www.nicom.cz/kancelarske-programy/microsoft-access-kurz-pro-pokrocile/brno Pokročilé vlastnosti tabulek, datové typy detailně Složitější relace, kompozitní primární klíč, možnosti řešení relací N:N Ověřování platnosti vstupních dat, maska, ověřovací pravidla Příklady složitějších výrazů, využití funkcí Návrh pokročilých dotazů, všechny typy dotazů Pokročilé možnosti tvorby formulářů Pokročilé vlastnosti formulářů Používání ovládacích prvků Řešení událostních vlastností pomocí maker a VBA Pokročilé možnosti tvorby sestav Vlastní přepínací panel, uvítací obrazovka Možnosti zabezpečení databáze Další témata podle zájmu - např. import a export, sběr dat, replikace dat Ukázky programování podle zájmu MS Office Thu, 17 Apr 2014 00:00:00 CEST Kurz JavaScript http://www.nicom.cz/internet-a-www-stranky/kurz-java-script/ostrava Základy programovacího jazyka JavaScript Začlenění skriptu do HTML stránky Externí JavaScript Proměnné, jejich zobrazení na webu Získávání a vkládání informací od uživatele Syntaxe a operátory Větvení programu Funkce Objektový model prohlížeče Reakce na zásah uživatele Základy dynamického webu, asynchronní JavaScript Ostatní Thu, 17 Apr 2014 00:00:00 CEST Kurz PHP - programování www stránek http://www.nicom.cz/internet-a-www-stranky/kurz-php-programovani-www-stranek/ostrava Přehled skriptovacích jazyků, úvod do PHP Instalace a konfigurace lokálního webového serveru, PHP a MySQL, možné problémy Proměnné, typy proměnných, operátory Cykly a větvení Funkce: vlastní a vestavěné Pole, asociativní pole, funkce pro práci s polem Hledání v manuálu PHP Načítání skriptů, skript ve více souborech: include, require Vytvoření šablony webové stránky Zápis a čtení z textového souboru, jednoduché počítadlo přístupů na stránku Použití a zpracování HTML formulářů Základy práce s databází MySQL Připojení databáze MySQL, zobrazení výsledku dotazu Vkládání údajů z formuláře do databáze Ostatní Wed, 23 Apr 2014 00:00:00 CEST AutoCAD - kurz pro středně pokročilé http://www.nicom.cz/cad-programy/autocad-kurz-pro-stredne-pokrocile/brno Kreslení objektů Pokročilá manipulace s objekty a daty Kótování a komentáře - pokročilé techniky Měřítko poznámek Pokročilé nástroje (DC, palety, ...) Bloky a atributy Dynamické bloky - základní praktiky Správa hladin a nejlepší praktiky Rozvržení a pohledy Vykreslování (konfigurace a publikování) Seznámení s nastavením listů Vytváření tabulek Vytvoření šablon výkresů  časopis CAD (www.cad.cz)- mediální partner   Autodesk Wed, 23 Apr 2014 00:00:00 CEST Čtvrtletní foto kurz - Brno http://www.nicom.cz/fotografovani/ctvrtletni-foto-kurz-brno/brno Čtvrtek 17. 4.  17.00 - 19.00 Úvod Neděle 27. 4. 10.00 - 15.00 Základy kompozice Úterý 22. 4.  17.00 - 20.00 Archivace a třídění dat v Zoner Photo Studio Úterý 29. 4. 17.00 - 19.00 Zpracování fotek v RAW formátu Neděle 11. 5. 10.00 - 16.00 Ateliérová fotografie Čtvrtek 22. 5. 17.00 - 23.00 Fotografování nočního Brna - workshop Pátek 23. 5. 17.00 - 19.00 Zhodnocení nočního fotografování Sobota 7. 6. 10.00 - 15.00 Makrofotografie Úterý 10. 6. 