AutoCAD 2009 – seznamte se!

Přejděte na vyšší produktivitu s novým AutoCADem a ATC NICOM.

Seznámení

Autodesk měl ve spojení se software AutoCAD® na mysli pouze jeden cíl: zvýšit vaši produktivitu. AutoCAD 2009 startuje zvýšení se schopností uživatelských a rozšiřujících nástrojů prostředí, které zvýší veškerou návrhovou produktivitu snížením počtu kroků potřebných k zadání příkazu. Nově navržené, inovativní vlastnosti usnadňují práci s hladinami a pomáhají novým i stávajícím uživatelům být produktivnější, jak rychle je to jen možné. Nové navigační nástroje, jejichž používání je velmi jednoduché, vám ukážou nový způsob pro práci s 3D modely. Přejděte na vyšší produktivitu s novým AutoCADem a ATC NICOM.

Poznámka: Protože máme k dispozici zatím jen anglickou verzi AutoCADu, neberte počeštěné výrazy v jednotlivých dílech za směrodatné, mohou se od lokalizovaných výrazů lišit.

Požadavky na systém AutoCAD® 2009

 • Pro 32-bit AutoCAD® 2009:
  • Intel® Pentium® 4 proceor nebo AMD Athlon, 2.2 GHz nebo vyšší , případně Intel nebo AMD Dual Core procesor, 1.6 GHz nebo vyšší
  • Operační systém Microsoft® Windows Vista™, Windows® XP SP2
 • Pro Microsoft Windows XP SP2
  • 1 GB RAM
  • 750 MB volného místa na disku pro instalaci
  • 1024x768 VGA s True Color
  • Prohlížeč Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (SP1 nebo vyšší)
 • Pro Microsoft Windows Vista™ nebo 3D modelování
  • Intel® Pentium® 4 procesor nebo AMD® Athlon, 3.0 GHz nebo vyšší, případně Intel nebo AMD Dual Core procesor, 2.0 GHz nebo vyšší
  • 2 GB RAM nebo vyšší
  • 2 GB free volného místa na disku (instalace není brána v úvahu)
  • 1280 x 1024 32-bit grafická karta (True Color) 128 MB nebo vyšší, OpenGL®, nebo Direct3D®.
  • Pro Windows Vista je Direct3D grafické karty se 128 MB nebo vyšší jsou nutností.
 • Pro 64-bit AutoCAD® 2009:
  • Windows XP Professional x64 Edition nebo Windows Vista 64-bit
  • AMD® 64 nebo Intel EM64T procesor
  • 2GB RAM
  • 750 MB volné místo na disku pro instalaci
  • AutoCAD 64-bit nelze instalovat na 32-bit operační systém Windows

Uživatelské prostředí

Okno aplikace

Okno aplikace AutoCADu 2009 má nový vzhled s novou pracovní atmosférou. Poskytuje jednoduchý přístup k většině běžně používaných nástrojů při zachování maximální kreslící plochy. Základní okno aplikace obsahuje Průzkumník nabídek (Menu Browser), panel nástrojů Rychlý přístup (Quick Access Toolbar), Infocentra (InfoCenter), proužkové nabídky (Ribbon) a stavové řádky (Status bar).

Pozadí modelového prostoru bylo změněno na základní bílou barvu. To umožňuje uživatelům kreslit v modelovém prostoru tmavými barvami, které jsou lépe viditelné na bílém rozvržení papírového prostoru.

Průzkumník nabídek (Menu Browser)

Nový průzkumník nabídek poskytuje jednoduchý přístup k původním roletovým nabídkám včetně jejich příkazů a dokumentům, a to z jednoho tlačítka zobrazeného v horním levém rohu AutoCADu.

Průzkumník nabídek zobrazuje vertikální seznam nabídek, který emuluje tradiční horizontální nabídky zobrazované v horní části předchozích verzí okna AutoCADu. Výběrem nabídky z Průzkumníku nabídek se rozbalí seznam poskytující přístup k příkazům.

V horní části Průzkumníku nabídek se nachází nástroj Hledat k vyhledání klíčového slova v souboru CUI (custom user interface). Například, zadáte-li do vyhledávacího pole L-I-N-E (úsečka), AutoCAD na základě dynamických filtrů prohledá všechny možnosti a zobrazí všechny položky nalezené v souboru CUI obsahující řetězec line (Line, Spline, Linetype, Command line, a všechny další). Poklepáním na vybranou položku spustíte asociovaný příkaz.

Průzkumník nabídek dále poskytuje přístup v levé spodní části k právě otevřeným nebo naposledy otevřeným souborům, případně k naposledy použitým příkazům. Jednotlivé výkresové soubory si můžete v seznamu nechat zobrazit jako ikony, malé, střední nebo velké obrázky a tím je lépe identifikovat. Pokud zvolíte historii použitých příkazů, můžete výběrem ze seznamu příkaz okamžitě zopakovat.

Poklepáním na vybranou položku spustíte asociovaný příkaz.

Pokud si v Průzkumníku nabídek zobrazíte naposledy otevřené soubory, můžete si je nechat zobrazit v pořadí jejich otevření, uspořádány podle data nebo typu. Dále si můžete zobrazit náhledový obrázek s dalšími informacemi vybraného souboru (cestu uložení, datum modifikace, verze výkresového souboru, uloženo kým).

Místní nabídka pravého tlačítka myši v Průzkumníku nabídek nabízí uživateli další možnosti, jako je otevření či částečné otevření dokumentu, otevření jen pro čtení, přišpendlení nebo smazání seznamu historie otevřených souborů.

Panel nástrojů Rychlý přístup (Quick Access Toolbar)

Panel nástrojů rychlý přístup je zobrazený v horní části okna aplikace hned vedle Průzkumníka nabídek. Obsahuje často používané nástroje, jako jsou příkazy Nový, Otevřít, Uložit, Vykreslit, Zpět a Znovu. Do tohoto panelu nástrojů můžete přidávat nebo odebírat nástroje z dialogu CUI, který je přístupný z místní nabídky pravého tlačítka myši. Nástroje můžete jednoduše přetáhnout ze seznamu příkazů. Změněné nástroje můžete uložit pro každý pracovní prostor zvlášť.

Infocentrum (InfoCenter)

Infocentrum je součástí aplikace AutoCAD 2009 pro flexibilnější vyhledávání nápovědy. Na titulkové liště můžete textové pole pro vyhledání jednoduše skrýt nebo znovu zobrazit. Při zadání vyhledávaného tématu můžete také specifikovat, ve kterém dokumentu bude prohledávání spuštěno, čímž můžete výrazně snížit čas strávený nad nápovědou.

Proužkové nabídky (Ribbon)

Proužkové nabídky, zobrazené v horní části okna AutoCADu, poskytují jednoduchý přístup přes kolekci záložek panelů. Každá položka obsahuje několik panelů a každý panel obsahuje několik nástrojů. Některé panely mohou rozbaleny pro přístup k dalším nástrojům.

Implicitně je proužková nabídka ukotvena v horní části okna aplikace AutoCAD, ale místní nabídka pravého tlačítka myši umožňuje řídit zobrazení a chování proužkové nabídky. Tu lze také zavřít a znovu otevřít později použitím příkazu „Ribbon“. Redukovat prostor, který proužková nabídka zabírá, můžete skrytím volby „Show Panel Titles“ nebo minimalizací záložek nebo titulku panelů.

Proužková nabídka (Ribbon) může také emulovat Řídící panel, který ve verzi 2009 plně nahrazuje.

Zobrazení proužkové nabídky můžete řídit pomocí místní nabídky pravého tlačítka myši. Záložky a panely můžete jednoduše zapínat a vypínat, můžete je jednoduše organizovat přesouváním pomocí myši do nového umístění. Přetažením můžete také panely osamostatnit, vytvořit plovoucí panely. Proužkové nabídky můžete uživatelsky upravovat pomocí dialogu CUI.

Stavová řádka

Stavová řádka doznala změny ve své levé části v podobě možnosti přepnutí tlačítek s názvy na ikony a byly do ní přidány nové nástroje. Přepínání lze jednoduše provést pomocí místní nabídky pravého tlačítka myši. Nově do stavové řádky byl přidán nástroj Rychlé vlastnosti - Quick Properties (QP).

Pomocí místní nabídky můžete také řídit viditelnost jednotlivých tlačítek a nastavit chování Rychlých vlastností.

