DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci,

navzdory aktuální situaci jsme tu stále pro vás a školíme naše počítačové, fotografické a soft skills kurzy prostřednictvím interaktivní online výuky.
Pokud jste u vybraného kurzu nenašli možnost absolvovat jej online, informujte nás. Rádi vám vyjdeme vstříc.

Hlásit se můžete také do prezenčně vyučovaných kurzů, ve kterých se snad v blízké budoucnosti potkáme nebo se domluvíme na náhradním řešení.

Těšíme se na vás.
Tým NICOM

Fusion 360 – nové uživatelské prostředí

Na začátku školního roku, konkrétně 4. září 2019, připravil vývojový tým aplikace Fusion 360 podzimní update, který má opět uživatelům pomoci zefektivnit jejich práci. Na první pohled je nejvýraznější změnou uživatelské prostředí, tedy přístup k jednotlivým nástrojům.

Fusion 360 – nové uživatelské prostředí

Nové uživatelské rozhraní nástrojů nabízí jejich vylepšenou organizaci, terminologii a zjistitelnost. Rovněž umožňuje nastavit škálovatelnost systému Fusion 360, protože v budoucnu bude představeno více funkcí! Zásadní změny můžeme rozdělit do pěti částí.

Nastavení škálovatelnosti systému Fusion 360

 

Pracovní prostor  Workspace

Nový panel pro pracovní prostředí je vylepšený a udává organizaci práce se smyslem pro hierarchii. Starý panel obsahoval 9 pracovních prostorů, nový jich obsahuje pouze 7. Pracovní prostor Model byl přejmenován na DESIGN. Pracovní prostor pro výrobu Manufacture byl přejmenován již v předchozí aktualizaci z původního CAM. Jak je patrné z následujícího obrázku, v novém panelu nenajdeme pracovní prostory pro záplaty a plechy (Patch a Sheet Metal)

Nový panel pro pracovní prostředí

 

Karty  Tabs

Kam se poděly položky pracovních prostorů Patch a Sheet Metal? Na to nám dají odpověď právě karty. Patch (záplata) je nyní novou kartou v prostředí Design a jmenuje se Surface (povrch). Stejně tak Sheet Metal je novou kartou v prostředí Design.

Karty - Tabs

 

Dále máme k dispozici kartu Solid (tělesa), která nyní obsahuje všechny naše modelovací nástroje v pracovním prostoru Design. Poslední kartou je karta Tools (nástroje), která obsahuje další příkazy, jako je 3D tisk, doplňky, měření a kontrola.

Karty Solid a Tools

 

Dále pracovní prostor pro simulace SIMULATION obsahuje nově dvě karty. Kartu Setup (nastavení) obsahující všechny nástroje pro nastavení studie a kartu Results (výsledky) pro zobrazení výsledků dané studie.

Pracovní prostor pro simulace a karty Setup a Results

 

Kontextové karty

Kontextové karty jsou karty, které se aktivují v souvislosti s příkazem, který vyvoláte. Nejsou viditelné, dokud není vybrán příkaz, ke kterému jsou přiřazeny.

Kontextové prostředí Form

Kontextové prostředí Form Form, dříve známý jako Sculpt, je nyní také kontextovou kartou. Můžete ji vyvolat v pracovním prostoru Design > karta Solid > panel Create > Create.

 

Všimněte si, že kontextové karty jsou zvýrazněny modře a jsou viditelné pouze ony. V kontextovém prostředí Form najdete všechny své nástroje pro tvorbu formovaných objektů.

Kontextové karty Form

 

Další kontextové karty

MESH

Karta MESH Prostředí Mesh je přístupné stejným způsobem jako Form. Pracovní prostor Design > karta Solid > panel Create > Create Mesh.


BASE FEATURES

BASE FEATURES karta Základní prvky vytváření jsou přístupné v pracovním prostoru Design > karta Solid > panel Create > Create Base Feature.


SKETCH

 SKETCH kartaSketch (náčrt) je také kontextová karta a lze k ní přistupovat v mnoha oblastech pracovního prostoru Design.


FLAT PATTERN

FLAT PATTTERN kartaRozvin (Flat pattern) se nachází v pracovním prostoru Design > karta Sheet Metal > panel Create > Create Flat Pattern.


TITLE BLOCK

Upravit razítko je přístupné dvojitým kliknutím na razítko výkresu v pracovním prostoru 2D výkresu.

PCB

PCB kartaProstředí PCB je přístupné stejným způsobem jako prostředí Form. Pracovní prostor Design > Karta Solid > Panel Create > Create PCB.


Další kontextové karty

 

Nové chování náčrtu

V souladu s chováním karet vytvoří nástroj Create Sketch novou kontextovou kartu Sketch s vyhrazeným panelem nástrojů, který ve výchozím nastavení obsahuje nejčastěji používané nástroje náčrtu na panelu nástrojů. Panel nástrojů náčrtu má ve výchozím nastavení také na panelu nástrojů viditelná všechny geometrické vazby náčrtu. Samotná karta je zvýrazněna modrou barvou a stejně tak tlačítko Dokončit náčrt (FINISH SKETCH), což znamená, že jste v dočasném režimu.

Nové chování náčrtu

 

Rozdíl mezi kontextovou kartou náčrtu Sketch a ostatními kontextovými kartami je v tom, že kdykoli můžete přejít na jiné karty, zatímco je karta Sketch aktivní. Jste tedy schopni vyvolat příkazy modelování (například Extrude - vysunutí), i když je náčrt aktivní. Tím se automaticky dostanete z režimu Sketch do samotného příkazu.

Klávesové zkratky

V předchozích verzích měli pracovní prostory Model, Patch a Sheet Metal vlastní klávesové zkratky pod klávesou S. V novém prostředí jsou Patch a Sheet Metal kartami v pracovním prostoru Design, má pracovní prostor Design jednotnou klávesovou zkratku pod klávesou S.

Jednotná klávesová zkratka  prostoru Design - S

 

Kontextové karty si stále zachovávají své vlastní klávesové zkratky pod klávesou S. Například Form je kontextová karta a může obsahovat všechny vaše oblíbené nástroje formování objektu ve svém vlastním dialogovém okně klávesové zkratky S.

Kontextové karty si zachovávají své vlastní klávesové zkratky

 

Nabídka pravého tlačítka myši

Stará nabídka pravého tlačítka myši obsahuje také několik aktualizací. Zatímco nabídka značení zůstává nezměněna, v kontextové nabídce jsou nyní k dispozici ovládací prvky navigace, které nahrazují možnosti materiálu. Místo rozbalitelných nabídek získáte přístup k uloženým klávesovým zkratkám S.

Nabídka pravého tlačítka myši

 

Závěrem

Zářijová aktualizace obsahuje mnohem více vylepšení, ale o tom zase někdy jindy.

Pokud chcete zefektivnit svoji práci, neváhejte si vybrat z kurzů Fusion 360Autodesk autorizovaném středisku NICOM, a.s.Připravujeme pro Vás workshop Fusion CAM a nový kurz pro volné modelování pomocí T-Spline.

Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

Těším se na Vás na některém z vybraných 3D či CAD kurzů.

Michal Spielmann
Autodesk Certified Instructor
Autodesk AutoCAD Professional
Autodesk Inventor Professional

 

Zavítejte i vy na kurzy Fusion 360.

 

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky