První běh školení projektu Nová šance pro Vás

Dne 10.4.2007 začal v Kladně první běh školení v rámci projektu Nová šance pro Vás - víc než jenom pracovník obchodu a služeb.

Pro školení jsme zvolili prostory v objektu společnosti Backaldrin, s. r. o. na adrese Žitná 982, 272 01 Kladno. Školení probíhá v zajímavém prostředí tohoto školicího střediska. První čtyři dny školení jsou věnovány bloku motivace pod vedením pana Filipa Svobody, externího lektora NICOM, a.s. V této části výuky by účastníci měli získat chuť k dalšímu hledání uplatnění na trhu práce, poznat lépe sami sebe a také se připravit na případné přijímací pohovory a výběrová řízení.

V další části výuky, nazvané Obsluha osobního počítače, se naučí pracovat s všudypřítomnou výpočetní technikou tak, aby mohli případnému zaměstnavateli nabídnout tuto v dnešní době již téměř nezbytnou znalost. Závěr školení je věnován přípravě na komunikaci s okolím, ať už s kolegy, se zákazníky nebo s kýmkoli jiným. V této části projektu si budou účastníci aktivně vyhledávat pracovní místa a na společných workshopech potom společně s lektorem vyhodnocovat poznatky, které při této činnosti získají. V kolektivu lidí s podobnými zkušenostmi a zkušeným lektorem se budou snažit najít odpovědi na případné otázky, které v souvislosti s hledáním místa vznikly a na jejichž vyřešení může záviset úspěch při podobném jednání.

Přejeme našim prvním účastníkům projektu hodně nových a užitečných znalostí a hlavně úspěch při hledání práce!

 

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky