DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci,

opět jsme rozjeli prezenční výuku. Školení probíhá za dodržování všech hygienických opatření. I když jsme museli omezit kapacitu, množství znalostí, které si z kurzu odnesete, zůstává stejné.
I nadále se do našich kurzů můžete připojit online a absolvovat je vzdáleně z pohodlí svého domova.

Těšíme se na vás.
Tým NICOM

Projekt NPO - DIGI pro firmu

Finanční podpora vzdělávání pro firmy a OSVČ

Získejte finanční podporu na profesní vzdělávání zaměstnanců v oblasti zvyšování odborné úrovně jejich digitálních dovedností.

Sestavíme vám uzavřené školení pro váš firemní kolektiv na míru podmínkám čerpání příspěvku z projektu.

Neváhejte nás kontaktovat a společně domluvit školení pro vás či vaše zaměstnance.

 

O PROJEKTU

Kdo má nárok na příspěvek:

 • Firmy pro své zaměstnance
 • OSVČ

Na co je možné příspěvek čerpat:

 • Rekvalifikační kurzy
 • Kurzy digitálního vzdělávání realizované prezenční i on-line formou

Podmínky pro čerpání příspěvku:

 • Vzdělávací aktivita (kurz) v rozsahu min. 16 hodin max. 80 hodin.
 • Max. počet účastníků na kurzu financovaném projektem DIGI pro firmu je 15 osob.
 • Účastník musí absolvovat min. 80 % kurzu a složit zkoušku, je-li vyžadována (rekvalifikační kurzy).
 • Příspěvek je poskytnut ex-post. Tedy po dokončení vzdělávací aktivity a doložení příslušných dokumentů.

 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

Výše příspěvku se skládá z:

→ Příspěvek na vzdělávání:

 • Úhrada nákladů za účast osoby na vzdělávání.
 • Výše: 263,98 Kč / osobu / 1h (60 min) kurzu

→ Mzdový příspěvek:

 • Poskytnut na úhradu / částečnou úhradu nákladů zaměstnavatele za účast zaměstnance na vzdělávání.
 • Neplatí pro OSVČ, zaměstnance obcí, krajů a dobrovolných svazků obcí.
 • Výše: 272,13 Kč / osobu / 1h (60 min) kurzu

Výpočet maximální výše příspěvku na osobu:

 • Výpočet pro zaměstnance:
  80h * (263,98 Kč + 272,13 Kč) = 42 888,80 Kč
 • Výpočet pro OSVČ:
  80h * 263,98 Kč = 21 118,40 Kč

 

Více informací o projektu NPO - DIGI pro firmu najdete zde: Klikněte sem

 

POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ PŘÍSPĚVKU:

Celý proces podání a vyřízení žádosti probíhá prostřednictvím on-line aplikace Úřadu práce ČR.

1) Přihlášení do on-line aplikace Úřadu práce: Klikněte sem.

2) Vyplnění žádosti
Prostřednictvím on-line aplikace vyplníte žádost a dodáte požadované dokumenty (přílohy).
Jsou to většinou následující:

 • Doklad o čísle účtu žadatele
 • Jmenný seznam plánovaných účastníků
 • List s údaji ke vzdělávací aktivitě
 • Seznámení zaměstnanců / OSVČ se zařazením do projektu
 • Čestné prohlášení žadatele o příspěvek

3) Schválení žádosti Úřadem práce včetně dodaných povinných příloh
V případě nedostatků budete informováni prostřednictvím aplikace o opravu nedostatků (doplnění povinných příloh, upřesnění informací…).

4) Vyhotovení a podpis Dohody o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí příspěvku v rámci projektu NPO – DIGI pro firmu (dále jen „Dohoda“).

5) Hurá na kurz
Užijete si uzavřené firemní školení pod vedením zkušených lektorů NICOM.

6) Doložení dokumentů po ukončení školení
Prostřednictvím on-line aplikace doložíte dokumenty sjednané v Dohodě.
Jedná se většinou o následující:

 • Výkaz o absolvování vzdělávací aktivity
 • Vystavená faktura od NICOM za realizaci vzdělávací aktivity
 • Doklad u úhradě
 • Osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávací aktivity / osvědčení o rekvalifikaci
 • Prezenční listina
 • Potvrzení o absenci daňových nedostatků ze strany zaměstnavatele / OSVČ

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Víte, že vám rekvalifikaci  nebo kterýkoliv jiný kurz může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky Zásady zpracování osobních údajů