Měřítka čar v AutoCADu tip 174

tip 174

 

Jistě jste se již potýkali ve vašich výkresech s měřítky jednotlivých čar. Jinak je potřebujete vidět v modelovém prostoru, jinak ve výkresovém prostoru a tam ještě nejlépe sjednotit pro každý výřez. Není žádným tajemstvím, že ne všichni známe všechna úskalí. Aktuálně mě kontaktovala jedna uživatelka, která není jediná, jež se na mě obrací právě s touto problematikou. Takže zkusím nastínit nějaká základní doporučení.

 

Existují nyní čtyři proměnné aplikace AutoCAD, které řídí měřítko typů čar. Může to působit trochu zmateně, tak čtěte pozorně…

Doporučené hodnoty:

LTSCALE = 1

CELTSCALE = 1

PSLTSCALE = 1

MSLTSCALE = 1

 

Chcete-li změnit hodnotu proměnné, jednoduše ji zadejte do příkazového řádku a po zobrazení výzvy zadejte novou hodnotu. Tyto hodnoty jsou ukládány do výkresu, takže je vhodné, abyste je měnili přímo v souboru šablony.

Proč právě používat tyto hodnoty? Pak čtěte pozorně dál.

 

LTSCALE

Line Type Scale (nebo taky česky TČMĚŘ), tato proměnná nastaví globální faktor měřítka typu čáry.

Použijte LTSCALE ke změně faktoru měřítka všech typů čar pro veškerou geometrii ve výkresu. Změna faktoru měřítka typu čáry vyžaduje pro náhled změn regeneraci. Použijte příkaz REGEN (RE).

Pokud kreslíte a vykreslujete (tisknete) pouze z modelového prostoru, můžete pomocí proměnné LTSCALE měnit všechny typy čar tak, aby odpovídaly vašim měřítkům. Pokud použijete rozvržení výkresového prostoru, nechte ji nastavenou na hodnotu 1.

Celtscale

 

CELTSCALE

Current Entity Line Type Scale, tedy co se chystáte kreslit jako další! Proměnná nastaví měřítko typu čáry pouze pro nové čáry, které teprve vytvoříte.

CELTSCALE je se vztahuje k LTSCALE . Tím, že například nastavíte CELTSCALE na hodnotu 0.5, další čáry, které nakreslíte, budou mít faktor měřítka čáry poloviční, než mají nakreslené čáry předchozí.

Tuto funkci můžete použít pro změnu měřítka typu čáry při kreslení samotné čáry. Můžete také změnit měřítko typů čar vybrané geometrie až následně po jejich nakreslení. Najděte v paletě Vlastnosti vybraných objektů Měřítko typu čáry (LTSCALE) a změňte ho dle potřeby.

Jak skončíte, nezapomeňte nastavit proměnnou CELTSCALE tak, aby odpovídala proměnné LTSCALE.

AutoCADu tip 174

 

PSLTSCALE

Paper Stempo Line Type Scale. Tato proměnná řídí měřítko typu čáry geometrie zobrazené ve výřezech výkresového prostoru.

Tato proměnná má pouze dvě nastavení. Nastavení PSLTSCALE na hodnotu 0 (vypnuto) znamená, že faktor měřítka čáry geometrie modelového prostoru nebude ovlivněn měřítkem výřezu. Nastavení PSLTSCALE na hodnotu 1 (zapnuto) znamená, že měřítko typu čáry geometrie modelového prostoru bude změněno tak, aby odpovídalo měřítku pohledu.

Používáte-li rozvržení výkresového prostoru, změna měřítka typu čáry výkresového prostoru zajišťuje, že veškerá vaše geometrie bude mít správné měřítko typu čáry, nezávisle na měřítku výřezu.

Proměnné LTSCALE a CELTSCALE stále ovlivňují měřítko typu čáry vaší geometrie. Je tedy možné, že budete muset použít příkazy REGEN nebo REGENV k dosažení výsledku změn výřezů.

AutoCADu tip 174

 

  AutoCADu tip 174

 

MSLTSCALE

Model  Stempo  Line Type Scale - toto je poměrně nová proměnná - od roku 2007), ale velmi užitečná proměnná. Stejně jako měřítko typu čáry ve výkresovém prostoru má pouze dvě možnosti. Nastavení MSLTSCALE na 0 (vypnuto) se typy čar v AutoCADu budou chovat jako vždy. Nastavení funkce MSLTSCALE Na hodnotu 1 (zapnuto) způsobí, že měřítko typu čar libovolné geometrie v modelovém prostoru se změní pomocí měřítka Poznámek. Umožňuje vám zobrazit náhled, jak může vypadat zobrazení měřítka typu čáry, když se na ni podíváte skrz výřez v daném měřítku ve výkresovém prostoru. Vyžaduje regeneraci.

Proměnná MSLTSCALE potlačí hodnoty proměnných LTSCALE a CELTSCALE v modelovém prostoru, ale nemá žádný vliv ve výkresovém prostoru, takže by to nemělo změnit způsob, jakým vaše geometrie vypadá uvnitř výřezů výkresového prostoru.

Použití proměnné MSLTSCALE je opravdu dobrý způsob, jak zkontrolovat, jestli vaše typy částí vypadají tak, jak očekáváte, aniž byste se museli přepínat tam a zpět mezi výkresovým a modelovým prostorem.

AutoCADu tip 174

Věřím, že tento tip byl pro vás velmi užitečný. Pokud nechcete čekat na další, vězte, že nejproduktivnější je výuka pod vedením odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některý z kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM a.s.

Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace AutoCAD nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

 

autor: Michal Spielmann

  • Autodesk Approved Instructor
  • Autodesk Inventor Professional

 

Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace AutoCAD nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

Kurzy CAD a 3D

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky