Práce s bloky v AutoCADu 2020

Aplikace AutoCAD ve verzi 2020 přinesla pár zajímavých novinek. Jedním z cílů vývojářů bylo zpříjemnit a zpřehlednit uživateli práci s bloky. Podívejme se tedy trochu blíž, jak se jim to povedlo 😊.

Paleta bloků

V současné době je k dispozici několik způsobů vkládání bloků: příkaz Vlož, Palety nástrojů a DesignCenter. Díky těmto různým dostupným možnostem je patrné, že lidé v odlišných oborech mají různé požadavky a preference.

Hlavním důvodem pro přepracování dialogu pro vkládání bloků bylo poskytnout lepší vizuální náhledy bloků v pracovním postupu při jejich samotném vkládání. Paleta zvyšuje efektivitu hledání a vkládání více bloků – včetně nové možnosti opakovaného umístění, která vám v některých případech ušetří kroky navíc.

 

Klíčové funkce v paletě nových bloků usnadňují efektivní zadávání a vkládání bloků z naposledy použitého seznamu nebo z uživatelem specifikovaných výkresů.

K dispozici jsou tři karty:

  • Karta Aktuální výkres zobrazuje všechny definice bloku v aktuálním výkresu buď jako ikony, nebo jako seznam.
  • Karta Historie zobrazuje všechny naposledy vložené bloky buď jako ikony nebo seznam bez ohledu na aktuální výkres. Tyto přetrvávají mezi výkresy a jejich relacemi. Blok z této karty můžete odebrat kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem možnosti Odebrat ze seznamu historie.
  • Karta Jiný výkres umožňuje procházení složek, ze kterých si můžete vybrat výkresy pro vložení jako bloky nebo pro výběr z bloků definovaných v těchto výkresech. Tyto výkresy a bloky také přetrvávají mezi výkresy a jejich relacemi.

Horní část palety obsahuje několik ovládacích prvků, včetně pole pro použití zástupných filtrů na názvy bloků a několik možností pro různé velikosti miniatur a styly seznamu.

Spodní část palety nabízí standardní ovládací prvky při vložení bloku jako je bod vložení, změna měřítka a úhlu otočení, případné rozložení bloku. Zcela novým prvkem je možnost Opakovat umístění referencí bloku.

Přístup z pásu karet

Karta Domů -> panel Blok -> Vložit nebo Karta Vložit -> panel Blok -> Vložit.

Přístup z pásu karet poskytuje galerii bloků dostupných v aktuálním výkresu spolu se dvěma novými možnostmi, Poslední bloky a Bloky z jiných výkresů.

 

Tyto dvě možnosti otevřou paletu Bloky buď na kartě Historie nebo na kartě Jiný výkres. Galerie zobrazuje stejný obsah jako karta Aktuální výkres. Umístění bloků z palety lze provést přetažením nebo kliknutím a umístěním.

Nové příkazy

PALETABLOKY (BLOCKSPALETTE) - Otevře paletu Bloky.

ZAVŘIPALETABLOKY (BLOCKSPALETTECLOSE) - Zavře paletu bloků.

KLASICKÝVLOŽ (CLASSICINSERT) - Otevře klasický dialog Vložit.

VLOŽ (INSERT) - Nyní spustí příkaz PALETABLOKY (BLOCKSPALETTE) s výjimkou skriptů, které spouštějí starší příkaz VLOŽ (INSERT) pro kompatibilitu skriptů.

-VLOŽ (-INSERT) - Nadále spouští verzi příkazového řádku klasického příkazu VLOŽ (INSERT).

Nové systémové proměnné

BLOCKMRULIST – Řídí počet bloků zobrazených na kartě Historie v paletě Bloky.

BLOCKNAVIGATE – Řídí soubory a bloky, které jsou zobrazeny na kartě Jiný výkres v paletě Bloky. Platná hodnota zahrnuje: Cesta / název souboru a příponu k existujícímu souboru a "." (znak tečka = Žádný) Pokud použijete tečku, pak bude zapamatován poslední použitý soubor při příštím otevření palety a bude udržovaný přes ostatní relace.

BLOCKREDEFINEMODE – Řídí, zda se při vkládání bloku z palety Bloky, který má stejný název jako blok uvnitř aktuálního výkresu, zobrazí dialog Blok-předefinování bloku.

  • 0 = Neprovede se předefinování – vždy použije definici lokálního bloku.
  • 1 = V případě potřeby zobrazí dialog "Blok - předefinování bloku" (Výchozí hodnota).

BLOCKSTATE (pouze pro čtení) – Oznamuje stav palety Bloky: otevřená nebo zavřená.

Závěrem

Pokud chcete zefektivnit svoji práci, získat další tipy nebo se přiučit něco nového, neváhejte si vybrat z kurzů v AutoCAD autorizovaném školicím středisku NICOM, a.s.

Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

Michal Spielmann
Autodesk Certified Instructor
Autodesk AutoCAD Professional
Autodesk Inventor Professional

 

Pomůžeme vám porozumět aplikaci AutoCAD do hloubky