Manažerská akademie

Akademie NICOM

cena kurzu:
od 49990 Kč bez DPH od 60488 Kč s DPH
?
Dárkový poukaz

Dárkový poukaz s platností půl roku (obdarovaný si sám vybere termín).
Bližší informace o dárkovém poukazu naleznete ZDE

Termíny
Město
Pouze slevy
Garance otevření
Základní informace Obsah kurzu Co se naučíte Návaznost kurzů Zaslat dotaz ke kurzu Fotogalerie

Základní informace

Mít skvělého šéfa, kterého si vážím jako profíka i člověka, je velký dar, inspirace, ale také mnohdy vzácnost. Odkud se dobří šéfové a vedoucí berou? Jak a z čeho se rodí? Chcete mezi takové patřit? Pak pokročte k osobní seberealizaci. My vám s tím pomůžeme a dobrého šéfa z vás uděláme!

Na kurzu poznáte zásadní kvality dobrého manažera a lídra. Naučíte se sdělit ostatním, proč by vás měli následovat. Poznáte, jak správně, a hlavně efektivně, pracovat se svými lidmi. Budete potřebovat pracovat s vlastními osobními kvalitami, opřít se do svých hranic a otevřít myšlení na hranicích své komfortní zóny.

Prostřednictvím konkrétních technik a funkčních postupů zvýšíte zájem týmu spolupracovat a dosahovat vyšších výkonů. Poznáte, kdy použít jaký styl vedení, jak předejít množství zbytečných konfliktů a nedorozumění a jak podpoříte angažovanost. Vše budete aplikovat přímo do vašeho prostředí formou prožitkových cvičení.

Manažerská akademie je ucelený vzdělávací program, který poskytne svým účastníkům potřebné znalosti a dovednosti k tomu, aby mohli plně využít potenciál svých týmů, zlepšit své vůdčí dovednosti a naučit se je kontinuálně rozvíjet pro potřeby své organizace.Cíl kurzu

 • Komplexně rozvinout manažerské dovedností účastníků ve třech základních nosných pilířích manažerské praxe – rozvoji komunikace, spolupráce a sociální pohody.

Zaměření kurzu

 • Kurz je vhodný pro manažery, kteří chtějí rozvíjet sebe a své týmy tak, aby dosahovaly vynikajících výsledků, byly stabilní, efektivní a sladěné.

Kurz je rozdělen do 7 logicky na sebe navazujících modulů:

 • MODUL 1 – Osobnost vedoucího v prostředí organizace a vedení sebe sama – 2 dny
 • MODUL 2 – Komunikační dovednosti vedoucího – 2 dny
 • MODUL 3 – Workshop komunikačních dovedností vedoucího – 1 den
 • MODUL 4 – Rozvoj lidí a týmů – 1 den
 • MODUL 5 – Vedení týmů a spolupráce – 2 dny
 • MODUL 6 – Firemní kultura – 1 den
 • MODUL 7 – Workshop rozvoje spolupráce a leadershipu – 1 den

Studijní materiály

 • Tištěné autorské materiály v ceně kurzu.

Zážitkové kurzy formou vlastního prožitku a gamifikace

Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kvalitní káva.

Obsah kurzu

MODUL 1 – Osobnost vedoucího v prostředí organizace a vedení sebe sama

 • Vstupní analýza – Spokojenost a Výzvy,
 • osobnost a kompetence leadera,
 • práce se silnými a slabými stránkami, kompetenční strom,
 • strategie jejich rozvoje,
 • maximalizace silných versus kompenzace slabých stránek tzv. vítězná strategie,
 • sebeuvědomění,
 • emoční inteligence,
 • empatie a otevřenost vůči změnám,
 • mentální nastavení – Mindset jako základní předpoklad úspěchu,
 • sebevědomí, sebejistota a autenticita jako nezbytný nástroj leadershipu,
 • osobní vize a hodnoty,
 • práce s osobnostními odlišnostmi,
 • agilita a odolnost,
 • workshop a cvičení praktických situací,
 • akční plány.

MODUL 2 – Komunikační dovednosti vedoucího

 • Retrospektiva – návrat k minulému setkání a kompetenční strom,
 • nástroje pro utváření otevřené komunikace z pozice vedoucího,
 • asertivita,
 • manipulace a obrana proti ní,
 • zvládnuté konflikty jako mocný nástroj rozvoje,
 • průběh konfliktních situací,
 • techniky zvládnutí a využití emočně obtížných situací,
 • empatická a nenásilná komunikace,
 • konflikt jako nástroj růstu,
 • nástroje k prevenci nedorozumění,
 • sdílení zpětné vazby,
 • argumentace,
 • vyjednávání a dosahování konsenzu místo kompromisů,
 • workshop a cvičení praktických situací,
 • aktualizace akčních plánů.

MODUL 3 – Workshop komunikačních dovedností vedoucího

 • Retrospektiva – návrat k minulému setkání a kompetenční strom,
 • shrnutí, opakování a integrace získaných dovedností v tématu komunikace,
 • komunikační praktika – řešení modelových situací a trénink na připravených cvičeních.
 • řešení reálných situací z praxe – simulace, analýza, řešení.
 • aktualizace akčních plánů,
 • styly vedení – instruování, přikazování, delegování, koučování,
 • Marsmallow experiment,
 • aktualizace akčních plánů.

MODUL 4 – Rozvoj lidí a týmů

 • Retrospektiva – návrat k minulému setkání a kompetenční strom,
 • charakteristika týmu a vývoj spolupráce,
 • rozvoj týmu a vývoj spolupráce,
 • rozvoj potenciálu lidí,
 • týmové role a jejich využití,
 • typologie a rozdíly v osobnostech,
 • jak rozvíjet potenciál lidí, týmu a firmy,
 • synergické efekty,
 • vliv sociální pohody,
 • zvyšování výkonnosti firmy přes změnu a myšlení lidí,
 • Bilaterál – pohovor ve dvou – pravidelná rozvojová schůzka,
 • vedení pohovorů, práce se zpětnou vazbou,
 • aktualizace akčních plánů.

MODUL 5 – Vedení týmů a spolupráce

 • Retrospektiva – návrat k minulému setkání a kompetenční strom,
 • 5 bodů jasnosti týmu z prvního setkání,
 • 5 dysfunkcí týmu,
 • tým v rámci organizace a definování cílů,
 • práce se skupinovými hodnotami týmu,
 • sladění osobních a firemních hodnot,
 • skupinová, týmová a firemní vize a jejich sladění,
 • plánování a prioritizace – Pyramida: vize – strategie – cíle – projekty – úkoly,
 • týmový manifest,
 • simulace tvorby týmových hodnot a vize, týmové komunikace a vize,
 • motivace týmu, motivační příležitosti,
 • motivace a systémy odměňování,
 • sdílení individuálních poznatků jako forma motivace,
 • stupně motivace,
 • aktualizace akčních plánů.

MODUL 6 – Firemní kultura

 • Retrospektiva – návrat k minulému setkání a kompetenční strom,
 • význam a vliv prostředí a kultury,
 • retrospektiva – návrat k minulému setkání a kompetenční strom,
 • Matrix organisations,
 • agilní týmy a kultura,
 • organizace 1.0 - 2.0 - 3.0,
 • kmenová kultura – mise a kmeny,
 • pokročilé formy spolupráce – holakracie, samoorganizace,
 • budoucnost organizací – Tyrkysové organizace,
 • aktualizace akčních plánů.

MODUL 7 – Workshop rozvoje spolupráce a leadershipu

 • Retrospektiva – návrat k minulému setkání a kompetenční strom,
 • pokročilé leaderovské nástroje,
 • inspirativní mentoring,
 • participativní cvičení,
 • prohlubování koučování,
 • shrnutí, opakování a integrace získaných dovedností v tématu spolupráce,
 • týmová praktika – řešení modelových situací a trénink na připravených cvičeních,
 • řešení reálných situací z praxe – simulace, analýza, řešení,
 • vyhodnocení akčních plánů,
 • vyhodnocení vzdělávacího procesu.

Co se naučíte

 • Proniknete do hloubky manažerské profesionality.
 • Naučíte se konkrétní metody a techniky, jako je manažerská smyčka, situační vedení, práce s otázkami, pyramida plánování nebo práce s vizí.
 • Pochopíte význam kultury a sociálních aspektů versus technik a pravidel.
 • Zjistíte, jaké nástroje máte, abyste mohli pozitivně ovlivňovat život vašeho týmu.
 • Poznáte specifika jednotlivých rolí v týmu a naučíte se podporovat talenty svých lidí, aby byli schopnější.
 • Naučíte se správně komunikovat zadání a vhodně řešit konflikty při jejich realizaci.
 • Rozvinete své soft-skills dovednosti a open mindset.
 • Odhalíte, jaké překážky na vás čekají při osobní transformaci a jak je překonávat.
 • Vše si vyzkoušíte na příkladech z praxe a zažijete konkrétní situace, na kterých si vše snadněji osvojíte.

Hodnocení kurzu

Tento kurz ještě nikdo nehodnotil

Zobrazit všechna hodnocení
Ing. Milan Tomeš

lektoři

Lektor kurzů soft skills a MS Office
Bc. Jiří Bréda

lektoři

Lektor kurzů soft skills
Zobrazit tým

Zaslat dotaz ke kurzu

Kontaktní osoba: *
E-mail: *
Telefon: *
Váš vzkaz:
* - Takto označené položky je nutné vyplnit