17.00 - 19.00 Závěr Další probíraná témata: Úvodní setkání, opakování teorie ze Základního kurzu fotografování Úprava, archivace fotografií Focení v problematických světelných podmínkách Krajina, Kompozice a skladba obrazu Praktické cvičení - kompozice a skladba Domácí ateliér, fotografování produktů a portrétů v běžných domácích podmínkách Závěrečné zhodnocení a úprava fotografií Ostatní Thu, 17 Apr 2014 00:00:00 CEST Tvorba webových stránek - rekvalifikační kurz http://www.nicom.cz/rekvalifikacni-kurzy/tvorba-webovych-stranek/brno Základy HTML a CSS styly Základní pojmy (protokoly, URL), úvod do HTML Základní pravidla práce s CSS, deklarace, třídy, ID, pseudotřídy Jednotky a hodnoty, vytváření CSS dokumentů Formáty obrázků pro WEB (JPG, GIF, PNG) Základy tvorby formulářů a další JavaScript vlastnosti jazyka JavaScript Včlenění JavaScriptu do HTML Základy jazyka JavaScript, použití proměnných, použití objektů Matematické funkce, formulářové prvky a další PHP programování Úvod do scriptovacích jazyků, scriptování na straně klienta Scriptování na straně serveru, principy funkce dynamických stránek Základní vlastnosti jazyka PHP Programové konstrukce jazyka PHP Zápis programového kódu do HTML stránky Proměnné, datové typy, konstrukce výrazů a další Adobe Photoshop - základy Strategie vytváření marketingově úspěšných www stránek Práce na tvorbě vlastních www stránkách Ostatní Tue, 22 Apr 2014 00:00:00 CEST Adobe InDesign - základní certifikovaný kurz http://www.nicom.cz/graficke-programy/adobe-indesign-zakladni-kurz/praha Základní funkce programu (pracovní plocha, práce s paletami, stavový řádek, přehled nástrojů) Vytváření dokumentů (nastavení dokumentu, pravítko, mřížka, vodítka, vzory) Práce s textem a sazba (textové rámečky, formátování textu) Vkládání grafických prvků (grafické rámečky, nastavení tahu, výplně) Manipulace s rámečky a jejich obsahem Typografie Tabulky Dlouhé dokumenty a vytvoření knihy Předtisková příprava a preflight Výstup z programu ve formátu PDF Adobe Mon, 28 Apr 2014 00:00:00 CEST Kontingenční tabulky v MS Excel http://www.nicom.cz/kancelarske-programy/kontingencni-tabulky-v-ms-excel/praha Úžasné přehledy pomocí kontingenční tabulkyKontingenční tabulka je unikátní nástroj pro shrnutí informací z vybraných sloupců zdroje dat. Jsou odměnou za tvorbu a pracnou správu obrovských tabulek dat, kde několika kliknutími myši získáte úžasné přehledy. Zdrojem může být sešit Excelu nebo externí zdroj dat. Při vytváření tabulky intuitivně vybíráte sloupce a vynášíte do řádků, případně sloupců, dále určujete, pro který sloupec vznikne souhrn dat, a volitelně vyberete sloupce, pomocí kterých „ z dálky“ přepínáte či filtrujete celou tabulku. Je fantastické jak lehce a plynule se dá kdykoli měnit rozvržení sestavy. Můžete do řádku vynést pole zakázky a uvidíte celkový obrat či zisk, po té je vrátíte zpět a do řádku vynesete pole zaměstnanců a uvidíte jejich podíl na zisku, obratu či nákladech. Hodnoty se dají zobrazit jako souhrnné funkce součet, průměr, počet nebo jako procenta z navolené části (Obr. 1). Filtrování, řazení a průřezy Na semináři se naučíte řadit a filtrovat data v polích řádků, sloupců a mimo tabulku také filtrem sestavy, čímž vytvoříte úhel pohledu na data ušitý přesně na míru. Pro filtrování jsou již předpřipravena filtrovací kritéria pro konkrétní druh dat, proto při filtrování v poli např. „Datum prodeje“ se ukazují podmínky jako „minulý týden“, „tento týden“, „příští týden“ a to samé s měsíci, čtvrtletími a roky (Obr. 2). Pro komfortní ovládání filtrování a prezentaci dat jsou navíc od verze 2010 k dispozici tzv. průřezy. Zjistíte jak tyto akční, přepínací panely mohou ovládat i více kontingenčních tabulek najednou.