Místní nabídky jednotlivých tlačítek ve stavové řádce pak byly rozšířeny tak, aby uživatelé mohli provádět rychlejší nastavení kreslících pomůcek.

Tlačítko stavové řádky MODEL/VÝKR (Layout/Model) bylo přesunuto na pravou stranu a rozděleno na jednotlivá tlačítka. Na pravé straně naleznete také několik nových nástrojů: tlačítko Rychlý přehled listů Model, Rozvržení (Quick View Layouts), tlačítko Rychlý přehled výkresů (Quick View Drawings), tlačítka pro Zobrazovací příkazy PP (Pan) a ZOOM a nové funkce SteeringWheels™ a ShowMotion™. Tlačítko Měřítko poznámek se nyní přepíná s tlačítkem Maximalizace výřezu v závislosti na tom, zda pracujete s listem Model nebo Rozvržení. Poslední novinkou je tlačítko pro přepínání pracovních prostorů.

Rychlé vlastnosti (Quick Properties)

Panel Rychlé vlastnosti umožňuje prohlížet a modifikovat vlastnosti objektů okamžitě. Rychlé vlastnosti můžete zapínat a vypínat tlačítkem QP ve stavové řádce. Pokud je tlačítko zapnuté, panel Rychlé vlastnosti se automaticky zobrazí, jakmile vyberete objekt ve výkrese. Pro získání širší nabídky vlastností k modifikaci, posuňte kurzor na panel Rychlých vlastností a okno se automaticky rozvine a zobrazí všechny vlastnosti.

Místní nabídka pravého tlačítka myši umožňuje řídit zobrazení okna Rychlé vlastnosti. Pokud volba Auto-Collapse není vybrána, bude okno Rychlých vlastností zobrazeno vždy v plné velikosti. Volba Location Mode umožňuje specifikovat, kde se okno zobrazí. Podvolba Cursor zobrazí okno relativně k bodu, kterým vyberete objekt. Podvolba Float zobrazí plovoucí okno na místě jeho posledního zobrazení. Volba Docking zobrazí okno jako panel v proužkové nabídce (Ribbon).

Volba Settings poskytuje další možnosti řízení okna Rychlé vlastnosti pomocí dialogu Nastavení kreslení (Drafting Settings), karta Rychlé vlastnosti (Quick Properties). Zde můžete specifikovat, zda se okno bude zobrazovat či nikoli, při výběru kterých objektů se zobrazí, v jakém umístění a nakonec můžete specifikovat implicitní počet řádků, které budou viditelné při zapnuté volbě Auto-Collapse.

Při výběru více objektů, okno Rychlých vlastností se zobrazí obdobným způsobem jako příbuzné okno Vlastností pouze s nejběžnějšími vlastnostmi vybraných objektů. V rozbalovacím seznamu okna je dostupný výběr pro specifikaci jednotlivých typů vybraných objektů.

Vlastnosti, které se zobrazí při výběru objektů, můžete upravovat pomocí dialogu CUI (Customize User Interface), který je dostupný pod tlačítkem umístěným v pravém horním rohu okna Rychlých vlastností. Po jeho výběru se zobrazí zmiňovaný dialog s označeným vybraným objektem. Na pravé straně dialogu se zobrazí dva seznamy: definované typy objektů a dostupné vlastnosti vybraného objektu.

Typy objektů můžete ze seznamu odebírat nebo je naopak přidat. Vyberte tlačítko v pravé horní části seznamu objektů.

Rychlý přehled Rozvržení (Quick View Layouts)

Tlačítko Rychlý přehled rozvržení (Quick View Layouts) ve stavové řádce zobrazí horizontální řadu náhledů rozvržení. Tato nová funkce poskytuje rychlejší a vizuální alternativu k tradičnímu přepínání listů Model a Rozvržení. Rozvržení můžete identifikovat a vybrat nejen podle jména, ale také podle vizuálního náhledu. Přesuňte kurzor myši kolem hrany náhledu a obrázek se na obrazovce zvětší. Velikost náhledových obrázků můžete zvětšit nebo zmenšit, pokud podržíte klávesu CTRL a budete rolovat kolečkem myši nahoru nebo dolů.

Při přejíždění kurzorem přes náhledy rozvržení se zobrazí v horních rozích tlačítka pro vykreslení a publikování.

