Soft Skills - nově v nabídce

Požadavky trhu práce a tím i nároky zaměstnavatelů zaznamenaly v průběhu minulých let výrazné změny. Dříve kladli personalisté důraz téměř výhradně na odborné znalosti uchazečů, dnes je stále více zajímá individuální osobnost jednotlivých kandidátů.

Pojem "osobnost" zahrnuje ony vlastnosti, které nelze pojmout do odborné kvalifikace. Nejen v anglosaském světě jsou označovány jako "soft-skills", tento termín se většinou nepřekládá ani do češtiny. Jako soft-skills jsou označovány vlastnosti, jejichž důležitost se liší podle konkrétních požadavků podniku. Spektrum soft-skills sahá od empatie či znalosti lidí přes komunikativnost či sebekritičnost až po schopnost prosadit se, vést tým anebo schopnost nadchnout ostatní pro společný cíl.
 
Co zní v teorii jako samozřejmost, je pro mnohé absolventy tou největší a nejtěžší zkouškou na cestě k profesnímu úspěchu. Další důvod k tomu, abyste se snažili rozvíjet soft skills co nejdříve!

 

 

kódnázevhodnocení kurzucena od bez DPHnejbližší termín 
V01 Obchod a krize v nás aneb Stížnost a reklamace --------- 5 990,- 2.5.2012 Detail kurzu
V02 Efektivní Time management a Stres management --------- 3 190,- 15.5.2012 Detail kurzu
V03 Prezentační a rétorické dovednosti --------- 5 990,- 16.5.2012 Detail kurzu
V04 Lingvopedie - naučte se anglicky (německy, ...) - Farmulti® metoda, psychovzorce® --------- 3 790,- 18.5.2012 Detail kurzu
V05 Masová a přímá marketingová komunikace --------- 5 990,- 21.5.2012 Detail kurzu
V06 Tvorba reklamních sloganů a propagačních listů --------- 5 990,- 29.5.2012 Detail kurzu
V07 Efektivní komunikace - neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situací, antimanipulativní strategie --------- 5 990,- 5.6.2012 Detail kurzu
V08 Obchodní a vyjednávací dovednosti --------- 5 990,- 6.6.2012 Detail kurzu
V09 Rychločtení®, racionální čtení®, text management, info management, techniky duševní práce --------- 12 950,- 11.6.2012 Detail kurzu
V10 Kreativní marketing -jak se odlišit od konkurence --------- 5 990,- 13.6.2012 Detail kurzu
V11 Manažerské dovednosti aneb jak vést lidi k vyšším výkonům --------- 5 990,- 18.6.2012 Detail kurzu
V12 Zlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti, Farmulti® metoda, psychovzorce® --------- 7 490,- 18.6.2012 Detail kurzu
V13 Time management a zvládání stresu --------- 5 990,- 25.6.2012 Detail kurzu
V14 Asertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací --------- 5 990,- 9.7.2012 Detail kurzu
V15 Obchodní dovednosti - aktivní prodej --------- 5 990,- 9.7.2012 Detail kurzu
V16 Vyjednávání v obtížných situacích - nácvik vyjednávacích taktik - negociace, videotrénink --------- 5 990,- 11.7.2012 Detail kurzu
V17 Praktický trénink prezentačních dovedností pro pokročilé --------- 5 990,- 16.7.2012 Detail kurzu
V18 Typologie osobnosti pro každý den aneb Jak vyjít s každým --------- 3 190,- 19.7.2012 Detail kurzu
V19 Prezentační dovednosti - prakticky --------- 5 990,- 30.7.2012 Detail kurzu
V20 Zvládání konfliktních situací v zaměstníní, kolektivu a rodině --------- 5 990,- 30.7.2012 Detail kurzu