(Obr. 3). Vnořená pole a mezisoučty Do stávajícího pole řádků či sloupců se mohou vnořit další pole, které rozšíří položky hlavního pole o další podrobnosti, které mohou být zobrazeny nebo sbaleny. Na vše přirozeně reaguje vybraná souhrnná funkce. Pokud by Vám nestačila jedna souhrnná funkce, je možno přidat další a tak zjistíte i průměr, maximum a minimum za prodej všech výrobků v jedné každé kategorii (Obr. 4). Databázový propoj, vlastní vzorce a funkceK průsečíkovým, souhrnným datům se dají přidat i souhrnné sloupce s vlastním vzorcem a funkcí, pak je možno např. známou funkcí „Když“ oznámkovat obrat zaměstnance a výsledek máte jako dynamickou součást tabulky. Podíváme se také na kontingenční grafy a nakonec vytvoříme databázový dotaz, kdy se data z jiného souboru Excel či souboru Access zobrazí ve formě kontingenční tabulky a to navíc s možností automatické aktualizace třeba již po jedné minutě (Vhodné také např. pro monitoring celkových výsledků společnosti na velkém zobrazovacím panelu). Těšíme se na Vás a věříme, že se zefektivní Vaše pracovní procesy s analýzou dat a poznáte na vlastní kůži, jakým přínosem jsou naše vzdělávací kurzy. Obsah Úvod do kontingenčních tabulek Vytváření kontingenčních tabulek Změna uspořádání polí v kontingenční tabulce Aktualizace kontingenční tabulky Změna číselného formátu seskupených a neseskupených dat Výběr možností rozvržení sestavy Formátování kontingenční tabulky Zobrazování celkových součtů a mezisoučtů Řazení polí v kontingenční tabulce Filtrování polí v kontingenční tabulce Změny výpočtů v kontingenční tabulce Vložení vzorců a funkcí do kontingenční tabulky Seskupování a rozdělování dat Zobrazování podrobností o hodnotě dat Vytváření kontingenčních grafů Databázový propoj z cizího zdroje dat (Excel a Access) ve formě kontingenční tabulky (případně práce s aplikací Microsoft Query) MS Office Fri, 25 Apr 2014 00:00:00 CEST Základní kurz potápění - Open Water Diver (OWD) http://www.nicom.cz/kurzy-potapeni/zakladni-kurz-potapeni-open-water-diver-owd/brno administrativní záležitosti spojené se zahájením kurzu OWD teoretická část seznámení se všemi částmi výstroje a jejich alternativami, výhodami a nevýhodami různých typů vybavení vliv potápění na lidské tělo plánování ponoru předcházení a řešení krizových situací dovednosti bezpečné zanoření a vynoření vyrovnání tlaku v uších vylití vody z masky udržení potřebné hloubky řešení krizových situací na hladině i pod ní komunikace pod vodou potápění v buddy týmu samostatné vedení ponoru Potápění Tue, 29 Apr 2014 00:00:00 CEST Adobe Photoshop pro pokročilé - víkendový kurz http://www.nicom.cz/graficke-programy/adobe-photoshop-pro-pokrocile-vikendovy-kurz/praha Popis prostředí programu Adobe Photoshop Práce s vrstvami a maskami vrstev Pokročilé operace s textem Cesty, kanály, akce Výběry a maskování velmi složitých objektů Využití barevných prostorů RGB, CMYK a LAB Pokročilé prolnutí vrstev a maskování Ořezová maska Vektorová grafika ve Photoshopu Seznámení s barevnými modely Práce s grafickými formáty Tisk Triky a tipy Adobe Sat, 26 Apr 2014 00:00:00 CEST