DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci,

opět jsme rozjeli prezenční výuku. Školení probíhá za dodržování všech hygienických opatření. I když jsme museli omezit kapacitu, množství znalostí, které si z kurzu odnesete, zůstává stejné.
I nadále se do našich kurzů můžete připojit online a absolvovat je vzdáleně z pohodlí svého domova.

Těšíme se na vás.
Tým NICOM

Vzdělávání a podpora sociální integrace pro znevýhodněné osoby

V roce 2013 začala společnost NICOM spolupracovat při realizaci kurzů s Centrem sociálních služeb Praha, p.o.

V rámci plnění projektu „ Vzdělávání a podpora sociální integrace pro znevýhodněné osoby na území hl.města Prahy“  zabezpečujeme účastníkům účast v našich vzdělávacích a  rekvalifikačních kurzech.

 

Projekt je zaměřen na integrační aktivity s cílem zlepšit postavení zdravotně postižených osob na trhu práce, jejích návrat na trh práce a udržení se na trhu práce. Hlavním cílem projektu je zlepšení dostupnosti zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením, zvýšení jejich účasti na trhu práce a uplatnění podpůrných služeb určených pro tuto znevýhodněnou skupinu osob na území hl. města Prahy, jako je vzdělávání, rekvalifikace a současně zajištění mobility (dopravy) potřebné pro účast na vzdělávacích kurzech a pro výkon zaměstnání.
Tento projekt je spolufinancován Operačním programem Praha Adaptabilita. Veškeré další informace o tomto projektu naleznete na www.vmpraha.cz

Jsme rádi, že naše kurzy si mohou užít s pomocí této podpory i zdravotně znevýhodnění posluchači.

Vzdělávání a mobilita v Praze  EVROPSKÁ UNIE

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci  nebo kterýkoliv jiný kurz může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky Zásady zpracování osobních údajů