DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci,

opět jsme rozjeli prezenční výuku. Školení probíhá za dodržování všech hygienických opatření. I když jsme museli omezit kapacitu, množství znalostí, které si z kurzu odnesete, zůstává stejné.
I nadále se do našich kurzů můžete připojit online a absolvovat je vzdáleně z pohodlí svého domova.

Těšíme se na vás.
Tým NICOM

Novinky v Inventoru 2018 – 2. část

zvýšení produktivity a výkonu!

posledním článku jsme si představili první část novinek aplikace Autodesk Inventor 2018 a nyní je čas představit, co dalšího strojírenský parametrický kouzelník z rodiny společnosti Autodesk, Inventor 2018, přináší dalšího. 

Zlepšení produktivity

 • Snadnější přístup do expresního režimu Otevřít pro sestavy.
 • Při kreslení pohledů bylo při úpravě měřítka přidáno zpoždění k aktualizaci zobrazení. Zpoždění umožňuje zadat nové měřítko bez zobrazení, které reaguje na každé zadané číslo.
 • Můžete vyloučit povrchy z výkresových pohledů. V dialogu Výkresový pohled na kartě Možnosti obnovení zrušte zaškrtnutí políčka Zahrnout povrchová tělesa.
 • V odloženém výkresu máte přístup k odloženým aktualizacím z místní nabídky. Chování je stejné jako při přístupu k možnosti z nabídky Nastavení dokumentu.
 • Možnost náhledu zobrazení můžete změnit přímo v dialogu při otevírání souboru. Zrušte zaškrtnutí kontroly u brýlí a náhled poskytne jen ohraničující rámeček.

 

 

 

 • Prohlížeč poskytuje ikony stavu pro zastaralé součásti. Také pohledy se zastaralými komponenty získají informační ikonu.

 

Zlepšení výkonu

Veškeré dokumenty se do určité míry zlepšily, ale nejvýraznější zlepšení se projevuje při práci s velkými sestavami a jejich výkresy.

 • Rychlejší výpočet zobrazení pro skryté čáry odstraněné z pohledůy, jako jsou: stínování, řezy a detaily.
 • Přiblížení a oddálení a související metody vstupu, jako je myš, klávesnice, 3D myš, ViewCube, navigační lišta a pás karet, nyní používají nastavení minimální frekvence snímků.
 • Rychlejší přesun, posun a otočení pohledů v modelech a ve výkresech.
 • Otevření sestavy - zejména pro vnořenou strukturu souborů.
 • Vytváření výkresů, náhledů, editace pohledů a změna pohledů reprezentace.
 • Rychlejší 2D grafické vykreslení včetně náčrtu, výkresového pohledu a podložení DWG.
 • Rychlejší výběr součástí ve výkresech.
 • Rychlejší zobrazení renderu.
 • Rychlejší výběr a zvýraznění v expresním i plném režimu.

Vylepšení výkonu způsobilo, že některé možnosti aplikace a nastavení dokumentu jsou zastaralé. Byly odstraněny následující položky:

Možnosti aplikace

 • Karta Obecné - v části Vzhled popisků nástrojů, Zobrazit ukázky nástrojů
 • Karta Soubor - v části Otevření souboru aktivujte funkci Povolit rychlé otevření souboru
 • Karta Kreslení - v části Kapacita a výkon, Režim úspory paměti
 • Karta Montáž - Povolte analýzu selhání souvisejících vztahů

Nastavení dokumentu

 • Karta Kreslení - Režim úspory paměti

 

Vylepšení měření

Nové a lepší workflow a grafika měření. Nástroje měření a pracovní postupy byly velmi zjednodušeny a vylepšeny, aby byly uživatelsky přívětivější a intuitivní.

