Profil lektora

Od mládí se věnuje zájmově fotografování a později v devadesátých letech spolupracuje na foto-grafických zakázkách s řadou firem (kalendáře, ilustrace, reportáže, tiskoviny apod.). Prakticky celou dobu své fotografické praxe popularizuje fotografický obor a šíří povědomí o dalších možnostech fotografie (makro, mikro, infrared, 3D, astro, dírková optika, kontaktní fotografie atd.) a o návazných možnostech tvůrčího zpracování (počítačová fotografika). Je doslova nadšencem experimentální fotografie s využitím netradičních možností. Jeho oblíbené žánry jsou krajina, akt a reportážní fotografie, jejichž témata většinou dále graficky rozpracovává a snaží se tak vyjádřit své vnímání světa.