DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci,

opět jsme rozjeli prezenční výuku. Školení probíhá za dodržování všech hygienických opatření. I když jsme museli omezit kapacitu, množství znalostí, které si z kurzu odnesete, zůstává stejné.
I nadále se do našich kurzů můžete připojit online a absolvovat je vzdáleně z pohodlí svého domova.

Těšíme se na vás.
Tým NICOM

AutoCAD 2019 - 2. díl

Co je nového vol. II?

V minulém článku jsme se věnovali nástrojům aplikace AutoCAD, které byly zcela nové. Společnost Autodesk však pracuje na vývoji celý rok, proto některé novinky nejsou tak zcela novinkami, protože některé funkce a nástroje představuje v podzimních updatech svým zákazníkům s předplatným. Pojďme se nyní podívat, co nová verze aplikace AutoCAD dále přinesla pro nové uživatele.

Autocad 2019

Pohledy a výřezy

Vytváření a úprava pohledů a výřezů je nyní v aplikaci AutoCAD mnohem snadnější.

Pojmenované pohledy

Nový panel Pojmenované pohledy je přidaný na kartu Pohled pásu karet. Naleznete zde nástroje pro snadné vytváření, obnovení a úpravy pojmenovaných pohledů. Rozbalovací seznam Pohled umožňuje snadné obnovení pojmenovaných pohledů výběrem ze seznamu.

Autocad 2019

Nástroj Nový pohled nabízí zjednodušenou verzi dialogu Nový pohled / vlastnosti snímku pouze s nejzákladnějšími ovládacími prvky pro vytváření nového zobrazení. Můžete jej rozšířit, abyste získali přístup k celé sadě vlastností zobrazení a snímání.


Autocad 2019

Tlačítko Správce pohledů zobrazí dialog Správce zobrazení. Odtud můžete upravovat a spravovat pojmenované pohledy (stejně jako v minulosti – příkaz POHLED).

Vložení pojmenovaných pohledů jako výřezů


Tak tato funkce je fakt cool: vložení pojmenovaných pohledů do rozvržení!
Kontextová karta Rozvržení (pás karet), se zobrazí při aktivaci rozvržení – výkresového prostoru. Pokud aktivujete na pásu karet Rozvržení, uvidíte, že nyní obsahuje nový nástroj Vložit pohled. Ten zobrazuje ve výkresu všechny názvy pohledů modelu buď v galerii s náhledy obrázků pohledu, nebo jako jednoduchý seznam (v závislosti na tom, zda máte aktivovanou proměnnou GALLERYVIEW).


Autocad 2019

Jednoduše vyberte pohled z galerie a umístěte jej do rozvržení. Výsledek je stejný jako vícestupňový proces vytváření výřezu rozvržení, jeho aktivování, výběr zobrazení, nastavení měřítka, změna velikosti okna a uzamčení. Nyní to můžete udělat v jediném kroku - což vám umožní velmi rychle přidat mnoho pohledů!

AutoCAD aplikuje měřítko anotace pohledu na měřítko pohledu, pokud se vejde do listu. Pokud se to nehodí, aplikace AutoCAD odhadne a použije standardní měřítko založené na velikosti pojmenovaného zobrazení a rozvržení tak, aby odpovídalo polovině listu. Zobrazí se náhled zobrazení, když jej přetáhnete na rozvržení, což vám pomůže vizualizovat příslušnou měřítko. Měřítko můžete snadno měnit během vkládání výběrem požadované stupnice z nabídky pravého tlačítka myši s vybráním existujícího výřezu.


Autocad 2019

Vylepšení uzlů výřezu

Můžete snadno měnit měřítko nebo přesunout výřez výkresového prostoru kdykoli a to výběrem uzlu posunutí výřezu uzlu nebo trojúhelníkového uzlu měřítka. Můžete také použít uzly v rozích k úpravě hranice výřezu, ale je to mnohem méně pravděpodobné, že je budete potřebovat, protože hranice pohledu se automaticky změní při změně měřítka výřezu!


Autocad 2019

Vložení nového pohledu jako výřezu

Rychle můžete vytvářet nové pohledy modelů  a to i při práci s rozvržením  výběrem nástroje Nový pohled z ovládacího prvku galerie Vložit pohled (pod náhledovými obrázky).
To umožňuje určit oblast zobrazení v modelovém prostoru a poté okamžitě umístit pohled na rozvržení. Pokud výkres neobsahuje pojmenované pohledy, tedy ani náhledy v galerii, výběrem nástroje Vložit pohled z karty Rozvržení pásu karet automaticky spustí běh nástroje Nový pohled.


Autocad 2019

Pomocí těchto vylepšení pohledů a výřezů můžete snížit počet kliknutí a ušetřit čas! :)

Přepsání vlastností hladiny

Vylepšení Správce vlastností hladin a dalších ovládacích prvků hladiny usnadňují identifikaci přepisů a obnovení jejich výchozích hodnot.

Vlastnosti hladiny

Správce vlastností hladiny obsahuje novou ikonu stavu, která označuje, kdy je hladina Xrefu přepsaná. Pohybem kurzoru nad ikonou se zobrazí seznam všech aplikovaných přepsání hladiny.


Autocad 2019

Nový přepínač ve Správci vlastností hladiny usnadňuje identifikaci přepisování hladin Xrefů aplikací barvy na pozadí na všechny hladiny a přepsané vlastnosti - včetně přepsání Xrefů a výřezů.

Autocad 2019

Jako další pomoc při identifikaci hladin přepsaných Xrefů je k dispozici nový filtr hladin Přepsání externí reference. Jednoduše vyberte uvedený filtr, kde naleznete seznam všech hladin Xrefů ve výkresu s aplikovanými přepsáními. Nabídka pravého tlačítka myši umožňuje snadno obnovit všechny nebo jednotlivé vlastnosti hladiny Xrefů na původní hodnoty.


Autocad 2019

Podobná možnost je k dispozici v nabídce pravého tlačítka myši na libovolnou hladinu v seznamu hladin s přepsanými hladinami Xrefů. Můžete si vybrat nastavení vlastností hladiny Xrefu pouze pro vybrané hladiny nebo pro všechny hladiny.


Autocad 2019

Navíc nová možnost XREF v příkazu -HLADINA nabízí přístup v příkazovém řádku pro odstranění přepsání Xrefu.
Chcete-li rychle zjistit, zda byly na Xrefy nebo výřezy aplikovány přepsání vlastností hladiny, byla do palety Vlastnosti pro vybrané xrefy přidána volba Přepsání vlastností hladin a také popis přepsaných výřezů.


Autocad 2019

Poznámka: pořadí sloupců ve Správci vlastností hladiny se pro rozvržení změnilo: globální vlastnosti a vlastnosti výřezu pro jednotlivé vlastnosti hladiny jsou nyní seskupeny. Dále pro zpřehlednění Správce vlastností hladiny, sloupce Styl tisku a Styl tisku výřezu již nejsou zobrazeny pro výkresy v režimu barevně závislého tisku (PSTYLEMODE-1).

Nastavení hladin

Dialog Nastavení hladin je nyní aktualizovaný, aby zahrnoval nové ovládací prvky pro správu vlastností hladiny Xrefů. Otevřete jej pomocí ikony Nastavení v pravém horním rohu Správce vlastností hladiny (ozubené kolečko). Možnost Zachovat přepsání vlastností hladin externích referencí (systémová proměnná VISRETAIN) se přesunula z dialogu Možnosti (karta Otevřít a Uložit) do zmíněného dialogu Nastavení hladiny.

S možností Zachovat přepsání vlastností hladin Xrefů na povoleno (VISRETAIN = 1), můžete nyní určit, které vlastnosti hladin Xrefů chcete znovu načíst, pokud nějaké jsou. To nabídne větší flexibilitu pro ovládání přepisů Xrefů. Možnosti vlastností různých vrstev jsou uloženy v registru pomocí nové systémové proměnné VISRETAINMODE.

Další nový ovládací prvek v dialogu Nastavení hladiny – Považovat vlastnosti objektu externí reference za DLEHLAD  nabízí snadný přístup k systémové proměnné XREFOVERRIDE (která umožňuje vynutit vlastnosti objektů Xrefu na základě vlastností DleHlad).


Autocad 2019

Hladiny Xref

Nová systémová proměnná XREFLAYER umožňuje určit výchozí hladinu, do které jsou vloženy nové xrefy. Hladina xref se zobrazí pouze v nástroji Správce vlastností hladiny, pokud je k výkresu připojena externí reference.
Když přejmenujete nebo odstraníte hladinu Xref ve výkresu externí reference, automaticky jej přejmenujete nebo odstraníte, když jej znovu načtete do hostitelského výkresu.

Vylepšení výkonu

AutoCAD 2019 také samozřejmě přináší mnohé vylepšení výkonu. Například změna pořadí kreslení, přiblížení, posunování a změna vlastností hladiny, zvláště ve velkých výkresech nebo rastrových obrázcích, může být až dvakrát rychlejší!

Již jsme si zvykli, že novinek v aplikaci AutoCAD nějak výrazně nepřibývá, ale nutno podotknout, že jsou vždy velice užitečné. Pokud se chcete hlouběji seznámit s novinkami, nebo jako nováčci proniknout do znalostí práce s aplikací AutoCAD, pak nejproduktivnější je výuka pod vedením odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některé ze školení na CAD produkty Autodesk nebo jakýkoli z našich 3D kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM a.s.

Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

Michal Spielmann

Autodesk Certified Instructor

Autodesk AutoCAD Professional

Autodesk Inventor Professional

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci  nebo kterýkoliv jiný kurz může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky Zásady zpracování osobních údajů