Další nástroje jsou dostupné v řídícím panelu, který se automaticky zobrazí pod Rychlým přehledem. Použitím těchto nástrojů můžete rychlý přehled přišpendlit pro trvalé zobrazení během práce na výkrese. Dále můžete vytvořit nové rozvržení, které se automaticky zobrazí v řádkovém přehledu náhledů jako poslední. Také můžete vybrané rozvržení jednoduše publikovat.

Můžete využít pravého tlačítka myši pro zobrazení příbuzné místní nabídky listu Rozvržení, včetně volby Správce nastavení stránky (Setup Manager). Novou volbou je pak možnost exportovat geometrii rozvržení do modelového prostoru nového výkresu.

Rychlý přehled výkresů (Quick View Drawings)

Tlačítko Rychlý přehled výkresů, umístěné ve stavové řádce, zobrazí horizontální řadu náhledů výkresů. Tato nová funkce poskytuje rychlejší a vizuální alternativu k tradičnímu přepínání výkresů pomocí kombinace kláves CTRL+T nebo používané roletové nabídce Okno. Rychlý přehled výkresů se chová stejně jako Rychlý přehled rozvržení, popsaný v předchozích odstavcích.

Při přejíždění kurzorem přes náhledy výkresů se zobrazí v horních rozích tlačítka pro uložení a zavření otevřených souborů. Další nástroje jsou dostupné v řídícím panelu, který se automaticky zobrazí pod Rychlým přehledem. Použitím těchto nástrojů můžete rychlý přehled přišpendlit pro trvalé zobrazení během práce na výkrese. Dále můžete vytvořit nový výkres nebo otevřít jakýkoliv existující.

Pokud přejedete myší přes náhled Rychlého přehledu výkresů, zobrazí se přehled všech listů (model/rozvržení) z vybraného výkresu nad přehledem výkresů. Ta si můžete jednoduše prohlížet a aktivovat jakékoliv rozvržení přímo z rychlého přehledu výkresů. Pro prohlédnutí většího náhledu jednoduše přesuňte kurzor myši přes náhled rozvržení, který automaticky změní velikost. Při přechodu kurzorem zpět na náhledy výkresů, opět se změní automaticky velikosti jednotlivých náhledů.

Krátká nápověda (Tooltips)

Krátká nápověda, na kterou jste zvyklý u tlačítek nástrojů, je nyní v AutoCADu ještě lepší a poskytuje více informací, které můžete potřebovat. Krátká nápověda se automaticky zobrazí, když kurzorem myši přejedete přes tlačítko nástroje. Nezobrazí se pouze název nástroje, ale i další přídavné informace včetně grafického znázornění, přímo ze systému nápovědy.

Další možností používání příkazu nástrojů je řízení zobrazeného obsahu krátké nápovědy palety Externích referencí a Správce sady listů: klepněte pravým tlačítkem myši na okraj palety a zvolte volbu Tooltip Style. Dále zvolte mezi podvolbami Preview, Details nebo Preview Details, kde můžete specifikovat velikost náhledu – malá, střední, velká.

Nyní stačí přejet kurzorem myši přes položku ve Správci sady listů nebo paletě Externích referencí a okamžitě získáte náhled na geometrii výkresu včetně detailních informací bez nutnosti položku vybrat.

Náhledy se zobrazí i jako krátká nápověda pro listy rozvržení a umožní vám tak lépe vybrat rozvržení, které chcete použít.

Nastavení skrývání zpráv

Zprávy upozornění doznaly v AutoCADu 2009 vylepšení, nyní poskytují více konzistentních informací. Nyní můžete řídit zobrazení individuálních zpráv upozornění, což nebylo v předchozích verzích AutoCADu možné. Můžete zvolit volbu typu „Tuto zprávu již příště nezobrazovat“ a AutoCAD již upozornění příště nezobrazí. Příkladem uveďme upozornění skrytí okna příkazové řádky. Po zvolení volby Always Close the Command Line Window si AutoCAD rozhodnutí uloží a při příštím skrytí okna příkazové řádky již zprávu upozornění nezobrazí.

Zobrazení skrytých zpráv můžete nyní řídit s použitím nové volby karty Systém dialogu Možnosti. Nově zde naleznete tlačítko Hidden Messages Settings, které zobrazí dialog pro obnovení skrytých zpráv.

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky