Články v tisku o našich projektech

Dne 26.6.2007 vyšly v tisku dva články o našich projektech "Nová šance pro Vás - víc než jenom pracovník obchodu a služeb" a "ECDL Start - dobrý start do nové práce!".

První článek, jehož autorkou je redaktorka Soňa Straková, vyšel 26.06.2007 v Mladé frontě DNES, v regionální příloze Benešovsko. Článek je rozdělen na dvě části. V první části informuje o probíhajícím školení v rámci projektu "Nová šance pro Vás - víc než jenom pracovník obchodu a služeb" v Benešově. Druhá část článku je věnována školení "ECDL Start - dobrý start do nové práce", které v Benešově již proběhlo.

Druhý článek, jehož autorkou je redaktorka Markéta Polívková, vyšel 26.06.2007 v Raportu - týdeníku pro Rakovnicko a Novostrašecko. První část článku informuje o školení v rámci projektu "ECDL Start - dobrý start do nové práce", které skončilo v Rakovníku minulý měsíc. Zmíněna je možnost podpory pro účastníky projektu, kterým se podaří najít práci na nově zřízeném pracovním místě, a fakt, že v Rakovníku je naplánován ještě jeden běh tohoto školení. V článku je také informace o připravovaném běhu školení v rámci projektu "Nová šance pro Vás - více než jenom pracovník obchodu a služeb", jehož realizace pro zájemce z Rakovníka a okolí je naplánována na podzim roku 2007.

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky