DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vážení návštěvníci,

opět jsme rozjeli prezenční výuku. Školení probíhá za dodržování všech hygienických opatření. I když jsme museli omezit kapacitu, množství znalostí, které si z kurzu odnesete, zůstává stejné.
I nadále se do našich kurzů můžete připojit online a absolvovat je vzdáleně z pohodlí svého domova.

Těšíme se na vás.
Tým NICOM

AutoCAD 2018 co je nového

2. část

Dnes se zaměřím na nástroj pro rozpoznávání textu fontů SHX, který rychle převede importovanou geometrii z PDF na textové objekty a poukážu na zlepšenou navigace při zoomování a posouvání.

Pokud jste neviděli můj předchozí článek o novinkách, tak to napravte a mrkněte na něj v jeho závěru jsem slíbil pokračovat v představení novinek aplikace AutoCAD 2018. Tak neotálejme a pojďme na to.


Rozšířené možnosti zobrazení

Výběr mimo obrazovku

 • Nyní můžete v AutoCADu 2018 začít výběrové okno v jedné části výkresu a pak se přesunout a zvětšit na další část při zachování výběru objektů mimo obrazovku!


Výběr mimo obrazovku

 

Vylepšení výběru přerušovaných čar

 • Chování přerušovaných typů čár a zvýšení podpory čar typu DGN, to je další rozšíření nové verze.
 • Tato funkčnost pracuje se všemi objekty, jako jsou křivky s tloušťkou a spline.
 • Nyní si můžete vybrat složené a DGN typy čar nebo se k nim přichytit uchopením tím, že je vyberete přímo v jejich mezerách.

Vylepšení výběru přerušovaných čar

 

Sdílení

Vylepšení sdílení zobrazení návrhu

 • Funkcionalita sdílení zobrazení návrhu je vylepšena, aby vám umožnila vidět a rozšířit nedávno sdílené pohledy, jakož i přidat komentář ve sdílených pohledech.
 • Můžete sdílet pohledy návrhu vašeho aktuálního výkresu přímo na kartě A360, pomocí tlačítka Share Design View (Sdílet pohled návrhu).

 

Vylepšení sdílení zobrazení návrhu

 

 • Pohledy návrhu jsou zveřejněny online s odkazem, který můžete sdílet se svými kolegy. Ve výchozím nastavení jsou tyto pohledy návrhu k dispozici pouze po dobu 30 dnů. Nyní však můžete najít předchozí pohledy návrhu a rozšířit jejich dostupnost.

 

Dokumentace

PDF rozšíření

 • PDF soubory jsou nejběžnější formát souborů používaných při výměně informací o návrhu mezi designery, konstruktéry, dodavateli, zákazníky, atd.
 • AutoCAD 2017 již zahrnoval možnost importovat soubory PDF. 
 • Příkaz PDFIMPORT importuje data PDF do AutoCADu jako 2D geometrii, TrueType text a obrázky.

Rozpoznání textu SHX

 • Soubor ve formátu PDF společnosti Adobe nerozpozná SHX fonty AutoCADu. Z tohoto důvodu, když je vytvořen soubor PDF z výkresu, text, který byl definován pomocí SHX fontů, je uložený v PDF jako geometrie. V případě, že soubor PDF pak importujete do souboru DWG, původní SHX text bude importován jako geometrie.
 • AutoCAD 2018 nabízí nástroj rozpoznávání SHX textu, který vám umožní vybrat importovanou geometrii PDF reprezentovanou SHX textem a následně ji převést do textové objekty. Přístup k této funkci Recognize SHX Text - Rozpoznat text SHX (příkaz PDFSHXTEXT) na kartě Insert - Vložit.

Recognize SHX Text - Rozpoznat text SHX

 • Poznámka: s touto funkcionalitou se již jako s bonusem mohli setkat v podzimní aktualizaci AutoCADu 2017 majitelé předplacených licencí.
 • Nástroj rozpoznávání textu SHX analyzuje shluky geometrie (to znamená, čáry, křivky a podobné) z výběrové množiny a porovnává je s charakteristikami ve specifikovaných SHX souborech ve vyrovnávací paměti (cache).

Rozpoznání textu SHX

 

 • Uživatel má k dispozici možnosti nastavení, které mu umožní vybrat, které SHX fonty budou při správě porovnány proti vybraného textu, stejně jako řídit některá nastavení během převodu. Nejpoužívanější písma SHX jsou implicitně vypsány. Můžete přidat nebo odebrat SHX fonty na základě vašich potřeb a poté vyberte, která písma v seznamu budou porovnávána s vybraným textem. AutoCAD bude porovnávat každé z vybraných písem, dokud nezjistí, že se shoduje s vybraným textem ve stanoveném rozpoznávací hodnotě. Možnost Use best matching fontPoužít nejlépe odpovídající písmo zajišťuje, že AutoCAD porovná text se všem vybranými písmy a vybere tu nejlepší možnost.

Use best matching font – Použít nejlépe odpovídající písmo

 • Po porovnání geometrie s SHX fonty, je geometrie, která se shoduje, automaticky nahrazena jedním nebo více objekty typu MTEXT. Následně se zobrazí dialog Rozpoznávání textu SHX se zprávou o dosažených výsledcích.

 

Další vylepšení importu PDF

Kromě nástroj pro rozpoznávání textu SHX, nabízí AutoCAD 2018 následující vylepšení importu PDF:

 • Import PDF a nástroje připojení (příkazy PDFIMPORT a PDFATTACH - PDFPŘIPOJ) zobrazí zmenšené náhledy souborů PDF v dialogu pro výběr souboru.
 • Zafixování problému orientace s otočeným TrueType text. Ten se již nevytváří vzhůru nohama.
 • Vylepšené měřítko geometrie PDF z rozvržení. Geometrie je upravena tak, aby byla v reálné velikosti v modelovém prostoru. Ovšem za předpokladu, že jsou všechny výřezy ve stejném měřítku.
 • Lepší podpora dat tvarů při importu PDF.

Další vylepšení importu PDF

 

Rozšíření převodu textu na MTEXT

 • Nástroj Convert to Mtext – Sloučit text, který někteří z vás znají z Express Tools, umožňuje kombinovat více samostatných textových objektů do jediného textového objektu typu MTEXT. To může být užitečné zejména po rozpoznání a konverzi SHX textu z importovaného PDF souboru. Nástroj Convert to Mtext – Sloučit text (příkaz TXT2MTXT - TXTNAMTXT) naleznete na pásu karet buď na kartě Express Tools nebo na kartě Vložit.

Nástroj Convert to Mtext

Nástroj Convert to Mtext

 

Dále uvádím rozšíření původního nástroje Express Tools, příkazu TXT2MTXT:

 • Můžete vybírat také Mtext objekty kromě řádkových textových objektů.
 • Možnost Nastavení na příkazové řádce zobrazuí dialog Text to MText Settings – Nastavení převodu textu na víceřádkový text.
 • Specifické znaky překládá správně mezi textem a Mtext (například symbol stupně vypadající jako %% d, se zobrazí v převedeném mtextu).
 • Výzva „Vybrat objekty“ dodržuje standardní kontrolu chyb. Například objekty v uzamčené hladině se odfiltrují z výběrové množiny, a tak dále.
 • Zarovnání (Horní Levý, Horní Center, Horní Pravý) je odvozeno pro objekt mtextu vytvořeného na základě umístění textu objektů ve výkresu namísto  toho, že vždy používal zarovnání Horní Levý. Pokud není zarovnání logicky odvozeno, pak zůstává výchozí zarovnání Horní Levý.
 • Formátované číslované seznamy budou odvozeny, pokud bude aktivní možnost Zalomit text (word-wrap). Pokud začíná řádek s jedním nebo dvěma znaky následovanými mezerou opakovanou víc jak 10x, bude použito formátování seznamu automaticky.
 • Do dialogu pro nastavení byla přidána možnost pro nekombinování výběru do jediného Mtext objektu (converts text object to mtext without combining – Spojit do jednoho objektu mtext).
 • Řazení pořadí je relativní vzhledem k aktuálním USS a řazen je zleva doprava, když jsou textové objekty kolineární. Pokud je více textových objektů kolineární, zachází se s nimi, jako kdyby byly na stejném řádku oddělené mezerou.
 • Nová možnost nastavení umožňuje vynutit jednotné řádkování nebo zachovat stávající řádkování.

 

Technologický a výkonnostní update

 • AutoCAD 2018 samozřejmě nabízí lepší výkon a technologie. Některé z těchto vylepšení vyžadují aktualizaci na formát DWG verze 2018. Výkresy vytvořené v nové verzi musí být nadále uloženy do vhodného formátu, pokud mají být otevřeny v předchozích verzích aplikace AutoCAD.

Podpora monitoru s vysokým rozlišením (4K)

 • Již od podzimního update AutoCADu 2017 podporuje vyšší rozlišení displeje a hustotu pixelů, aby zajistil nejlepší možný zážitek ze sledování i na 4K monitorech či s vyšším rozlišením. Běžně používané prvky uživatelského rozhraní, například karta Začít,  příkazový řádek, Správce vlastností hladin, editoru CUI, panely nástrojů, ViewCube, výběrový box a uzly, jsou odpovídajícím způsobem zmenšeny a zobrazí se podle nastavení Windows.

