DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci,

opět jsme rozjeli prezenční výuku. Školení probíhá za dodržování všech hygienických opatření. I když jsme museli omezit kapacitu, množství znalostí, které si z kurzu odnesete, zůstává stejné.
I nadále se do našich kurzů můžete připojit online a absolvovat je vzdáleně z pohodlí svého domova.

Těšíme se na vás.
Tým NICOM

Podmínky vánoční soutěže

Obecná pravidla soutěže pro zákazníky NICOM, a.s.

1.    Obecná ustanovení

    * 1.    Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost NICOM, a. s., Strážnická 10, Brno,
      IČ: 26226375 (dále jen „organizátor“).
    * 2.    Soutěž je určena pro všechny občany České republiky starší 18 let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

2.    Pravidla soutěže a její průběh

    * 1.    Soutěž probíhá v termínu 6. listopadu do 16. prosince 2012 do 16:00 hod.
    * 2.    Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo správně odpoví na všechny otázky soutěže a vyplní jméno, správnou e-mailovou adresu, adresu bydliště a telefon.
    * 3.    Avizovanou cenu vyhrají 3 účastníci soutěže, kteří splní pravidla uvedená v předchozím bodě a budou vylosováni po ukončení soutěže. Výherci budou vybráni náhodnou volbou. Losování proběhne 17. prosince 2012.
    * 4.    Výherci budou kontaktováni neprodleně po vylosování pomocí kontaktních údajů, které uvedli v údajích o soutěžícím.
    * 5.    Ceny - 3 x Luigi Bormioli Duos Thermo čaj set 2 šálků.

3.    Ostatní ustanovení

    * 1.    Organizátor si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
    * 2.    Organizátor si vyhrazuje právo zveřejnit jméno výherce a použít fotografie z předávání ceny pro své marketingové účely.
    * 3.    Soutěže se může soutěžící zúčastnit pouze jednou a má možnost se ze soutěže kdykoliv odhlásit. Pro jedinečnost soutěžícího budou před losováním smazány všechny duplicitní e-maily a telefony soutěžícího.
    * 4.    Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly, se zařazením do databáze organizátora a partnera podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
    * 5.    Soutěžící výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, společností NICOM, a. s., a Orchard s r.o. na adresu jeho elektronické pošty. Maximální počet obchodních sdělení je 1x měsíčně.
    * 6.    Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finanční hotovostí. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci  nebo kterýkoliv jiný kurz může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky Zásady zpracování osobních údajů