 • Jeden příkaz měření.
 • Proveďte všechny pracovní kroky měření z nového panelu nástrojů měření.
 • Každá volba zobrazuje na panelu nástrojů měření bohaté informace jedním kliknutím.
 • Zjednodušené měření úhlů.
 • Snadno identifikujte volby měření v grafickém okně.
 • Další vylepšení produktivity.

Jeden příkaz měření

Přístup ke všem pracovním postupům měření pomocí jediného příkazu měření na kartě Nástroje v prostředí součástí a sestav.

 

 • Nastavte Dualní jednotky a hodnotu počtu desetinných míst. Je-li v souboru definován jeden nebo více systémů uživatelských souřadnic (UCS), můžete určit souřadný systém, který chcete použít.

 

 

 • Zobrazení přesnosti a jednotek pro všechny hodnoty délky, plochy a úhlu. Každý výběr zobrazuje bohaté informace jediným kliknutím. Vyberte například válcovou plochu: zobrazí se průměr, plocha a celková délka smyčky. Výsledky se aktualizují, pokud změníte duální jednotku nebo hodnotu přesnosti.

 

 

 

 • Přepínejte prioritu výběru mezi komponentami, součástmi nebo plochami a hranami v sestavách (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).

 

 • Kopírujte jednu nebo všechny hodnoty do schránky.

 

Zjednodušené měření úhlu

Pro měření úhlu použijte jednu z následujících metod:

 • Vyberte úsečku nebo osu a poté vyberte rovinné plochy.
 • Vyberte oblouk nebo kružnici.
 • Vyberte 2 body a podržte klávesu SHIFT a vyberte třetí bod úhlu.

 

 

Snadno identifikujte volby měření v grafickém okně

 • Geometrie, kterou vyberete k měření, zůstane v grafickém okně zvýrazněna.
 • Jasně rozlišíte mezi prvním a druhým výběrem: Výběrová množina 1 a výběrová množina 2 se zobrazují v grafickém okně různými barvami, takže jednoduše identifikujete informace o každém výběru na panelu nástrojů měření. 

 

Další zlepšení produktivity měření

Minimální vzdálenost, vzdálenost středu od středu a maximální vzdálenost. Minimální vzdálenost a Vzdálenost středu ke středu se nyní zobrazují současně, pokud je vybrán alespoň jeden z následujících typů geometrie.

 • Oblouk / Kružnice
 • Elipsa
 • Válec / Kužel / Prsten
 • Koule

Maximální vzdálenost se také zobrazí, pokud jsou vybrány 2 typy geometrie ve stejné rovině: bod, čára, oblouk a kružnice. Lze snadno přepínat mezi minimální vzdáleností, a vzdáleností středů a maximální vzdáleností pro přírůstek vzdálenosti.

 

 

Vylepšení třídění

Nová možnost řazení

Nové možnosti použijte v dialogu pro třídění kusovníku a třídění rozpisky pro kontrolu řazení. Můžete určit, zda chcete třídit podle číselného pořadí nebo textového řetězce.

 

 

Obecné vylepšení

Připojený návrh aplikace Inventor se dle výchozího nastavení již nenačítá (není k dispozici v aplikaci Inventor LT).

Připojený návrh funkce A360 již není automaticky načten při otevření souboru součásti nebo sestavy. Musíte načíst doplněk Inventor Connect Design pomocí správce doplňků. Po načtení se v části grafického okna v pravém dolním rohu grafického okna zobrazí tlačítko pro připojení k návrhu.

Mini-panely nástrojů již nejsou zobrazovány jako výchozí

Mini-panely nástrojů, které se zobrazují vedle sedmi dialogů aplikace Inventor, Vysunutí, Rotace, Zaoblení, Skořepina, Zešikmení, Zkosení a Joint, se již ve výchozím nastavení nezobrazují. Můžete zvolit zobrazení nebo skrytí těchto nástrojových panelů. Nastavení předvolby proveďte na pásu karet: karta Pohled -> Uživatelské rozhraní Miniaturní panel nástrojů. 

 

 

Použijte tlačítko přidané do dialogu Oříznout plochu.

Tlačítko Použít je přidáno do dialogu Oříznout plochu, takže můžete pokračovat v ořezávání bez ukončení příkazu.

 

Součásti

Definice založené na modelu

Definice založená na modelu (MBD) je výkonná nová sada nástrojů pro přidávání poznámek, GD & T a dalších výrobních informací přímo do 3D dílu.

Tip: Nezapomeňte si prohlédnout průvodce v galerii výukových programů, který vám pomůže začít s novými příkazy.

3D poznámky

Chcete-li získat přístup k příkazům 3D poznámek, použijte novou kartu Poznámka v souboru součásti a přidejte výrobní informace přímo do 3D modelu.

 

 

Pomocí příkazu Prvek tolerance přiložíte poznámky GD & T, Rámečky řízení a Identifikátory dat k prvkům nebo plochám součástí. Povolte prohlížeč Poradce tolerance, abyste zkontrolovali stav vašeho tolerančního schématu a zobrazovali informace, například následující:

 • Seznam potenciálně problematických vztažných bodů a vztažných rámečků dat (DRF).
 • Informace o tom, které funkce nejsou plně řízeny.
 • Chyby v toleranci.

Tip: Klepněte pravým tlačítkem myši na položku a vyberte Další informace a otevřete stránku nápovědy specifickou pro tuto zprávu.


 

Pomocí obecných poznámek a textových příkazů můžete plně zdokumentovat svůj model. Při vytváření souboru 3D PDF se zobrazí 3D poznámky a pohledy reprezentace.

Načtení poznámek do výkresů

Nová karta 3D poznámky v dialogu pro obnovení umožňuje obnovit informace MBD ze součásti a použít je ve výkresu. Chcete-li zobrazit tyto informace, použijte možnost pro zobrazení návrhu a možnosti filtrování.

 

 

Export MBD

Byla přidána podpora Step AP 242. Nyní můžete exportovat plně opoznámkovaný 3D model, který lze použít v následných výrobních operacích. Při exportu 3D PDF můžete také připojit samotný soubor STEP.

 

 


Aktualizace plechových součástí

V předchozích verzích byl požadavek na vícedílné plechové díly, aby sdílely jednu tloušťku. Pravidla vám nyní umožňují definovat jedinečnou tloušťku pro každé těleso.

Podporujte více tlouštěk a pravidla

Následující příkazy jsou vylepšeny pro podporu jedinečné tloušťky a pravidel:

 • Plocha
 • Obruba
 • Profilový ohyb
 • Stáčený profil

V dialogu pro vytvoření zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí nastavení a potom klepněte na rozbalovací seznam a určete jedinečnou tloušťku materiálu a pravidla z předdefinovaného seznamu. Pokud vyberete položku Použít výchozí nastavení, tloušťka a pravidla jsou určena aktivní normou.

Když v prohlížeči přejedete myší přes těleso, zobrazí se v nápovědě aktivní pravidlo pro toto těleso.

 

 

Můžete použít pravé tlačítko myši na tělese v prohlížeči a zvolit nové pravidlo plechu z kontextové nabídky pro změnu pravidel a tloušťky tělesa.

 

Závěrem 

Tak to byl další výčet novinek, se kterými budete v nové verzi aplikace Autodesk Inventor produktivnější. Na další novinky rozšíření v součástech a v sestavách se můžete těšit v dalším díle, který pro vás připravuji.

Pokud se s novinkami chcete seznámit podrobněji a názorně, neváhejte kontaktovat odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některý z kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM a.s.

Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

 

autor: Michal Spielmann

 • Autodesk Approved Instructor
 • Autodesk Inventor Professional

 

Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace AutoCAD nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

Kurzy CAD a 3D

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci  nebo kterýkoliv jiný kurz může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky Zásady zpracování osobních údajů