Přidání materiálu na nerovinné plochy v aplikaci SketchUp

V poslední době při školení aplikace SketchUp zajímá posluchače, jak přidat materiál na plochu, která není rovinná, proto jsem se rozhodl tento týden věnovat tomuto tématu, jelikož to není nijak obtížné.

 

Než se dostaneme k „jádru pudla“

Audesk autorizované školicí střediskoChtěl bych všem poděkovat, kdo navštěvují moje CAD kurzy a CAD kurzy mých kolegů v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM.

Za uplynulý fiskální rok naše CAD kurzy navštívilo nejvíce posluchačů ze všech Autodesk autorizovaných školicích středisek.

Ještě jednou díky! Znamená to pro nás, že naši práci děláme dobře a nakopává nás to dál, abychom přinášeli další tipy a triky pro zefektivnění vaší práce, či vám pomáhali řešit vaše CADovské trable.

 

 

A teď už k „jádru pudla“

Pokud chcete aplikovat materiál v aplikaci SketchUp na nějaké zakřivené plochy, postupujte dle následujících kroků.

  • Pro náš příklad jsem zvolil polokouli.

 

Plocha po aplikaci materiálu „logo“

 

  • Pokud byste postupovali standardním postupem, tzn., zvolili byste nástroj Paint Bucket, dostanete neuspokojivý výsledek.
  • Na naši polokouli jsem aplikoval logo společnosti NICOM, a.s. a výsledek je patrný na obrázku níže.

 

Plocha po aplikaci materiálu „logo“

 

Postup pro správné zobrazení

  • Pokud chcete plochu pokrýt pro správné zobrazení, využijte následující postup.

 

1. Vytvořte si rovinnou plochu, například pomocí obdélníka, kterou umístěte nad půlkulovou plochu.
2. Naimportujte obrázek pro použití materiálu. V nabídce File zvolte Import. Vyberte požadovaný obrázek, a v nabídce Use Image as zvolte Texture.

Typ importovaného obrázku

 

3. Umístěte obrázek vlečením protilehlých rohů do připraveného obdélníka. Tím bude import obrázku dokonán a naleznete ho v okně Materials.

Umístění obrázku

 

  • Pokud v této fázi použijete nově importovaný materiál, výsledek bude neuspokojivý, jak jsem se již zmínil na začátku.

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na obrázek v obdélníku a v nabídce zvolte Texture -> Projected. Tím umožníte aplikaci SketchUp promítnout obrázek n a půlkulovou plochu.
2. Zvolte nástroj Paint Bucket a se stisknutou klávesou Alt vyberte obrázek. Tím si „nakápnete“ materiál pro jeho použití.
3. Klepněte na půlkulovou plochu a požadovaný výsledek se dostaví.
4. Obdélník s obrázkem, který nám pomohl promítnout nový materiál na půlkulovou plochu můžete odstranit.

Požadovaný výsledek

 

Další práci či tipy a triky (například jak aplikovat obrázek na válcovou plochu), se můžete dozvědět na mých kurzech pro aplikaci SketchUp v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM a.s.

Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace SketchUp nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

Michal Spielmann
Autodesk Approved Instructor
Autodesk Inventor Professional