Výkonnost ukládání

 • Výkonnost ukládání si užijete při práci s bloky s měřítkem poznámek, mtexty se sloupci a dalším novějším formátováním, stejně tak jako s atributy a definicemi víceřádkových atributů. Kromě toho se automatického ukládání změnilo z provedení úplného uložení na provedení s přírůstkovým uložením. 

Výkonnost 3D Navigation

 • AutoCAD nabízí výrazné zlepšení při použití zoomu, posunu pohledu a 3D orbitu v běžně používaných vizuálních stylech. Více rozsáhlé výkresy nebudou již degradovat zobrazení při procházení kolem modelu. Ve skutečnosti se výkon pro manipulaci s 3D modely blíží, k výkonu ve 2D výkresech.

2D zobrazení a výkon

 • Aktualizace grafického výkonu umožňuje vypnout vyhlazení displeje, i když chcete využívat vysoce kvalitní geometrii. K nastavení grafického výkonu můžete nyní přistoupit přes ikonu ve stavovém řádku.
 • Mezi další vylepšení patří lepší výkon s low-end zařízeními a displeji s vysokým rozlišením, také pro regeneraci a překreslování šrafovacích vzorů.

Služby Bing map

 • Online funkce Map byla ve verzi 2018 aktualizována pro podporu Bing Maps v8.0.

Zabezpečení iDrop

 • Podpora iDrop byla ve verzi 2018 odebrána, protože používala zastaralou technologii, a mohla potenciálně zvýšit bezpečnostní riziko.

 

Závěrem

 • Věřím, že vás i další novinky zaujali a budete s nimi produktivnější. Pokud se s novinkami chcete seznámit podrobněji a názorně, neváhejte kontaktovat odborného lektora – profesionála. Neváhejte tedy a zvolte si některý z kurzů, nebo si domluvte konzultace v Autodesk autorizovaném školicím středisku společnosti NICOM a.s.

Autorizované školicí středisko NICOM provádí školení na pevných učebnách v Brně, Ostravě a Praze, nebo na mobilních učebnách po celé republice.

Těším se na Vás na některém z vybraných kurzů aplikace AutoCAD nebo na jakémkoli jiném CAD kurzu.

 

autor

Michal Spielmann
Autodesk Approved Instructor


 

AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz

AutoCAD a AutoCAD LT – základní kurz

AA01
Navrhujte a utvářejte svět kolem sebe pomocí výkonných, flexibilních funkcí softwaru AutoCAD®, jednoho ze světově nejpoužívanějších nástrojů pro navrhování ve 2D a 3D. Maximalizujte svou produktivitu s aktualizovanými nástroji pro koncepční návrh, modelování, tvorbu dokumentace a zachycování skutečnosti. Vyučujeme vždy na nejnovějších verzích, případně pro Vás připravíme prostředí verze, se kterou pracujete!
DETAIL KURZU
 
AutoCAD - kurz pro středně pokročilé

AutoCAD - kurz pro středně pokročilé

AA02
Díky použití jednoho ze světově nejpoužívanějších nástrojů pro navrhování ve 2D a 3D. Maximalizujte svou produktivitu s aktualizovanými nástroji pro koncepční návrh, modelování, tvorbu dokumentace a zachycování skutečnosti.
DETAIL KURZU
 
AutoCAD - kurz pro pokročilé

AutoCAD - kurz pro pokročilé

AA08
Na počátku kurzu vstoupí uživatelé do tajů parametrického modelování 2D drátů. Obrátíme princip vytváření objektů o 180°. Vytvoříme pouhé náčrty, kterým následně vnukneme vztahy pomocí geometrických vazeb a na závěr jejich velikost budeme řídit vkládanými rozměry ...
DETAIL KURZU
 
 

 

Profil společnosti

NICOM byl založen již v roce 1992. Díky více než 140 000 odškolených klientů patří k největším poskytovatelům počítačových i fotografických kurzů pro jednotlivce a firmy v celé ČR.

Chtějte o nás vědět více ...

zobrazit více informací

Základní organizační informace

Máte nejasnosti ohledně objednávky nebo realizace školení? Chcete znát odpovědi na nejčastěji kladené dotazy klientů školicího střediska NICOM? 

Přečtěte si základní informace ...

zobrazit více informací

Možnosti financování kurzů

Hledáte akreditované kurzy DVPP pro pedagogické pracovníky?  Jak mít hrazeno školení pro firmy až z 85 % díky výzvě POVEZ II? Víte, že vám rekvalifikaci  nebo kterýkoliv jiný kurz může hradit úřad práce? 

Podívejte se na možnosti platby za školení ...

zobrazit více informací

Kontaktujte nás

Fakturační adresa:
Smetanova 3
602 00 Brno
IČ: 26226375
DIČ: CZ26226375
Adresa pobočky:
Zenklova 32/28
180 00 Praha 8
Tel: +420 222 231 100
 
Získávejte novinky a akční nabídky Zásady zpracování osobních údajů