DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci,

opět jsme rozjeli prezenční výuku. Školení probíhá za dodržování všech hygienických opatření. I když jsme museli omezit kapacitu, množství znalostí, které si z kurzu odnesete, zůstává stejné.
I nadále se do našich kurzů můžete připojit online a absolvovat je vzdáleně z pohodlí svého domova.

Těšíme se na vás.
Tým NICOM

Vlastní šrafovací vzor v aplikaci AutoCAD

Dnešní tip přidávám opět na základě diskuze účastníků školení pro pokročilé v aplikaci AutoCAD, kde mimo jiné řešíme i vlastní šrafovací vzory. Vím, že na internetu je spousta článků ohledně vlastních šrafovací vzorů, ale právě diskuze účastníků na zmíněném kurzu mě vede k tomu, abych to ještě jednou shrnul. Pánové totiž již s internetovými články měli zkušenost, a přesto na školení přišli 😊.

Mimo AutoCAD

Zkušenější uživatelé vědí, že vlastní šrafovací vzory se tvoří mimo aplikaci AutoCAD, a to v jednoduchém textovém editoru, třeba v Poznámkovém bloku.

Definice šrafovacího vzoru může vypadat následně:

*TESTCIKCAK, náš testovací vzor s efektem cikcak

0, 0, 0, 5, 5, 5, -5

90, 5, 0, 5, 5, 5, -5

 

Takto zapsaný vzor

 

Kde jsou chyby?

A kde mám teda chybu? To mě řekněte!“ Ano, taková byla nejčastější reakce. Kouknul jsem na zdroje, které pánové použili a musím konstatovat, že chyby se nacházejí i přímo ve článcích na internetu. No a kde jsou ty zásadní chyby? Ty zobrazuje následující obrázek.

 1. Je nutné soubor uložit se stejným názvem, jako je název šrafovacího vzoru, jinak vlastní vzor šraf nebude fungovat. Z toho plyne, že každý vlastní šrafovací vzor má samostatný definiční soubor.
 2. Prázdný řádek na konci souboru.
 3. Mezera za znakem *

 

Rekapitulace

Takže jak vypadá správně napsaný soubor:

První řádek: *TESTCIKCAK, náš testovací vzor s efektem cikcak

V tomto řádku začíná kód šrafování se znakem hvězdičky a následným názvem vzoru velkými písmeny bez mezery. Pak máme popis vzoru oddělený čárkou.

Druhý řádek: 0, 0, 0, 5, 5, 5, -5

Druhý řádek je určen pro vodorovnou čáru vzoru.

 • První znak 0 definuje úhel, který je 0 stupňů, který tvoří vodorovnou čáru.
 • Druhý a třetí znak 0, 0 jsou souřadnice výchozího bodu horizontální čáry.
 • Čtvrtý a pátý znak 5, 5 jsou souřadnice počátečního bodu další sady vodorovné čáry vzhledem k nastavenému počátku prvního bodu (viz předchozí odrážka).
 • Šestý a sedmý znak 5, -5 definují délku segmentu čáry a délku mezery. Délka segmentu je zobrazena jako 5 (kladná hodnota) a mezera je zobrazena jako jednotka -5 (záporná hodnota).

Třetí řádek: 90, 5, 0, 5, 5, 5, -5

Třetí řádek je určen pro svislou čáru vzoru.

 • První znak 90 opět definuje úhel, který je 90 stupňů, který tvoří svislou čáru.
 • Druhý a třetí znak 5, 0 jsou souřadnice výchozího bodu vertikální čáry vzhledem k levému dolnímu sloupci. Tento bod je definován vzhledem k počátku definovaném ve druhém řádku (počátek první vodorovné čáry).
 • Čtvrtý a pátý znak 5, 5 jsou souřadnice počátečního bodu další sady svislé čáry vzhledem k nastavenému počátku prvního bodu (viz předchozí odrážka). Tentokrát je však posunuta v úhlu 90°.
 • Šestý a sedmý znak 5, -5 opět definují délku segmentu čáry a délku mezery. Délka segmentu je zobrazena jako 5 (kladná hodnota) a mezera je zobrazena jako jednotka -5 (záporná hodnota).

Čtvrtý řádek:

Čtvrtý řádek je prázdný, ukončuje definici šrafovacího vzoru.

 

Závěrem

Závěrem mohu doufat, že jsem i já neudělal v popisu nějakou chybu. Pokud ano, napište nám. Zefektivněte vaši práci a přijďte na školení vedené profesionálem. Uvedené téma řešíme v kurzu pro pokročilé uživatele. Nebo se chcete přiučit něco nového? Neváhejte si vybrat z kurzů v AutoCAD autorizovaném školicím středisku NICOM, a.s.

Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

Michal Spielmann
Autodesk Certified Instructor
Autodesk AutoCAD Professional
Autodesk Inventor Professional

 

Vlastní šrafovací vzory řešíme v kurzu AutoCAD pro pokročilé.


Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci  nebo kterýkoliv jiný kurz může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky Zásady zpracování osobních údajů