Office 2019 – 2. díl | Novinky Excel

Seznamte se se změnami

Na podzim roku 2018 představila společnost Microsoft nový Office 2019. I v učebnách NICOM se s novými verzemi můžete setkat a na kurzech s nimi již běžně pracujeme. Vychytávek, které s novou verzí přichází je plno a byla by škoda o nich nevědět a nevyužívat je na plno.

S novinkami v programu Microsoft PowerPoint jsme vás již seznámili v prvním díle. Nyní se zaměříme na Excel. 

Excel ve verzi 2019 přináší asi největší množství novinek a ve verzi 0ffice 365 pak ještě navíc další skvělé funkce ulehčující práci s daty.

 

Rychlý přístup k hornímu a dolnímu indexu

Drobné vylepšení je možnost přidat si tlačítka pro vytvoření horního a dolního indexu na panel nástrojů či panel pro rychlý přístup.

MS Excel 2019 - Rychlý přístup k hornímu a dolnímu indexu

 

Nové funkce

CONCAT a TEXTJOIN

Tato nová funkce se velmi podobá funkci CONCATENATE, ale kratší zápis je srozumitelnější, a navíc podporuje kromě odkazů na buňky i odkazy na oblasti.

Pokud potřebujeme mezi jednotlivé spojované oblasti (texty) vložit konkrétní znak oddělovače použijeme raději funkci TEXTJOIN.

IFS

Je tu konec mnoha vnořených funkcí KDYŽ, novým řešením je funkce IFS. U této funkce se podmínky testují v pořadí, v jakém je zadáte. Pokud je některá podmínka splněná, vrátí se odpovídající výsledek. Můžete také zadat podmínku, která „vychytá“ případy, kdy není splněná žádná z ostatních podmínek.

SWITCH

Tato funkce porovnává hodnotu výrazu se seznamem hodnot v jejich pořadí a jako výsledek vrací první shodnou hodnotu. Ve cvičení si porovnáme s funkcí IFS či vnořeným KDYŽ, jak se mohou do určité míry hezky zastupovat.

Porovnání funkce SWITCH s funkcemi IFS a KDYŽ


Rodinu funkcí s ifs na konci (tj. SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS) doplnila také funkce MAXIFS, která vrátí největší číslo z oblasti splňující jednu nebo více podmínek a MINIFS naopak vrátí nejmenší číslo z oblasti, která splňuje jednu nebo více podmínek.

Nové grafy

Mapový graf Kartogram

K porovnání hodnot a zobrazení kategorií v různých geografických oblastech můžete vytvořit mapový graf. Používejte ho, když máte v datech geografické oblasti – země, státy. Kartogram najdete v souboru s příklady.

Mapový graf Kartogram

 

Těšit se brzy můžete na 🟠3. díl Office 2019🟠, který se bude věnovat programu Microsoft Word.

 

Podívejte se na novinky v PowerPointu z 1. dílu.


Ukážeme vám, jak si díky Excelu ulehčit práci


 

Autorka článku: Bc. Eva Hermanová
Lektorka kurzů Microsoft Office